Recent Submissions

 • Pienestä pitäen vieraiden kielten makuun 

  Riihinen, Inkeri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Saarijärven kaupunki on saanut perusopetuksen vieraiden kielten kehittämiseen hankerahoitusta. Osana kieltenopetuksen kehittämishanketta kaupungin kouluissa toteutetaan saksan kielen kielisuihkutusta.
 • Äidinkielet koulutuksessa: Kielten tunnistaminen ja tunnustaminen - Unescon kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari 19.2.2010 

  Halonen, Mia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Unescon kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari järjestettiin 19.2.2010 Helsingissä Tieteiden talolla. Esityksissä ja keskusteluissa käsiteltiin erityisesti maahanmuuttajakieliä ja suomen kieltä toisena kielenä.
 • Kielikoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia 

  Pöyhönen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
 • Kielikäsityksen ja kielenopetuksen kytköksistä 

  Nikula, Tarja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Pohdin tässä kirjoituksessa kielikäsityksen ja kielenopetuksen suhdetta paitsi kielen oppimisesta ja luokkahuonevuorovaikutuksesta kiinnostuneena kielentutkijana (ks. esim. Nikula 2005) myös alakoulua käyvän lapsen äitinä. ...
 • Enemmän suullisen kielitaidon opetusta kouluihin 

  Marttila, Salla; Miettinen, Elisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Essi Mäkelä on nuori kieltenopettaja, joka työskentelee ensimmäisessä työpaikassaan valmistumisensa jälkeen. Monista kieltenopettajista poiketen Mäkelän työpaikka ei löydy peruskoulusta tai lukiosta, vaan hän toimii ...
 • Kielitaito merkittävä osa Nordean rekrytointia 

  Bärlund, Pia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Jarmo Mäki-Fränti työskentelee Nordeassa henkilöstöjohtajana vastuualueenaan Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa sekä Rannikko-Pohjanmaa. Haastattelussa keskitytään kielitaidon merkitykseen työelämän näkökannalta.