Show simple item record

dc.contributor.authorKinnunen, Mika
dc.contributor.authorRahomäki, Eero
dc.date.accessioned2011-12-01T10:12:31Z
dc.date.available2011-12-01T10:12:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1190918
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37029
dc.description.abstractKinnunen, Mika & Rahomäki, Eero 2011. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivi-suuden kehittyminen yläkoulun aikana. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma, 97 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida peruskoulun oppilaiden motorisia perustaitoja sekä fyysistä aktiivisuutta ja niiden kehittymistä seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Tarkoituksena oli myös vertailla tyttöjen ja poikien motoristen perustaitojen sekä fyysisen aktiivisuuden kehittymisen eroja, sekä tutkia fyysisen aktiivisuuden yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen yläkoulun aikana. Tutkimusaineisto koostui kahden Jyväskyläläisen yläkoulun oppilaista (n=152), joista tyttöjä oli 66 ja poikia 86. Motorisia perustaitoja tutkittiin mittaamalla oppilaiden tasa-paino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja motoristen perustaitojen testipaketilla, johon kuuluivat flamingoseisonta, kieriminen, sukkulajuoksu, naruhyppely, 5-loikka, tarkkuusheitto ja 8-kuljetus. Fyysistä aktiivisuutta tutkittiin kyselylomakkeella, jossa kysyttiin oppilaiden viikoittaista yleistä fyysistä aktiivisuutta. Motoriset perustaitotestit ja fyysisen aktiivisuuden kysely tehtiin jokaisena lukuvuonna, kolmen vuoden aikana. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden eroja sukupuolten välillä tutkittiin T-testin avulla. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla tutkittiin motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden välisiä yhteyksiä. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittymistä tutkittiin toistettujen mittausten multivarianssianalyysillä. Tutkimustulokset osoittivat poikien olevan tyttöjä parempia kierimisessä, sukkulajuok-sussa, 5-loikassa, tarkkuusheitossa ja 8-kuljetuksessa. Tytöt olivat poikia parempia flamingoseisonnassa sekä naruhyppelyssä. Fyysinen aktiivisuus väheni yläkoulun aikana molemmilla sukupuolilla. Fyysisen aktiivisuuden määrässä ja sen kehityksessä yläkoulun aikana ei löytynyt eroja sukupuolten välillä. Standardoitu motorinen perustaitoindeksi kertoi poikien motoristen perustaitojen kehittyneen yläkoulun aikana selvästi tyttöjen motorisia perustaitoja enemmän. Fyysisesti aktiivisimpien oppilaiden standardoitu motorinen perustaitoindeksi nousi seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle ja fyysisesti inaktiivisempien oppilaiden indeksi puolestaan laski samalla ajanjaksolla. Tutkimustulosten perusteella fyysisen aktiivisuuden määrään tulisi kiinnittää huomiota. Erityisesti fyysisesti passiivisimmille oppilaille tulisi saada lisää organisoitua liikuntaa, kuten liikuntatunteja, jotta varmistettaisiin motoristen perustaitojen kehittyminen. Yläkouluiässä tulisi keskittyä oppilaiden, erityisesti tyttöjen motoristen perustaitojen kehittämiseen. Tämä voisi olla merkittävä tekijä, jotta nuorten olisi helpompi hakeutua eri liikuntamuotojen pariin myös tulevaisuudessa. Jatkossa olisi tärkeä tutkia tarkemmin organisoidun ja omaehtoisen fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia motoristen perustaitojen kehitykseen. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää motorisia perustaitoja sisältävän liikuntaohjelman vaikutuksia fyysisesti passiivisten tai heikot motoriset perustaidot omaavien motoriseen kehitykseen.
dc.format.extent97 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMotoriset perustaidot
dc.subject.othermotorinen kehitys
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.titleMotoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittyminen yläkoulun aikana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011120111753
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2011-12-01T10:12:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysomotorinen kehitys
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record