Show simple item record

dc.contributor.authorJousi, Jenni
dc.date.accessioned2012-04-05T05:55:02Z
dc.date.available2012-04-05T05:55:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37669
dc.description.abstractPro gradu -tutkielma ”Maahanmuuttajien representaatiot Venäjän sanomalehdistössä” tarkas-telee niitä siirtolaisten representaatioita, jotka ilmenevät venäläisissä mediateksteissä vuoden 2009 alussa. Tutkimuksen päämääränä on selvittää, millaisia representaatioita aineistosta on mahdollista löytää; millaisin kielellisin keinoin siirtolaisia kuvataan, sekä millaisia ideologisia merkityksiä ja suhteita voidaan representaatioista löytää. Tutkimusaineistonani on Integrum -tietokannasta kerätyt 49 artikkelia kuudesta suuresta venä-läisestä sanomalehdestä. Genreltään aineisto edustaa lähinnä uutisia, artikkeleita sekä haas-tatteluja. Tutkimus tehdään kriittisen diskurssianalyysin metodilla; kriittinen diskurssianalyysi on samalla myös tutkielman teoreettinen viitekehys. Työn teoriaosuudessa, luvussa kaksi, tarkastelen kriittisen diskurssianalyysin teoriaa. Esittelen Norman Fairclough’n kolmitasomallin, jonka mukaan tekstitason analyysi on vain yksi diskurs-sien kolmesta tasosta. Tarkastelen myös aiempaa maahanmuuttajiin tai muihin etnisiin vä-hemmistöihin liittyvää mediatutkimusta. Maailmanlaajuinen talouskriisi on osa tutkimuksen sosiaalista kontekstia yhdessä Venäjän maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvän tilan-teen ohella, sosiaalista kontekstia tarkastelen luvussa kolme. Löysimme useita representaatioita siirtolaisista, joista puhuessa useimmiten tarkoitettiin ulko-maalaisia maahanmuuttajia. Heitä kuvattiin raukkoina, joita kohtaan osoitettiin myötätuntoa huonojen elinolojen vuoksi. Ei-toivottujen diskurssissa heidät koettiin talouskriisin aiheuttaman työttömyyden vuoksi tarpeettomina, ylimääräisinä. Siirtolaiset myös liitettiin rikollisuuteen, ja heidät koettiin uhkana venäläisille. Huomasimme myös, että teksteissä siirtolaiset jaettiin sel-västi erilleen venäläisistä. Jakoa korostettiin käyttämällä termejä ’me’ ja ’he’, sekä kansallisuut-ta ja isänmaallisuutta korostavia termejä. Myös muutamia etnisiä ryhmiä käsiteltiin enemmän kuin muita. Esiin nousivat erityisesti kaukasialaiset sekä tadzikit. Johtopäätelmissä kertaamme tutkimuksemme tulokset. Aineisto sekä kirjallisuus esitellään lähdeluettelossa.
dc.format.extent58 sivua
dc.language.isorus
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.otherrepresentaatio
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.othervenäläinen lehdistö
dc.titleReprezentacii migrantov v rossijkoj presse
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204051511
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-04-05T05:55:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysolehdistö
dc.subject.ysoVenäjä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record