Show simple item record

dc.contributor.authorHeiskanen, Hanna
dc.date.accessioned2012-06-10T10:17:02Z
dc.date.available2012-06-10T10:17:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218283
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38005
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Kognitiivisten toimintojen yhteys fyysiseen toimintakykyyn ikääntyvässä väestössä Hanna Heiskanen Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos 2012 58 sivua, 8 liitettä Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Kognitiivisten toimintojen heikkeneminen on yksi merkittävimmistä ikääntyneiden toimintakykyä heikentävistä tekijöistä. Parantavaa hoitoa muistisairauksiin ei ole ja sen vuoksi on tärkeä tietää sen vaikutuksista toimintakykyyn ja kehittää ennaltaehkäiseviä ja muistisairauksien puhkeamista viivästyttäviä toimenpiteitä. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoitus oli selvittää eräiden kognitiivisten toimintojen yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn korkean muistisairauksien riskin omaavilla. Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tässä poikkileikkaustutkimuksessa käytetty aineisto perustuu THL:n FINGER-tutkimushankkeeseen ja koostui 243:sta 60-76-vuotiaasta tutkittavasta, joilla oli todettavissa kognitiivisissa testeissä lievää heikkenemistä, mutta ei dementiaa. Kognitiivisia toimintoja arvioitiin CERAD-testistä poimituilla tehtäväosioilla, jotka olivat: MMSE, sanalistan oppiminen, sanalistan viivästetty mieleenpalautus, kellotaulun piirtäminen sekä kielellinen sujuvuus. Fyysistä toimintakykyä arvioitiin tasapainon-, puristusvoiman-, istumasta seisomaannousun-, neljän metrin askellusnopeuden- ja 10 metrin maksimaalisen kävelynopeuden testeillä. Keskeiset tulokset Kognitiivisista toiminnoista oppimiskykyä ja muistia arvioivat testiosiot korreloivat normaaliin ja maksimaaliseen kävelynopeuteen sekä staattiseen tasapainoon. Miehet selvisivät muistitesteistä naisia huonommin ja vastaavasti kävely- ja tasapainotesteistä naisia paremmin (p<0,05). Miehistä suurempi osuus (21-26%) kuului oppimiskyky- ja muistitesteissä heikentyneen tuloksen saavien ryhmään suhteessa naisiin (12-14%). Yleisesti oppimiskyky- ja muistitesteissä heikentyneen tuloksen saavat kävelivät hitaammin ja omasivat huonomman tasapainon kuin normaalin tuloksen saavat. Kyseinen ilmiö tuli esiin etenkin miehillä ja miehillä näiden ryhmien väliset erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä (lukuunottamatta normaalia kävelynopeutta) (p<0,05). Naisten kohdalla ryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Johtopäätökset Kognitiivisista toiminnoista etenkin muistitekijöiden ja fyysisistä toiminnoista erityisesti vaativimpien, monipuolista biologisten toimintojen yhteistyötä edellyttävien suoritusten väliltä löytyi yhteyksiä. Tämän tutkimustuloksen perusteella näyttäisikin, että heikentyneen kognition omaavilta kannattaisi selvittää myös fyysistä toimintakykyä ja päinvastoin. Ilmiö vaatii kuitenkin lisänäyttöä sekä jatkotutkimuksia asioiden syy-seuraussuhteiden ja motoristen ja/tai kognitiivisten interventioiden vaikuttavuuden selvittämiseksi.
dc.format.extent58 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkognitiiviset toiminnot
dc.subject.othermuisti
dc.subject.otherfyysinen toimintakyky
dc.subject.otherikääntyminen
dc.titleKognitiivisten toimintojen yhteys fyysiseen toimintakykyyn ikääntyvässä väestössä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206101837
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2012-06-10T10:17:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysofyysinen kunto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record