Show simple item record

dc.contributor.authorYlönen, Saija
dc.date.accessioned2011-08-20T09:22:52Z
dc.date.available2011-08-20T09:22:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1181705
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36564
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus oli selvittää onko sosiaalisilla suhteilla yhteyttä masennukseen jyväskyläläisillä kotona asuvilla 75–79-vuotiailla henkilöillä, jotka olivat ilmoittaneet kokevansa yksinäisyyttä ja/tai alakuloisuutta vähintään silloin tällöin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosiodemografisten tekijöiden, sosiaalisia kontakteja sisältävän harrastustoiminnan sekä itse koetun terveyden yhteyttä masennukseen. Tutkimusaineisto oli osa Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin HyväMieli – iäkkäiden henkilöiden mielenterveyden edistäminen -hankkeen aineistosta, joka kerättiin syksyllä 2008. Tutkimusjoukko koostui 292 75–79-vuotiaasta jyväskyläläisestä henkilöstä, joille suoritettiin kotihaastattelu. Haastatteluaineisto koostui strukturoiduista kysymyksistä. Masentuneisuutta arvioitiin GDS-15 myöhäisiän depressioseulan avulla, ja masennuksen pisterajana käytettiin kuusi pistettä tai enemmän. Aineistoa analysoitiin jakaumatietojen, χ2 -testin, Studentin t-testin, Mann-Whitneyn U -testin, sekä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Masennuksen kokonaisvallitsevuus tutkimusjoukossa oli lähes 22 %. Masentuneilla oli vähemmän ystäviä kuin ei masentuneilla. Masentuneet saivat myös huonompia pistemääriä sosiaalisia suhteita ja yhteisyyden tunnetta mittaavista summamuuttujista. Masentuneilla oli vähemmän säännöllisiä harrastuksia ja heistä harvempi osallistui kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuitenkin ne masentuneet, jotka osallistuivat kodin ulkopuoliseen toimintaan, olivat aktiivisempia kuin toimintaan osallistuvat ei masentuneet. Yksin asumisessa, siviilisäädyssä, taloudellisessa tilanteessa ja koulutustaustassa oli tilastollisesti merkitseviä eroja masentuneiden ja ei masentuneiden välillä. Masentuneet olivat terveyteensä tyytymättömämpiä kuin ei masentuneet. Ikääntyneiden kanssa työskentelevien ja heidän omaistensa tulisi olla tietoisia masennukseen yhteydessä olevista tekijöistä, jotta masennusriskissä olevat henkilöt tunnistettaisiin ja ohjattaisiin avun piiriin nykyistä useammin. Interventioita, jotka keskittyvät masennukseen yhteydessä oleviin tekijöihin, kuten ikääntyneiden sosiaaliseen harrastamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin, tulisi lisätä.
dc.format.extent51 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntynyt
dc.subject.othermasennus
dc.subject.othersosiaaliset suhteet
dc.subject.othersosiodemografiset tekijät
dc.subject.otherkoettu terveys.
dc.titleMasennus, sosiodemografiset tekijät, sosiaaliset suhteet ja koettu terveys 75-79-vuotiailla kotona asuvilla ikääntyneillä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011082011260
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2011-08-20T09:22:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysokoettu terveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record