Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKorhonen, Jukka
dc.date.accessioned2012-06-18T21:42:57Z
dc.date.available2012-06-18T21:42:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218527
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38061
dc.description.abstractLiiketoimintatiedon hallinta eli business intelligence on systemaattista organi-saation ulkoisiin ja sisäisiin tietovarantoihin kohdistuvaa toimintaa. Sen tarkoi-tuksena on auttaa organisaation toimintaa parantamalla relevantin tiedon mää-rittämistä, tallentamista ja siirtämistä tietoa tarvitseville työntekijäryhmille, sekä tiedon tulkitsemista. Sisäiset tietovarannot ovat lähinnä organisaation hallussa olevia tietovarastoja, joiden hyödynnettävyys rajautuu itse organisaatioon. Täs-sä tutkielmassa puolestaan keskityttiin organisaation ulkoisten tietolähteiden hyödyntämiseen, jotka tulivat helpommin käytettävään muotoon etenkin inter-netin yleistymisen myötä. Tässä tutkielmassa selvitettiin ulkoisen liiketoimintatiedon hallinnan hyödyn-nettävyyttä organisaation maineenhallinnan prosessissa. Jokaisella organisaati-olla on maine, joka muotoutuu organisaation erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden mielikuvista. Mielikuvat ja niistä edelleen muotoutuva organisaa-tion maine muokkautuvat mainekohtaamisissa organisaation ja sen sidosryh-mien välillä. Kohtaamiset saattavat olla suoria organisaation ja sen sidosryhmi-en välisiä, tai epäsuoria sidosryhmien välisiä tapahtumia, joita etenkin nyky-päivän tekniset ratkaisut, kuten internet mahdollistavat aika- ja paikkariippu-mattomasti. Tutkimuksen mukaan organisaatiot joutuvat etsimään merkityksellisiä signaa-leja toimintaympäristöstään voidakseen hallita omaa toimintaansa ja julkisuu-dessa olevaa kuvaansa paremmin. Tutkimuksen kohteena olivat erityisesti luonnonvara- ja energiasektoreilla toimivat organisaatiot, jotka ovat läheisessä yhteydessä julkisen sektorin kanssa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haas-tattelututkimuksena ja sen tulosten mukaan ulkoisella liiketoimintatiedon hal-linnalla on suuri ja jatkuvasti kasvava merkitys organisaatioiden tiedonsaannis-sa toimintaympäristöstään. Ulkoisesta toimintaympäristöstä, kuten internetistä saatavaa dataa pyritään keräämään, ja siitä saatavaa tietoa pyritään hyödyntä-mään organisaation maineen hallinnassa ja organisaation muussa strategisessa toiminnassa.
dc.format.extent86 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherbusiness intelligence
dc.subject.othertietämyksenhallinta
dc.subject.othermaine
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.titleUlkoinen liiketoimintatiedon hallinta mielikuvien ja maineen taloudessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206191900
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2012-06-18T21:42:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysobusiness intelligence
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysomaine
dc.subject.ysotiedonhallinta
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot