Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorRuokoranta, Lauri
dc.date.accessioned2011-09-14T17:01:04Z
dc.date.available2011-09-14T17:01:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1183222
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36687
dc.description.abstractTutkimuksessa toteutettiin golfkurssi, jonka tarkoituksena oli selvittää laadullisia tutki-musmenetelmiä käyttäen, mitkä seikat muodostuvat keskeisiksi opetettaessa golfia ryh-mälle, jossa oppilailla on oppimisen vaikeuksia. Havaintojen perusteella arvioitiin myös golfin soveltuvuutta erityisryhmien liikuntamuodoksi. Erityisryhmien golfin opettami-seen liittyvä tutkimus on hyvin vähäistä, joten uuden tiedon saaminen on tärkeää pyrit-täessä madaltamaan kynnystä opettaa erityisryhmiä ja pyrittäessä takaamaan kaikille ihmisille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua liikuntaan. Toimin tutkimuksessa tutkija-opettajana, ja opetettavat koostuivat kahdesta neljän hen-gen ryhmästä. Osallistujat olivat iältään 11 - 18 -vuotiaita. Lisäksi opetukseen osallistui kaupungin liikunnanohjaaja ja yhdellä oppilaalla oli henkilökohtainen avustaja aina mukana. Tutkimuksen pääaineisto kerättiin tutkija-opettajan havaintopäiväkirjan muo-dossa, minkä lisäksi hyödynnettiin liikunnanohjaajan tekemiä havaintoja ja opetusten videointia. Tutkimus toteutettiin kesällä 2009 Jyväs-Golfissa Jyväskylässä. Tutkimus osoitti, että perinteisesti golfopetuksessa käytettyjä toimintatapoja tulee sovel-taa, jotta opetuksesta saadaan motivoivaa ja tehokasta henkilöille, joilla on oppimisen vaikeuksia. Soveltamisen tärkeys tuli esille erityisesti sisällöissä ja opetuksen työtavois-sa. Lisäksi opettajan ja oppilaiden välisen kommunikoinnin kehittyminen kurssin ede-tessä oli rohkaiseva ja tärkeä havainto. Pelinomaiset harjoitteet, pelaaminen ja pitkät lyönnit olivat oppilaille mieluisimpia si-sältöjä. Lisäksi sisätiloissa toteutettu lähipelirata innosti oppilaita. Hyviksi havaittujen harjoitteiden taustalla vaikutti olevan harjoitteiden konkreettisuus ja vauhdikkuus. Kon-gintiivisia taitoja vaatineet abstraktit harjoitteet, ja pitkäjänteistä keskittymistä vaativat yksipuoliset harjoitteet sen sijaan eivät motivoineet, koska harjoitteiden tavoitteita ja ra-kenteita ei ymmärretty. Sisällöllinen johdonmukaisuus tunnin aikana tehdyissä harjoit-teissa oli myös tärkeää. Havainto johdonmukaisuuden tärkeydestä ilmeni myös työtapojen yhteydessä. Opetuk-sen organisointi selkeäksi ja helposti ymmärrettäväksi tukee oppimisvaikeusnuorten mahdollisuutta oppia ja ymmärtää harjoitteiden kulkua mahdollisimman omatoimisesti. Kommunikointi oppilaiden kanssa tuntui aluksi haastavalta, koska puheen avulla kom-munikointi on itselleni luontaisin tapa olla vuorovaikutuksessa. Joillekin oppilaille pu-heen ymmärtämäinen ja tuottaminen oli kuitenkin vaikeaa, joten eri aistikanavien käyt-täminen opetuksessa oli näin ollen tärkeää. Puheen avulla kommunikoinnin selkeä ke-hittyminen kurssin edetessä oli opettamisen kannalta merkittävä havainto. Golfin soveltuvuutta erityisryhmille puoltaa monet lajin fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kasvatukselliset piirteet. Laji on teknisesti vaativa, mutta soveltamisen ja tukitoimien avulla golfin oppiminen ja harrastaminen on mahdollista lähes kaikille. Avainsanat: golf, erityisryhmät, oppimisvaikeudet, opettaminen
dc.format.extent79 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleGolfia erityisryhmille - laadullinen tapaustutkimus nuorille suunnatusta golfkurssista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011091411404
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2011-09-14T17:01:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysogolf
dc.subject.ysoerityisryhmät
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysonuoret


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot