Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorNiemi, Suvi
dc.date.accessioned2011-11-22T06:49:52Z
dc.date.available2011-11-22T06:49:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1189283
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36980
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin stressinkäsittelykeinojen vaikutusta työhyvinvointiin (emotionaalinen energia, työn imu, työtyytyväisyys, perhe-työ - sekä työ-perhe -vahvistaminen) terveys- sekä palvelusektoreilla positiivisen psykologian näkökulmasta sekä koko aineistolle että ikäryhmittäin (18-28, 29-45, 46-55, 56-69). Tutkielmassa tarkasteltiin lisäksi, minkälaiset strategiat olivat yhteydessä työssä koettuun hyvinvointiin ja olivatko nimenomaan ongelmasuuntautuneiden keinojen yhteydet työhyvinvointiin positiivisia ja välttelyn yhteydet negatiivisia. Lisäksi tutkittiin, erosivatko kyseiset yhteydet eri-ikäisillä toisistaan sekä minkälaisia nämä erot olivat ikäryhmien välillä, eroavatko nuoret ja vanhat toisistaan aktiivisten ja passiivisten stressinkäsittelykeinojen suhteen ja millä tavalla. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutettavaa tutkimus- ja kehittämishanketta (2009–2011) ”Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina”, jossa yhtenä teema- alueena ovat stressinhallintastrategiat. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja siinä ovat mukana ammattiliitot Tehy (terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö) sekä Pam (palvelualojen ammattiliitto yksityisellä sektorilla työskenteleville), joiden jäsenten lopullinen vastaajamäärä oli 2756 henkilöä. Hierarkkisten regressioanalyysien tuloksien mukaan stressinkäsittely ja työhyvinvointi olivat yhteydessä toisiinsa. Myös ongelmasuuntautuneet stressinkäsittelykeinot lisäsivät ja välttely vähensi työhyvinvointia. Lisäksi stressinkäsittelyn ja työhyvinvoinnin välisten yhteyksien havaittiin olevan eri-ikäisenä erilaisia. Nuoret käyttivät enemmän ongelmasuuntautuneita keinoja, varsinkin mukautumista. Lisäksi uudelleenarviointi oli jokaisessa ikäryhmässä yhteydessä työtyytyväisyyteen. Välttelyn yhteys stressinkäsittelykeinoihin muuttui iän myötä negatiivisesta neutraaliksi. Saattaa olla niin, että välttely muuttuu työuran edetessä ainakin työkontekstissa osittain hyödylliseksi stressinkäsittelystrategiaksi, tai niin, että iän myötä käytetään kaiken kaikkiaan vähemmän stressinkäsittelykeinoja. Iän myötä voidaan havaita kuormittavia tilanteita vähemmän ja siten myös käyttää vähemmän stressinkäsittelykeinoja. Tämä johtopäätös vaikutti näistä kahdesta hieman todennäköisemmältä. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa aihealueen jatkotutkimuksia, joita kaivataan lisää stressinkäsittelykeinojen ja työhyvinvoinnin positiivisten muuttujien välisistä yhteyksistä, iän vaikutuksista näihin yhteyksiin sekä stressinkäsittelykeinojen kehityksestä iän myötä. Käytännössä näitä tuloksia voidaan hyödyntää opetettaessa stressinkäsittelyä ikä huomioiden erilaisin interventioin työpaikoilla esimerkiksi työterveyden toimesta, työkyvyn kuntoutuksessa ja erilaisissa kliinisissä konteksteissa.
dc.format.extent55 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherStressinkäsittelykeinot
dc.subject.othercoping-keinot
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherpositiivinen psykologia
dc.subject.otherikäryhmät
dc.titleStressinkäsittelykeinojen ja työhyvinvoinnin väliset yhteydet : ikäryhmittäinen vertailu
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011112211710
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2011-11-22T06:49:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysostressinhallinta
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoikäryhmät


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot