Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Yhteisön alayhteisöt

Uusimmat aineistot

 • Role of pupil agency in a second language classroom 

  Sun, Dukkeum (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  This article is about my experience as an English teacher in South Korea and in Finland and it points out the importance of teachers and researchers to listen to young language learners. To be specific, I will firstly share ...
 • Digitaalisen koealustan pilotointi Yleisissä kielitutkinnoissa 

  Kekki, Jarkko; Rahikainen, Samuel; Visti, Jussi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Yleiset kielitutkinnot ovat siirtymässä asteittain digitaaliseen muotoon. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti tätä muutosprosessia sekä kerrotaan maahanmuuttajille järjestetystä digitaalisen koealustan pilotoinnista ...
 • Suomalaisen viittomakielen taitotasokuvainten ja arviointikriteereiden kehittäminen Yleisissä kielitutkinnoissa 

  Ahola, Sari; Ohranen, Sari; Neittaanmäki, Reeta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Artikkelissa kuvaamme lyhyesti suomalaisen viittomakielen taitotasokuvainten ja arviointikriteereiden kehittämistä ja siihen liittyvää validointiprosessia Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Suomalaisessa ...
 • Mitä on kielitietoisuus ja miten se näkyy koulussa? 

  Andersen, Line Krogager; Ruohotie-Lyhty, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Kielitietoisuus on termi, joka tulee usein vastaan virallisissa opetusta koskevissa dokumenteissa ja kuvauksissa. Terminä se voi kuitenkin tuntua epämääräiseltä ja kielitietoisuuteen kasvattaminen tästä syystä ...
 • Nationalismi, jälkinationalismi ja uusnationalismi suomalaisen korkeakoulutuksen kielipolitiikassa 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden lokakuun 2018 numero tarkasteli kielen ja nationalismin yhteyksiä. Tematiikka on kielen ja kielipolitiikan näkökulmasta tuttu. Ajankohta lokakuun nationalismi-teemanumerolle ei ...
 • Arkikielestä oppiainekohtaiseen kieleen : Euroopan nykykielten keskuksen kielitietoisuuden kehittämishanke 2016–2019 

  Härmälä, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Euroopan nykykielten keskuksen (European Centre for Modern Languages, ECML) vuosien 2016–2019 ohjelmakauden teemana on ollut Kielet oppimisen ytimessä. Ohjelmakauden kahdeksasta kehittämishankkeesta yksi, Kielitietoisuuden ...
 • Kielitietoisena ja -taitoisena ammattiin 

  Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Ai mikä multimodaalinen vuorovaikutus? : opetussuunnitelman uudistustyö tulkkauksen koulutuksessa 

  Tapio, Elina; Turja, Hanna-Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Viittomakielen tulkkeja on koulutettu Suomessa jo vuodesta 1978 lähtien. Ammattikorkeakoulutasolla tulkkikoulutusta on ollut yli kaksikymmentä vuotta. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu ...
 • Mihin tähtäät, nursing-ohjelma? 

  Mustonen, Anu; Tuisku, Sara (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Tässä artikkelissa pohditaan, millainen ammattikorkeakoulujen hoitoalan englanninkielinen tutkinto-ohjelma on suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Artikkeli pohjautuu asiasta tehtyyn taustatutkimukseen, omiin kokemuksiimme ...
 • Työelämään kielitaitoisina ja itseohjautuvina : englannin monimuoto-opetuksen tarkastelua ammattikorkeakoulussa 

  Siekkinen, Hellä (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Tarkastelen tässä väitöskirjaani (Siekkinen 2017) pohjautuvassa artikkelissa monimuoto-opetuksen käyttöä Jyväskylän ammattikorkeakoulun englannin opetuksessa ja sen mahdollista vaikutusta opiskelijoiden itseohjautuvuuteen ...
 • Kieltä ja viestintää opiskellaan yhä enemmän verkossa ammatillisella toisella asteella 

  Jänis, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Pohjoiskarjalainen eRiveria on keskittynyt kehittämään ja tarjoamaan yhteisten aineiden verkko-opintoja ammatillisella toisella asteella. Äidinkielen opettaja ja kieltenopettaja kertovat, miten viestintä muuttuu, kun ...
 • The Future is Now : UAS Language Education in Transition 

  Toivanen, Kirsi-Marja; Sankila, Kaija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  The current article discusses how the increasing student diversity and transformation of work challenge language education at the Finnish universities of applied sciences (UAS). The article highlights some administrative ...
 • Yritystä uralle! : maahanmuuttajat jatko-opintoihin ja työhön toisen ja korkea-asteen yhteishankkeessa 

  Jäppinen, Tuula; Nelimarkka, Birgitta; Yli-Tainio, Riitta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Suomen työmarkkinoille tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän maahanmuuttajia. Toisaalta monien maassa jo asuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja muista syistä tänne muuttaneiden voi olla vaikea työllistyä suomen kielen ...
 • Kielitietoisella ohjauksella vauhtia ammattikielen oppimiseen 

  Arola, Tuija; Seppä, Marianne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Vieraskielisten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti, ja tämä näkyy voimakkaasti myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yhä suurempi osa ammatin oppimisesta siirtyy työpaikolle. Uusi ...
 • Kohti eettistä ammatillista koulutusta 

  Leiding, Saija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Ammatillinen koulutus on ollut jo muutaman vuoden ajan myrskyn silmässä. Koulutuksen uudistavaa lainsäädäntöä valmisteltiin vuosia, ja uusi lainsäädäntö astui voimaan 2018. Reformista on saatu ensi kokemuksia vuoden verran, ...
 • Pääkirjoitus: Vuonna 2018 – kielistä keskustellaan! 

  Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
 • Avoimella keskustelulla ja yhteistyöllä kohti kansainvälisten maisteriohjelmien laadukasta opetusta 

  Konttinen, Miia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tuore väitöskirjatutkimukseni (Konttinen, 2018) tuo esille kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoiden opintopolkujen ja uranäkymien valtavan kirjon ja sen ääripäät. Toisille kv-maisteriohjelma on hedelmällinen ...
 • “Olen tietoisempi, miten suomen kieli toimii” : havaintoja edistyneen suomenoppijan kielitaidosta täsmäopetushankkeen aikana 

  Kekki, Niina; Jokela, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Esittelemme tässä artikkelissa Turun yliopiston Täsmäopetusta edistyneille suomenoppijoille ‑hanketta ja tarkastelemme sellaisia edistyneen suomenoppijan kielitaitoon liittyviä ilmiöitä, jotka nousivat esiin tarjoamamme ...
 • Englanti globaalina kielenä : OPS:ssa tärkeä, mutta opettajilla ei ole sille aikaa 

  Tikkakoski, Saara (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista A-englannin opetuksessa. Artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmaani (Tikkakoski 2018), jossa selvitettiin suomalaisten ...
 • Virtual exchange : not only for language learning 

  Háhn, Judit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Technology enables teachers to connect their students online with foreign students in a facilitated educational setting. Such tele-collaborative intercultural projects are called virtual exchange practices (O’Dowd 2018). ...

Näytä lisää