Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSeppänen, Jenni
dc.date.accessioned2011-06-04T09:02:13Z
dc.date.available2011-06-04T09:02:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1159545
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27112
dc.description.abstractTutkimus käsittelee induktiivista opetusta ja sen edellytyksiä. Induktiivinen oppiminen on elämismaailman huomioon ottavaa omakohtaisesta kokemuksesta liikkeelle lähtevää aktiivista oppimista, ja induktiivinen opetus on tällaiseen oppimiseen ohjaamista. Tapaustutkimuksen aineisto kerättiin Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen integraatioryhmän opetusharjoittelusta, jossa pyrittiin toteuttamaan induktiivista opetusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla induktiivisen opetuksen toteutumista kyseisessä harjoittelussa. Huomio aineistossa kiinnittyi siihen, mikä teki induktiivisesta opetuksesta vaikeaa, ja mitä tiedostamattomia merkityksiä mahdollisesti oli vaikeuksien takana. Erityiseksi vaikeudeksi osoittautui opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely oleellisena osana induktiivisen opetuksen suunnittelua. Teoreettisen tiedon valossa induktiivisen opetuksen suunnittelu perustuu opettajan omakohtaiseen aiheen käsittelyyn, jonka myötä aiheen idea tulee monipuolisesti sisäistetyksi. Tämä mahdollistaa tavoitteellisen opetuksen toteutumisen. Aineiston pohjalta kävi ilmi, että opetettavien aiheiden omakohtaisella käsittelyllä osana opetuksen suunnittelua on merkitystä erityisesti opetuksen tavoitteen säilymisen kannalta. Koska suurella osalla opiskelijoista opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely ei näyttänyt toteutuneen, tutkimus keskittyi etsimään syitä kyseiseen ilmiöön. Aineistosta selkeästi esille nousseiden mahdollisten syiden lisäksi vaikutti siltä, että ilmiön taustalla vaikutti tiedostamattomia tekijöitä. Aineiston analyysin toinen osa keskittyy pohtimaan, mitä mahdollisia tiedostamattomia syitä omakohtaisen käsittelyn vaikeuksien taustalla voisi olla. Siinä lähdetään liikkeelle käsitteellisestä jäsentelystä, jossa eritellään ammatillisen ja tarvepohjaisen opettajan toimintaa kuvaavia piirteitä. Tarvepohjainen suhtautuminen on sosiaalisen suojautumisen keino. Opettajan ammattitaidon myytti on tutkijan tulkinnan mukaan tarvepohjaisuuteen perustuva ilmiö, josta johtuen opiskelijat suojautuivat sosiaalisesti, pyrkien suojaamaan esimerkiksi yksityisyyttään. Yksityisyyden suojeleminen osana opettajan ammattitaidon myyttiä osoittautui sellaiseksi tiedostamattomaksi merkitysrakenteeksi, joka olisi voinut olla syynä omakohtaisen käsittelyn vaikeuksiin. Analyysin myötä tutkimuksen tuloksena syntyi hypoteesi induktiivisen opetuksen edellytyksistä. Sen mukaan induktiivinen opettaminen on mahdollista vain ammatillisista lähtökohdista käsin, jotka käyvät ilmi ammatillista vs. tarvepohjaista opettajaa kuvaavasta käsitteellisestä jäsentelystä. Tällöin yksityiset merkitysrakenteet ja elämismaailma ovat tiedostetusti osana opetusta.
dc.format.extent83 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinduktiivinen oppiminen
dc.subject.otherinduktiivinen opettaminen
dc.title"No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä?" : opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa
dc.title.alternativeOpetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011060410955
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoammattitaito
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoelämismaailma


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot