Recent Submissions

 • Kuulumisia kentältä : Näkökulmia luokkahuoneen ulkopuoliseen kielenoppimiseen 

  Lehtonen, Tuula; Vaattovaara, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Helsingin yliopiston kielikeskus järjesti 11.3.2011 seminaarin Näkökulmia luokkahuoneen ulkopuoliseen kielenoppimiseen. Seminaarissa kuultiin teemaan liittyviä alustuksia ja opiskelijoiden puheenvuoroja. Keskustelu oli ...
 • Näkyvä ja näkymätön korkeakoulutuksen kielikoulutuspolitiikka 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Korkeakoulutuksen yhteydessä ei tavata puhua CLIL-opetuksesta, vaikka suomalaiset korkeakoulut ovat Euroopan kärkeä vieraskielisen (käytännössä englanninkielisen) opetuksen tarjoamisessa. Käsittelen tässä artikkelissa ...
 • Amurin koulun vieraskielisen opetuksen eri vaiheet 

  Lampinen, Sinikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Artikkeli käsittelee Amurin koulun vieraskielistä opetusta ja sen kehityskaarta kirjoittajan kokemusten valossa. Sinikka Lampinen on työskennellyt Amurin koulussa 20 vuotta, joista 7 vararehtorina. Kirjoituksessa on käytetty ...
 • CLIL tuli taloon. Koulunäytelmä kuudessa näytöksessä: kehittämishankkeesta koulun toimintakulttuuriksi 

  Rasinen, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Artikkelin kirjoittaja Tuija Rasinen työskentelee tällä hetkellä palvelukehityspäällikkönä Jyväskylän kaupungin innovaatiopalveluissa. Rasinen työskenteli aiemmin luokanopettajana CLIL-opetusta toteuttavassa perusopetuksen ...
 • Vieraskielisen opetuksen opettajankoulutuksen koulutuspoliittiset haasteet 

  Järvinen, Heini-Marja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Artikkeli käsittelee vieraskielisen opetuksen opettajankoulutusta ja sen haasteita. Vieraskielinen opetus on opetusmuoto, jossa oppilaalla on mahdollisuus oppia vierasta opetuskieltä, oppiaineen, esimerkiksi historian tai ...
 • Vieraskielinen opetus yleissivistävässä opetuksessa 

  Mustaparta, Anna-Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Kirjoituksessa tarkastellaan vieraskielisen opetuksen käynnistämisen syitä ja säädösperustaa ja vertaillaan vieraskielisen opetuksen toteutuksessa tapahtuneita muutoksia vuosina 1996 ja 2009 tehtyjen kartoitusten pohjalta. ...
 • Vieraskielisen opetuksen monet tahot ja toimijat 

  Nikula, Tarja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)