Show simple item record

dc.contributor.authorKangas, Elina
dc.date.accessioned2011-07-12T11:25:12Z
dc.date.available2011-07-12T11:25:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1180356
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27289
dc.description.abstractLukiolaisten masentuneisuus, koettu avuntarve, tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon ja sen käyttö - Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien, suomen- ja ruotsinkielisten kieliryhmien ja sukupuolten vertailua Elina Kangas Terveyskasvatuksen pro gradu –tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos Kevät 2011 134 sivua, 2 liitettä Ohjaaja: LitT Jorma Tynjälä Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kieliryhmittäin Uudenmaan ja Pohjanmaan alueilla lukiolaisten masennusoireilun esiintyvyyttä, koettua avuntarvetta, opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöä ja tyytyväisyyttä näihin palveluihin. Tutkimusaineistona käytettiin kouluterveyskyselyjä vuosilta 2007 ja 2008. Vastanneita oli yhteensä 4 251, joista 2 428 oli suomenkielisten ja 1 823 ruotsinkielisten lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia sekä logistista ja multinomiaalista logistista regressioanalyysia. Uudenmaan ja Pohjanmaan lukiolaisista yli 10 % koki keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta. Masentuneisuus oli suomenkielisillä yleisempää kuin ruotsinkielisillä. Uudellamaalla masentuneisuus oli suomenkielisillä tytöillä kaksi kertaa ruotsinkielisiä tyttöjä yleisempää. Suomenkielisillä lukiolaisilla opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanottokäynnit olivat ruotsinkielisiä yleisempiä. Sen sijaan ruotsinkielisillä lääkärin vastaanottokäynnit olivat suomenkielisiä yleisempiä. Masentuneisuuden vaikeusasteella oli yhteys vastaanottokäynteihin. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta kokevilla suomenkielisillä lukiolaisilla terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja ruotsinkielisillä lääkärin vastaanottokäynnit olivat yleisempiä kuin korkeintaan lievää masentuneisuutta kokevilla. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta ilmoittaneet lukiolaiset kokivat tarvitsevansa apua masentuneen tai ahdistuneen mielialan takia yleisemmin kuin korkeintaan lievää masentuneisuutta ilmoittaneet. Lukiolaiset, jotka kokivat tarvitsevansa apua, kävivät muita lukiolaisia yleisemmin sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta kokevat lukiolaiset olivat tyytymättömämpiä opiskeluterveydenhuoltoon heidän halutessaan keskustella henkilökohtaisista asioistaan kuin korkeintaan lievän masentuneisuuden pistemäärän saaneet. Masentuneisuus on yleinen ongelma Uudenmaan ja Pohjanmaan lukiolaisilla. Erityisen yleistä masentuneisuus on Uudenmaan suomenkielisillä tytöillä. Masentuneisuus muodostaa haasteen opiskeluterveydenhuollolle. Tällä hetkellä opiskeluterveydenhuolto ei pysty täysin vastaamaan masentuneiden lukiolaisten tarpeisiin.
dc.format.extent134 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermasennus
dc.subject.otheropiskeluterveydenhuolto
dc.subject.otherlukiolaiset
dc.subject.othersuomenkieliset
dc.subject.otherruotsinkieliset
dc.titleLukiolaisten masentuneisuus, koettu avuntarve, tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon ja sen käyttö : Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien, suomen- ja ruotsinkielisten kieliryhmien ja sukupuolten vertailua
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011071211149
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoopiskeluterveydenhuolto
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysosuomenkieliset
dc.subject.ysoruotsinkieliset
dc.subject.ysoUusimaa
dc.subject.ysoPohjanmaa
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record