Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAlamaa, Jari
dc.date.accessioned2012-06-15T08:24:48Z
dc.date.available2012-06-15T08:24:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218493
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38039
dc.description.abstractInformaatio- ja viestintäteknologian (ICT) merkitys on muuttunut paljon viime vuosikymmenen aikana, ja nykypäivän yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa tietotekniikka on aina läsnä. ICT on strateginen tekijä, jonka avulla eri organi-saatiot kykenevät luomaan kilpailuetua toimialalla. Informaatio- ja viestintä-teknologian hyödyntäminen on tullut osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa, ja siksi sen tuottaman liiketoiminta-arvon ja hyödyn mittaaminen on tärkeä osa tietohallinnon johtamista. Informaatio- ja viestintäteknologian arvontuotossa on erityisesti kysymys siitä, kuinka hyvin ICT-investoinnit realisoituvat mitatta-viksi hyödyiksi liiketoiminnalle. Lisäarvon tuottoa erilaisissa yrityksissä voidaan kuvata erilaisilla malleilla, joista tunnetuin on arvoketju. Arvoketjun lisäksi arvonluontimalleihin kuuluvat myös arvopajatoiminta sekä arvoverkko. Arvonluontimallien voidaan katsoa käyneen läpi evoluutionsyklin, jossa perinteisestä arvoketjusta on siirrytty enemmän informaatio- ja viestintäteknologian mahdollistamaan arvoverkko-pohjaiseen toimintaan. Tutkielman tarkoituksena on erityisesti syventyä pilvi-palveluympäristöön, joka hyödyntää vahvasti arvoverkkomallia arvontuottoon. Pilvipalvelut on toimintamalli, joka yhdistää vanhoja menetelmiä uudeksi kokonaisuudeksi. Pilvipalveluiden tarkoituksena on tarjota helposti käytettäviä ja saatavilla olevia virtualisoituja resursseja asiakkaiden käyttöön. Resurssit skaalautuvat asiakkaan tarpeen ja käytön mukaan, ja samalla asiakas maksaa vain siitä kuinka paljon palvelua käyttää. Pilvipalveluympäristöstä voidaan erottaa kolme tyypillisintä palvelua, jotka ovat sovellusten tarjoaminen palve-luna (Software as a Service, SaaS), ohjelmistoympäristö palveluna (Platform as a Service, PaaS) sekä infrastruktuuri palveluna (Infrastructure as a Service, IaaS). Tutkimus keskittyy liiketoiminta-arvon näkökulmasta erityisesti kustannusvai-kutuksiin, joita pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistaa. Tutkielma on toteutettu konstruktiivisena tutkimuksena ja se pyrkii luo-maan selkeän kuvan informaatio- ja viestintäteknologian tuottamasta liiketoi-mintahyödystä keskittyen erityisesti pilvipalveluympäristöön. Tutkielman tar-koituksena on tuottaa konstruktio, jonka avulla pystytään vertailemaan kustan-nusvaikutuksia yrityksen sisäisen tietotekniikan ja pilvipalveluiden välillä.
dc.format.extent88 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherInformaatio- ja viestintäteknologia
dc.subject.otherliiketoiminta-arvo
dc.subject.otherpilvipalvelut
dc.subject.otherkokonaiskustannus
dc.titleInformaatio- ja viestintäteknologian tuottama liiketoiminta-arvo pilvipalvelu-ympäristössä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206151874
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2012-06-15T08:24:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoviestintätekniikka
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysopilvipalvelut


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot