Show simple item record

dc.contributor.authorLaitinen, Heli
dc.date.accessioned2012-07-04T17:24:53Z
dc.date.available2012-07-04T17:24:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1222862
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38145
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Työn nimi: Nuorten antropometristen mittaustulosten, fyysisen aktiivisuuden ja kokonaisenergiankulutuksen muutokset Elmeri-projektissa Työ: Pro gradu -tutkielma, terveyskasvatus Tekijä: Heli Laitinen Yhteystiedot: heli.laitinen[at]pp6.inet.fi Julkaisupaikka: Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, terveystieteiden tiedekunta Julkaisuvuosi: 2012 Sivumäärä ja liitteet: Sivuja 74, liitteitä 5, liitetaulukoita 5 ___________________________________________________________________________ Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella Kuopiossa ja Varkaudessa vuosina 2007–2008 ja 2008–2009 ravitsemus- ja liikuntapainotteisissa ryhmissä aloittaneiden 12–18-vuotiaiden nuorten antropometrisissa mittaustuloksissa, fyysisessä aktiivisuudessa sekä liikunnan ja arkiaktiivisuuden vaikutuksesta päivittäisessä kokonaisenergiankulutuksessa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana alku- ja loppumittausten, paikkakuntien ja ryhmien välillä. Tutkimusaineisto on osa Elämän- ja Painonhallinta -projekti Elmeriä. Aineisto kerättiin antropometrisilla mittauksilla ja liikuntapäiväkirjoilla syksyllä, talvella ja keväällä vuosina 2007–2008 ja 2008–2009. Kehon rasvakoostumusta arvioitiin antropometrisilla mittauksilla eli pituudella (cm), painolla (kg), painoindeksillä (BMI), suhteellisella painolla (%), vyötärönympärysmittauksella (cm) ja pihtipoimumittauksilla (mm). Kehon rasvakoostumuksen arvio perustui ihopoimujen summasta saatavaan ennusteyhtälöön. Fyysistä aktiivisuutta, liikunnan ja arkiaktiivisuuden vaikutusta päivittäiseen kokonaisenergiankulutukseen tarkasteltiin Bouchard ym. (1983) aktiivisuuskyselyn avulla. Mittaustuloksissa tapahtuneiden muutosten arviointiin käytettiin varianssianalyysejä. Varianssien merkitsevyyserojen testaukseen käytettiin seuraavia testejä: Multivariate Tests, kontrastivertailuja ja monivertailuja. Kahden F-arvon eli toistotekijän ja virheen tarkastelussa käytettiin Greenhouse-Geisser-korjausta. Alku- ja loppumittausten välillä todettiin vuonna 2007–2008 ja 2008–2009 ravitsemus- ja liikuntainterventioryhmissä tilastollisesti merkitsevät erot antropometrisissa mittauksissa (suhteellinen paino, rasvaprosentti- ja pihtipoimumittaustulokset) sekä fyysisessä aktiivisuudessa ja kokonaisenergiankulutuksessa. Lisäksi paikkakuntien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevät erot nuorten suhteellisessa painossa, pihtipoimu- ja vyötärönympärysmittaustuloksissa ja kokonaisenergiankulutuksessa tapahtuneissa muutoksissa. Ravitsemus- ja liikuntapainotteisten interventioryhmien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevät erot kehon pihtipoimu- ja vyötärönympärysmittaustuloksissa vuonna 2008–2009. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ravitsemus- ja liikuntainterventioilla voidaan edistää nuorten terveellistä ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymistä sekä puuttua varhaisessa vaiheessa sydän- ja verisuonitautien ja kakkostyypin diabeteksen riskitekijöihin. Avainsanat: Nuoret, lihavuus, ravitsemus, kehon rasvakoostumus, fyysinen aktiivisuus, energiankulutus
dc.format.extent89 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAvainsanat: Nuoret
dc.subject.otherlihavuus
dc.subject.otherravitsemus
dc.subject.otherkehon rasvakoostumus
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherenergiankulutus
dc.titleNuorten antropometristen mittaustulosten, fyysisen aktiivisuuden ja kokonaisenergiankulutuksen muutokset Elmeri-projektissa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207042004
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2012-07-04T17:24:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysoylipaino
dc.subject.ysoravitsemus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoenergiankulutus
dc.subject.ysoaineenvaihdunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record