Show simple item record

dc.contributor.authorKemppainen, Salla
dc.date.accessioned2011-05-04T14:19:21Z
dc.date.available2011-05-04T14:19:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26885
dc.description.abstractTämän tutkimuksen aiheena oli Voltairen ja Rousseaun ajatukset ja mielipiteet uskonnosta. Ta-voitteena oli saada selville miten heidän uskonnolliset käsityksensä eroavat toisistaan. Tutki-muksen tavoitteeseen pyritään pääsemään pääasiassa vertailemalla heidän teoksiaan Traité sur la tolérance ja Profession de foi du vicaire savoyarde. Voltairea ja Rousseauta pidetään yksinä suurimmista valistusajan filosofeista. Tutkimus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa perehdyn Voltaireen ja hänen ajatuk-siin uskontoa kohtaan perustuen jo mainittuun Traité sur la tolérance teokseen sekä kahteen muuhun Voltairen työhön, jotka toimivat idean muodostuksen tukena. Toisessa osassa tutkin Rousseaun uskonnollisia ajatuksia käyttäen pääasiallisena lähteenä jo mainittua Profession de foi du vicaire savoyardea sekä kahta muuta Rousseaun teosta. Pääasial-linen lähde löytyy Rousseaun Émile ou de l’éducation teoksen neljännestä kirjasta. Kolmannessa osassa, eli yhteenvedossa, muodostetaan edellisten lukujen perusteella käsitys Voltairen ja Rousseaun uskonnollisista ajatuksista ja käsityksistä. Pääasiallinen ero heidän välil-lään on, että Voltaire on deisti ja Rousseau on teisti. Eroavaisuuksista huolimatta heidän ajatuk-sistaan löytyy myös paljon samaa.en
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherVoltaireen
dc.subject.otherRousseauen
dc.subject.otherreligionen
dc.titleComparaison de la religiosité de Voltaire et de Rousseau
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011050410732
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomance philologyen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record