Show simple item record

dc.contributor.authorLehtonen, Janni
dc.contributor.authorValli, Terhi
dc.date.accessioned2012-06-21T09:28:21Z
dc.date.available2012-06-21T09:28:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218758
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38079
dc.description.abstractTämä maisterintutkielma on katsaus kolmen kaksikielisen perheen kielelliseen arkeen yksikielisellä alueella. Tutkimuksemme tarkoituksena on haastattelujen ja nauhoitusten avulla tarkastella, käyttävätkö perheet tietynlaisia kielistrategioita ja miten perheiden kielelliset toimintaperiaatteet ilmenevät ja muovautuvat kommunikaatiotilanteissa. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisin menetelmin kahdessa osassa. Ensin haastateltiin perheiden vanhempia koskien heidän kielellisiä taustojaan, kaksikielistä arkea kielivalintoineen sekä ajatuksia lasten kaksikielisyydestä ja tulevaisuudesta. Tutkimuksen toisessa osassa vanhemmat nauhoittivat perheen arkipäiväisiä keskusteluja vaihtelevissa ympäristöissä. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kaksikielisyydestä ja kielistrategioista on keskusteltu perheissä paljon. Vanhemmat tuntuvat olevan tietoisia kielellisistä valinnoistaan. He ovat pääosin pyrkineet noudattamaan yksi kieli – yksi vanhempi –strategiaa, mutta ovat tarvittaessa myös valmiita poikkeamaan toimintaperiaatteestaan. Haastatteluista nousi esiin viisi pääargumenttia, joilla vanhemmat perustelivat kielistrategioitaan sekä perheen kielellistä toimintaperiaatetta. Näitä olivat kaksikielisyys luonnollisena valintana, kielet rikkautena, lapsen kaksikielisen kieli-identiteetin muodostuminen, muista lähteistä luettu tai kuultu tieto kaksikielisyydestä sekä lapsen tulevaisuuden mahdollisuudet. Nauhoitukset puolestaan osoittivat, että perheissä toimitaan pääosin yksi kieli – yksi vanhempi –kielistrategian mukaan, mikä osaltaan tukee haastatteluista saatua tietoa. Eroja kielistrategioiden käytössä ilmeni sen osalta, miten ja kuinka usein strategiasta poiketaan perheen kommunikaatiotilanteissa. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että tutkimukseen osallistuneet lapset pystyvät omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttamaan perheen kielivalintoihin sekä kielelliseen toimintaperiaatteeseen. Olennaista lapsen kaksikielisyydelle ja perheen kielelliselle toimintaperiaatteelle on koko kieliympäristön positiivinen suhtautuminen kaksikielisyyteen. Tämä tapaustutkimus toi näkyväksi sen, miten kauaskatseisia vanhempien jo varhaisessa vaiheessa tekemät valinnat ja päätökset ovat lapsen kaksikielisen kehityksen kannalta.
dc.format.extent105 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertvåspråkighet
dc.subject.otherspråkplanering
dc.subject.otherspråkstrategier
dc.subject.otherfamiljespråkpolicy (FSP)
dc.subject.otheren person - ett språk (EPES)
dc.titleSpråkstrategier och familjespråkpolicy hos tre tvåspråkiga familjer i ett finskspråkigt område
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206211920
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2012-06-21T09:28:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysokielivalinnat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record