Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLampinen, Katri
dc.date.accessioned2012-06-30T05:46:45Z
dc.date.available2012-06-30T05:46:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218969
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38127
dc.description.abstractTutkimuksen tausta ja tarkoitus Seksuaalisuus muuttuu ikääntyessä, mutta kyky ilmaista ja nauttia siitä saattavat säilyä. Hoitohenkilökunnan asennoituminen ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan vaikuttaa siihen, miten ikääntyvät ilmaisevat, toteuttavat ja kokevat seksuaalisuutensa. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää miten palvelutalon hoitohenkilökunta asennoituu ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, onko hoitohenkilökunnan iällä, siviilisäädyllä, koulutuksella, työtehtävällä tai työkokemuksella yhteyttä heidän asenteisiinsa. Tutkimusaineisto ja – menetelmät Tutkimukseen osallistui 12 Jyväskyläläistä palvelutaloa. Kyselyyn vastasi 144 henkilöä, joista 133:n vastaukset analysoitiin. Tutkimusaineisto kerättiin The Aging Sexuality Knowledge and Attitudes Scale (ASKAS) – mittarilla. ASKAS-mittari koostuu 26 väittämästä, joihin vastataan 5-portaisella Likert-asteikolla. ASKAS-mittarin kokonaispistemäärä vaihtelee välillä 26–130. Mitä matalammat pisteet, sitä positiivisempi on asennoituminen. Hoitohenkilökunnan sosiodemografiset tiedot selvitettiin kyselylomakkeella. ASKAS-kokonaispistemäärän yhteyttä sosiodemografisiin tietoihin tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella, t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Keskeiset tulokset Alle 25-vuotiaiden hoitajien keskimääräinen ASKAS-pistemäärä oli 59.5 (SD 12.5), 26–35-vuotiaiden 51.4 (12.3), 36–45-vuotiaiden 46.0 (10.5) ja 46–55-vuotiaiden 50.4 (11.7) (p=0.011). Verrattuna esimiesten ASKAS-pisteiden keskiarvoon (39.9, 6.4), erosi hoitoavustajien keskiarvo (52.9, 16.2, p=0.018) ja perus/lähihoitajien keskiarvo (53.2, 11.7, p=0.001) siitä tilastollisesti merkitsevästi. Sairaan/terveydenhoitajien keskimääräinen pistemäärä (44.4, 12.5) erosi perus/lähihoitajien keskimääräisestä pistemäärästä (53.2, 11.7, p=0.017) tilastollisesti merkitsevästi. Perusasteen koulutuksen käyneiden ASKAS-pisteiden keskiarvo oli 56.3 (14.8), keskiasteen käyneiden 51.21 (11.9) ja korkeakoulun käyneiden 46.79 (12.7). Ryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Johtopäätökset Tutkimustulokset osoittavat, että palvelutalojen hoitohenkilökunta on suhteellisen positiivisesti asennoitunut ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan. Negatiivisempiin asenteisiin ovat yhteydessä nuori ikä ja hoitoavustajana tai perus/lähihoitajana toimiminen. Lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten hoitohenkilökunnan asennoituminen vaikuttaa ikääntyvien seksuaalisuuden kohtaamiseen.
dc.format.extent47 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntyminen
dc.subject.otherseksuaalisuus
dc.subject.otherhoitohenkilökunta
dc.subject.otherasenteet
dc.titlePalvelutalon hoitohenkilökunnan asenteet ikääntyvien ihmisten seksuaalisuutta kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206301985
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2012-06-30T05:46:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysohoitohenkilöstö
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoasumispalvelut
dc.subject.ysopalvelutalot


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot