Show simple item record

dc.contributor.authorBlomberg, Anu
dc.contributor.authorVilkkilä, Minna-Maria
dc.date.accessioned2012-07-06T09:57:39Z
dc.date.available2012-07-06T09:57:39Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1222951
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38156
dc.description.abstractYhteiskunnallisten muutosten myötä myös sukupolvien välisen kanssakäymisen on arvioitu Suomessa vähentyneen. Ajankohtaisena huolenaiheena on pidetty lasten aikuiskontaktien niukkuutta. Tämä herätti kiinnostuksemme tutkia, keitä eri sukupolvia edustavien aikuisten lapsuudenaikaiset merkitykselliset aikuiset ovat olleet ja miten sitä perustellaan. Halusimme myös tietää, onko aikuisilla koettu olleen vaikutuksia omaan elämään. Aihetta on melko vähän varsinkin suomalaisessa yhteydessä tutkittu. Omien tutkimusintressiemme ohella teimme laadullisen tutkimuksemme Jyväskylässä vuosina 2002-2004 toimineen Sukupolvet verkoksi -hankkeen tarpeisiin. Hankkeen kautta saimme 12 1930-1980-luvuilla syntynyttä haastateltavaa, jotka toimivat vapaaehtoisina aikuisystävinä Jyväskylän alueen lapsille. Haastateltavat olivat yhtä lukuun ottamatta naisia. Lapsuuden sukupolvisuhteita tarkasteltiin muistelun kautta. Lähestymistapamme oli narratiivinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin virikkeellistä haastattelua, jossa virikkeenä toimivat haastateltavien henkilökohtaiset valokuvat. Analyysimenetelmänä käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa merkitykselliset lapsuuden aikuiset muisteltiin monista elämänpiireistä, kuten perheestä, suvusta, koulusta, naapuristosta, tuttavaverkostosta ja päivähoidosta. Merkitykselliset sukupolvisuhteet muisteltiin yleensä myönteisiksi ja riittäviksi. Myönteisellä aikuisella oli aikaa lapselle, hän oli turvallinen ja aidosti kiinnostunut lapsesta. Kielteinen aikuinen ei ollut riittävästi läsnä eikä vastannut lapsen tarpeisiin. Kun aikuiset olivat tarpeeksi läsnä ja heiltä saatiin turvaa, huolenpitoa ja tukea, vain pari aikuista saattoi riittää lapselle. Vaikka lapsuudesta nimettiin paljon merkityksellisiä aikuisia, saatettiin silti kaivata jotain laadullisesti enemmän. Merkityksellisimmäksi lapsuuden aikuiseksi saatettiin muistella myös aikuinen, jonka kanssa yhteydenpito ei ollut kovin tiivistä. Lapsuuden aikuisilta oli saatu niin aineellisia, henkisiä kuin sosiaalisiakin resursseja, joista osaa hyödynnettiin omassa elämäntavassa. Kielteisiä vaikutuksia, kuten turvattomuutta, epäluottamusta, syömishäiriötä ja depressiota aiheuttivat aikuisen väkivaltaisuus, pakottaminen ja lapsen yksin tai tuetta jättäminen, mutta tapaukset olivat harvinaisia ja tällöin lapsuudessa oli muitakin riskitekijöitä. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että lapsuuden kielteisistä kokemuksista voi selviytyä. Lapsuuden sukupolvisuhteet miellettiin melko harvoin vastavuoroisiksi siten, että myös lasten olisi nähty vaikuttaneen aikuisiin. Ajankohtainen huolenaihe lasten aikuissuhteiden vähentymisestä ei näkynyt tutkimuksen tuloksissa. Tärkeää on lisätä nykylasten omien ajatusten selvittämistä sukupolvisuhteistaan. Lapsia kuulemalla voidaan myös edistää heidän osallistumismahdollisuuksiaan yhteiskunnassa. Tutkimuksen perusteella valokuvien käyttö on aineistonkeruussa hyödyllistä. Visuaalisia menetelmiä kannattaisi hyödyntää tutkimuksen teossa nykyistä enemmän.
dc.format.extent113 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlapsuus
dc.subject.othersukupolvet
dc.subject.othermerkitykselliset sukupolvisuhteet
dc.subject.othermuistot
dc.subject.othervalokuvat
dc.titleMuistojen sukupolvisuhteet : merkitykselliset aikuiset lapsuudessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207062015
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-07-06T09:57:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysosukulaiset
dc.subject.ysosukupolvet
dc.subject.ysomuistot
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysovalokuvat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record