Show simple item record

dc.contributor.authorPylkkönen, Anne
dc.date.accessioned2012-08-21T05:36:38Z
dc.date.available2012-08-21T05:36:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224414
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38327
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan Kansaneläkelaitoksen Jyväskylän vakuutuspiirin työntekijöiden uuteen palvelustrategiaan liittyviä kokemuksia. Tutkimustehtävä jakautuu kahteen osaan, 1) muutoksen kokemisen yleiseen tarkasteluun sekä 2) siihen liittyvien osaamis- ja oppimispaineiden kokemiseen. Aineistona on kuudelle, uudistuksen myötä asiakaspalveluun siirtyvälle työntekijälle tehdyt teemahaastattelut. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineistonkeräys suoritettiin poikkileikkauksena loppuvuodesta 2007, vain muutama kuukausi ennen uuteen palvelumalliin siirtymistä. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä teemoittelua. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä osaamis- ja oppimispaineet leimaavat vahvasti työelämää ja siinä pärjäämisestä on tullut viime vuosikymmenien aikana monin tavoin haasteellisempaa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä onkin käytetty erityisesti työelämän sekä julkisen sektorin muutosta. Koska tutkimuksen fokuksena ovat yksittäisten työntekijöiden kokemukset, on teoriaosuudessa tarkasteltu myös aikaisempaa, organisaatiomuutoksen sekä osaamis- ja oppimispaineiden kokemista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Vaikka kaikki haastateltavista uskoivat sopeutuvansa palvelustrategian uudistukseen, koettiin muutos tutkimusajankohtana samanaikaisesti sekä myönteisenä että kielteisenä. Myönteisinä, omaa sopeutumista edesauttavina tekijöinä nähtiin muutokseen liittyvät positiiviset tulevaisuudenodotukset, johtoa kohtaan tunnettu luottamus, aikaisemmat muutoskokemukset sekä omat vaikutusmahdollisuudet. Sopeutumista estäviä tekijöitä olivat taas erilaiset, tulevaisuuteen liittyvät pelot. Sopeutumista varjosti myös heikosti sisäistetty tieto muutoksen perusteluista ja tarpeellisuudesta, jota voi organisaatioteorioiden valossa pitää huolestuttavana piirteenä muutoksen onnistumisen kannalta. Uuteen palvelumalliin koettiin liittyvän sekä työn keskeistaitoihin että uuteen organisaatiokulttuuriin liittyviä osaamis- ja oppimispaineita. Siinä missä keskeistaitoihin liittyvät haasteet koettiin varsin myönteisinä, näytti uusien arvojen ja asenteiden oppiminen olevan vaikeaa. Taustalla voi nähdä erityisesti yksilölliset sekä työorganisaatioon liittyvät oppimisen edellytykset, jotka näyttivät olevan uusien keskeistaitojen oppimisen kannalta varsin hyvät. Uudistukseen liittyvien arvojen ja asenteiden oppimista näytti hankaloittavan taas erityisesti se, että ne koettiin vanhaan malliin sekä vuosien saatossa omaksuttuun identiteettiin nähden ristiriitaisiksi. Toisaalta taustalla voi nähdä myös sen, ettei työnantaja näyttänyt esimerkiksi koulutustoiminnassaan ottaneen huomioon kuinka syvällistä, kulttuurin tasolla tapahtuvaa oppimista muutos työntekijöiltä edellytti.
dc.format.extent142 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKansaneläkelaitos
dc.titleTyöntekijöiden kokemukset organisaatiomuutoksen kynnyksellä : haastattelututkimus Kelan Jyväskylän vakuutuspiirin työntekijöiden uuden palvelustrategian sekä siihen liittyvien osaamis- ja oppimispaineiden kokemisesta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208212196
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-08-21T05:36:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysovaatimukset
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysoJyväskylä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record