Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Yhteisön alayhteisöt

Uusimmat aineistot

 • Toisen kotimaisen valinnaistamiskeskustelun pitkä historia ja lyhyt toteutus 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä kolumnissa keskustellaan ruotsista kouluaineena käyttäen esimerkkinä Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta kieltenopiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Kärkihankkeen yksi osa oli toisen kotimaisen kielen ...
 • Virkakieleltä vaaditaan yhä enemmän – kielenhuoltaja vastaa haasteeseen 

  Riuttanen, Sanna; Suur-Askola, Laura-Maija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tekstien määrä yhteiskunnassa on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmenten aikana. Tämän lisäksi suomenkielisiä tekstejä lukee heterogeenisempi ryhmä kuin koskaan. Teksteiltä vaaditaan selkeyttä, tiiviyttä ja asiallista ...
 • Sairaanhoitajan ammatillisen kielitaidon kehittäminen työyhteisössä 

  Lehtimaja, Inkeri; Kurhila, Salla (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Hoitotyössä tarvittavan ammatillisen kielitaidon oppiminen erillisellä kielikurssilla on haastavaa. Kielitaito kehittyy parhaiten todellisten työtehtävien yhteydessä ja kielellisen tuen avulla. Perehdytys- ja harjoittelujaksot ...
 • A-venäjän ylioppilaskokeiden sanasto haastaa pitkää venäjää aidosti vieraana kielenä opiskelevan 

  Lähteinen, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Monet venäjän opettajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että venäjän pitkän oppimäärän eli A-venäjän ylioppilaskokeet ovat liian vaativia venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Keväällä 2016 lähetin A-venäjän opettajille ...
 • Se on kielestä kiinni! Kielten eurooppalainen viitekehys uudistuu 

  Inha, Karoliina; Mattila, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Vuonna 2001 julkaistun kielten yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK) merkitys on ollut käänteentekevä kielten opetuksen kehittämiselle niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Euroopan neuvosto julkaisi keväällä 2018 EVK:n ...
 • Kieliä rinnakkain : koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla 

  Honko, Mari; Mustonen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Millainen on minun arkeni kielimaisema? Miten kieleni tukevat toisiaan? Entä miten niiden käyttöä tuetaan? Onko oppilaan/hoitolapsen/työkaverin maisema samanlainen vai erilainen kuin omani? Tässä artikkelissa käsittelemme ...
 • Heikot pojat ja erinomaiset tytöt – millaista kuvaa tyttö- ja poikalukijoista rakennetaan suomalaisissa uutisteksteissä? 

  Sorri, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä artikkelissa tarkastelen, miten suomalaisnuorten lukutaitoa ja lukemista merkityksellistetään sukupuolittuneena ja sukupuolittavana ilmiönä 2000-luvun uutisteksteissä. Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Sorri ...
 • Toisen kotimaisen valinnaistamiskeskustelun pitkä historia ja lyhyt toteutus 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä kolumnissa keskustellaan ruotsista kouluaineena käyttäen esimerkkinä Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta kieltenopiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Kärkihankkeen yksi osa oli toisen kotimaisen ...
 • Tapetilla lukutaito ja amisreformi : Kieliverkosto Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumissa 2018 

  Kyckling, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
 • Vakiintunutta, mutta näkymätöntä – kaksikielinen toiminta Suomen kunnissa 

  Mård-Miettinen, Karita; Skinnari, Kristiina; Peltoniemi, Annika (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Jyväskylän yliopisto selvitti yhteistyössä Åbo Akademin kanssa kaksikielisen toiminnan tarjontaa Suomen kunnissa vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Selvitys tehtiin Webropol-kyselynä ja ...
 • Kaksikielistä varhaiskasvatusta – på finska och svenska! 

  Helldén-Paavola, Susan; Nystedt-Rintakumpu, Ursula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
 • Enkku ulos luokkahuoneista : toiminnallisia ratkaisuja kielenopetukseen koko koululle 

  Lehtomaa, Sabrina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Jyväskylän yliopiston Kielikampus toteutti kuluvan lukuvuoden 2017–2018 aikana opettajien täydennyskoulutuksen nimeltä VarKi eli Varhaista kielenoppimista kaikkialla. Tavoitteena oli löytää uusia keinoja kieliohjelman ...
 • "Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet" : tidigareläggning av finska – Case Nykarleby 

  Björklund, Siv; Hansell, Katri; Tötterman-Engström, Teresia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Nykarleby är en av de tvåspråkiga kommunerna som våren 2017 erhöll statens specialunderstöd för att tidigarelägga språkundervisningen i finska. Finskundervisningen i staden tidigarelades år 2016 till årskurs 1 men denna ...
 • Vuosi kärkihanketta takana 

  Inha, Karoliina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi Suomi maana, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Osana hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelmaa käynnistettiin kokeilu-, kehittämis- ja innovaatioto ...
 • Kieliystävät-toiminta Vaasan varhaiskasvatuksessa - Språkvännernas verksamhet inom småbarnspedagogiken i Vasa 

  Raunio, Miia; Antila, Nina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on vuodesta 2016 toteutettu Kieliystävät-toimintaa. Kieliystävät-toiminnassa maistellaan lapsiryhmän kotikieliä arjen tilanteissa. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuksen henkilöstö omassa ...
 • Saako monikielisessä koulussa puhua ruotsia? : Får man prata finska i den flerspråkiga skolan? 

  Ahlholm, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Suomen ja ruotsin sekoittumisen välttämiseksi on nähty vaivaa suomalaisessa koulujärjestelmässä. Nyt monikielisyys myllertää koulujen kielikäytänteet uudenlaisiksi. Artikkelissa kysytään, purkaako koulun monikielistyminen ...
 • Kohti kriittistä lukutaitoa Tatun ja Patun kanssa 

  Pesonen, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan lastenkirjoja, jotka eivät myötäile valtakulttuurin normeja, vaan haastavat lukijansa pohtimaan yleisinä pidettyjä ajattelumalleja ja toimintatapoja. Tarkastelussa ovat niin jouluströsseli, ...
 • Jälkiä häivytetystä kieliopista – opettajien näkemyksiä kieliopin opettamisesta 

  Alho, Irja; Korhonen, Riitta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) äidinkielen ja vieraiden kielten opetukseen tarjoillaan kielitietoa ja kielitietoisuutta ja niiden varjossa rakenteita ja käsitteitä, mutta kieliopista vaietaan. Silti ...
 • Kielitietoisia käytänteitä monikielisessä koulussa: kokemuksia toimintatutkimuksesta 

  Lehtonen, Heini; Räty, Reetta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Suomalainen koulu on pitkään toiminut yksikielisyyden normin ohjaamana. Moninaisuuden ottaminen lähtökohdaksi vaatii asennonvaihdosta kohti kielitietoista koulua. Askeleet sitä kohti ovat sekä ideologisia että käytännöllisiä. ...
 • Kielitietoisuutta koulutilassa: kielipolitiikka osana koulun käytänteitä Suomessa ja Ruotsissa 

  From, Tuuli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä artikkelissa esittelen havaintoja etnografisesta väitöskirjatutkimuksestani, jonka aiheena on kielipolitiikka koulutuksen tiloissa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksen kenttätyö on tehty kieliparikoulussa Suomessa ...

Näytä lisää