Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKytölä, Mikko
dc.date.accessioned2011-09-28T11:06:21Z
dc.date.available2011-09-28T11:06:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1184276
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36727
dc.description.abstractSUBJEKTIN TEOLOGIA Uskonnollisuuden tarkastelua lacanilaisen psykoanalyysin näkökulmasta Mikko Kytölä Filosofia Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Jussi Kotkavirta Syksy 2011 78 sivua Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella uskonnollisuutta lacanilaisen psykoanalyysin käsittein. Teesini on, että purkamalla osiin Jacques Lacanin subjektikäsityksen voidaan uskonnollisuus hahmottaa kielellisenä ilmiönä, joka on rakenteellisesti kytköksissä subjektiuteen. Uskonnollisuus tulee näin ollen formalisoiduksi siten, ettei se välttämättä tarvitse perustakseen konkreettista uskontoa vaan näyttäytyy tätä laajempana, tiedostamattoman rekisteriin oleellisesti kuuluvana ilmiönä. Lacanin sanoin: ”Jumala on tiedostamaton.” Tutkittava ilmiö – uskonnollisuus – näyttäytyy tutkimuksen teoreettisen näkökulman valossa arkijärjen käsityksistä poikkeavalta. Esimerkkinä piilevästä uskonnollisuudesta käytetään muun muassa uusateistista diskurssia sekä luentaa kauppatavarafetisismistä. Egon käsitteen – joka ymmärretään eräänlaisena subjektin käsitteen vastapoolina – avulla lacanilainen luenta uskonnollisuudesta valaisee konkreettisten uskontojen erästä merkitysulottuvuutta nykyään. Taustoituksena lacanilaiseen näkökulmaan toimii Sigmund Freudin uskontokäsitys. Tutkimuksen punainen lanka on erottelu subjektin ja Toisen välillä. Iso Toinen on oleellisesti kielellinen, eroihin perustuva entiteetti, joka määrittää subjektia sen tätä tiedostamatta. Tämä Toisen diskurssi muodostaa subjektin tiedostamattoman, joka rakentuu yhden merkitsijän – herramerkitsijän – ympärille. Herramerkitsijä, jonka funktio tutkielmassa formalisoidaan, assosioituu ”jumaluuteen” subjektiuden konstitutiivisena elementtinä. Astuessaan kulttuurin, so. Toisen piiriin uskonnollisuudesta tulee eräänlainen subjektin perustila. Tätä perustilaa havainnollistetaan edelleen Lacanin neljän diskurssin teorian kautta, jossa on kyse subjektin rakentumisesta erilaisten diskurssien puitteissa. Neljän diskurssin teorian valossa lähestytään myös mahdollisuutta sellaisen ateistisen horisontin artikuloimiseen, joka ei olisi piilevästi kytköksissä uskonnollisuuteen.
dc.format.extent78 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLacan, Jacques
dc.titleSubjektin teologia : uskonnollisuuden tarkastelua lacanilaisen psykoanalyysin näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011092811466
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2011-09-28T11:06:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysosubjekti
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysotiedostamaton


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot