Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMört, Sirpa
dc.date.accessioned2012-05-21T09:58:15Z
dc.date.available2012-05-21T09:58:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37865
dc.description.abstractTutkielmani tarkoitus on selvittää suomenruotsalaisten työntekijöiden asenteita suomenkielisten kollegoidensa ruotsin kielen taitoon ja valmiuksiin käyttää ruotsin kieltä julkisen sektorin työpaikalla kaksikielisessä kunnassa Etelä-Suomessa. Tällä työpaikalla ja tutkimuspaikkakunnalla enemmistön äidinkieli on ruotsi, mikä vaikuttaa työyhteisön kieleen hallitsevasti. Vertailun vuoksi tutkimuksessa kartoitetaan myös suomenkielisten työntekijöiden asenteita ruotsinkielisten kollegoidensa suomen kielen taitoon ja valmiuksiin käyttää suomen kieltä ko. työyhteisössä. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kyselykaavaketta, johon työntekijät kolmessa eri työyksikössä ovat vastanneet. Materiaali on kerätty avoimilla kysymyksillä ja analysoitu kvalitatiivisesti. Kvalitatiivisen analyysin tukena käytetään kvantitatiivisia esityksiä taulukoiden ja kaavioiden muodossa. Tutkimuksen tulos osoitti, ettei asenteissa ruotsin ja suomen kielen välillä kollegoiden välisessä kanssakäymisessä ole merkittäviä eroja. Kaikki suhtautuvat toiseen kotimaiseen kieleen kunnioituksella niin, että jokainen saa ja voi käyttää omaa äidinkieltään myös virallisissa yhteyksissä. Mitä tulee kielitaitoon ja valmiuksiin toisessa kotimaisessa kielessä, tuli esiin, että kollegat auttavat toisiaan tilaisuuksissa ja tilanteissa, missä "vastapuolen" kielitaito on puutteellinen. Vaikka kollegat puhuvat "sekakieltä", yhteistyö sujuu hyvin, eikä kieliriitoja esiinny. Yleensä ei myöskään vältetä kontaktia, vaikka pidetään omaa toisen kotimaisen kielen taitoa puutteellisena. Kun työ sujuu positiivisessa hengessä, on helpompi puhua/kirjoittaa väärin. Ainoa negatiivinen tutkimuksessa esiin tullut seikka oli joidenkin suomenkielisten kokemus siitä, että jotkut ruotsinkieliset kollegat puhuvat äidinkieleltään suomenkielisen asiakkaan kanssa ruotsia, jos asiakas osaa ruotsia. Tämä tutkimus keskittyi ainoastaan kollegoiden väliseen kielenkäyttöön, mutta jatkotutkimuksen aiheena kielenkäyttö myös asiakkaiden ja henkilökunnan välillä olisi kiinnostava tutkimuskohde.
dc.format.extent24 + 4
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkielen käyttäminen
dc.subject.otherkaksikielisyys työpaikalla
dc.subject.othersuomen ja ruotsin kieli työpaikalla
dc.titleAttityder till svenska och finska på en arbetsplats
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205211690
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2012-05-21T09:58:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot