Show simple item record

dc.contributor.authorMahlanen, Kaisa
dc.date.accessioned2012-07-18T07:54:51Z
dc.date.available2012-07-18T07:54:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1223152
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38232
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on tarkastella suomalaisten sosiaalityöntekijöiden kokemuksia omassa työssään kohtaamistaan eettisesti haastavista tai problemaattisista tilanteista. Tutkimuskysymyksiä ovat se, mitä eettistä harkintaa vaativat tilanteet sosiaalityön arjessa ovat, miten ne koetaan ja miten niistä selviydytään. Edelleen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia merkityksiä sosiaalityöntekijät puhetavoissaan jäsentävät sosiaalityön etiikalle, ja millaisten moraalikäsitysten viitekehyksestä he työtään toteuttavat. Tutkielman aineisto muodostuu yhdeksän sosiaalityöntekijän vapaamuotoisesta sosiaalityön eettisiä kysymyksiä käsittelevästä kirjoitelmasta. Kirjoitelmien kirjoittajat ovat työskennelleet ja työskentelevät parhaillaan sosiaalityön eri osa-alueilla. Kirjoitelmissa sosiaalityöntekijät ovat pohtineet työnsä eettisiä näkökulmia huomioiden nykyisten työtehtäviensä tilanteiden ohella myös aiemmat kokemuksensa sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisesta. Olen tarkastellut sosiaalityöntekijöiden kirjoitelmia kertomuksellisina jäsentelyinä siitä sosiaalisesta todellisuudesta, jossa he työtehtäviään toteuttavat. Olen etsinyt tutkielman analyysiosassa kirjoitelmista teemoja, jotka esiintyvät sosiaalityöntekijöiden merkityksenannoissa työn eettisesti vaativina tilanteina. Lisäksi olen hahmotellut kertomuksista toistuvia tarinatyyppejä, joiden kautta olen valottanut sosiaalityöntekijöiden tapoja puhua työnsä eettisistä ulottuvuuksista. Vaikuttaa siltä, että eettistä harkintaa vaativat tilanteet palautuva usein sosiaalityön perinteiseen ristiriitaan tuen ja kontrollin elementtien yhtäaikaisuudesta. Tarkastelen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia hoivan etiikan teoreettisen moraalikäsityksen valossa. Tutkimuksen johtopäätelmissä totean, että hoivan etiikkaa vaikuttaa olevan tämän tutkimuksen sosiaalityöntekijöiden työhönsä liittämään hyvän moraalin ajatuksen selvänä taustavaikuttajana. Hoivan etiikan kautta nähtynä sosiaalityö näyttäytyy sosiaalityöntekijöiden jäsennyksissä auttamistyönä, inhimillisenä kohtaamisena, sosiaalisena vuorovaikutussuhteena, tilannesidonnaisina moraalisina valintoina. Sosiaalityön etiikka ei näyttäydy sosiaalityöntekijöiden kokemuksissa vain konkreettisina moraalivalintojen vaikeuksina, vaan myös yleisemmällä taholla ajateltavana työn olennaisena aspektina. Sosiaalityöntekijät kokivat, ettei eettisten kysymysten käsittelylle jää arkisessa työssä tarpeeksi aikaa. Heillä oli selvä tarve sosiaalityön etiikan yhteiselle määrittelylle alan ja työyhteisöjen keskinäisissä diskursseissa.
dc.format.extent79 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otheretiikka
dc.subject.othermoraaliset valinnat
dc.subject.otherhoivan etiikka
dc.subject.othersosiaalityöntekijä
dc.subject.othersosiaalityön tutkimus
dc.titleSosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet sosiaalityöntekijöiden omissa kokemuksissa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207182096
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-07-18T07:54:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysohoiva-ala
dc.subject.ysososiaalityöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record