Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Mitä värejä kielten syksyssä? 

  Laitinen, Essi; Vaarala, Heidi; Rajala, Emilia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
 • Supporting teacher collaboration in bilingual education : sharing the CLIL pie 

  Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  This article draws attention to the range of expertise that contribute to bilingual education. The ‘CLIL pie’ presented here highlights the need for teachers to recognise the expertise they bring to bilingual education and ...
 • Nuoret arvostavat monipuolista kielitaitoa ja haluavat osata kieliä laajentaakseen maailmankuvaansa 

  Veivo, Outi; Mäntylä, Katja; Inha, Karoliina; Toomar, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Englantia lukuun ottamatta vieraiden kielten oppilasmäärät ovat viime vuosina laskeneet ja koulussa opiskeltujen kielten kirjo on kaventunut. Tätä ilmiötä selitetään monesti sillä, että nuoret eivät valitse koulussa kieliä. ...
 • VR-ympäristö etäopiskelun monipuolistajana : yhdysvaltalaisten ja suomalaisten suomen kielen opiskelijoiden vuorovaikutusta kansainvälisessä luokkahuoneessa 

  Räsänen, Elisa; Lampela, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Miten VR:ää (virtual reality, virtuaalitodellisuus) voi hyödyntää kielenopetuksessa? Hyppäsimme “syvään päätyyn” testaamaan VR:n toimivuutta mantereiden välisen yhteisoppitunnin rakentamisessa. Olimme toteuttaneet monipuolista ...
 • Varhaista ruotsinopetusta osaksi opettajankoulutusta – Tidig svenskundervisning i lärarutbildningen 

  Kautonen, Maria; Kantelinen, Ritva; Kuusimäki, Mari; Kolu, Jaana; Hänninen, Elna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Kuvaamme tässä artikkelissa Itä-Suomen yliopiston Varhainen ruotsin opettaminen / Tidig svenskundervisning -opintojaksoa, jonka keskeisenä tavoitteena on valmistaa eri alojen opettajaopiskelijoita varhaiseen ruotsin kielen ...
 • Ruotsin A-oppimäärien tavoitteet ja opettajien käsityksiä niiden arvioinnista 

  Hilden, Raili; Björklund, Siv; Heittola, Sanna; Henricson, Sofie; Lehti-Eklund, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Artikkeli käsittelee äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän tavoitteita ja opettajien käsityksiä näihin tavoitteisiin perustuvasta arvioinnista. Äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän tavoitteita verrataan muiden ruotsin ...
 • Seurakunnan ystäväperhetoiminta kompassina suomalaisuuteen ja Suomeen 

  Ahola, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Suomeen on saapunut helmikuun 2022 jälkeen 61 119 ukrainalaista, jotka ovat hakeneet Suomesta tilapäistä suojelua (Maahanmuuttovirasto 2023). Ukrainalaisten tulo Suomeen laittoi liikkeelle ennen näkemättömän innon auttaa ...
 • Huolipuhetta kielestä vai kielitietoisia ratkaisuja? : kommentti Saarikiven ja Koskisen raporttiin ”Monikielistä sivistystä vai englanninkielisiä ratkaisuja” 

  Björnö, Anna; Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Huoli suomen kielen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa on noussut esille säännöllisin väliajoin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Tyypillisesti tämä tapahtuu eduskuntavaalien alla, ja niin tälläkin kertaa. Tiede- ...
 • EALTA-konferenssista suuntaviivoja kohti kestävämpää kielitaidon arviointia 

  Härmälä, Marita; Luodonpää-Manni, Milla; Hahl, Kaisa; Somero-Mononen, Heli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  EALTAn (European Association for Language Testing and Assessment) konferenssi kokosi kielitaidon arviointiin perehtyneet asiantuntijat Helsinkiin keskustelemaan tieteenalan ajankohtaisista aiheista kesäkuussa 2023. Tässä ...
 • Arviointi muutoksessa? 

  Vaarala, Heidi; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
 • Maailma muuttuu ja niin myös vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen ylioppilaskokeet 

  Hildén, Raili; Huhta, Ari; Mäntylä, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Ylioppilastutkinnon suorittaa hyväksytysti vuosittain noin 30 000 opiskelijaa, ja heistä valtaosa sisällyttää kokeeseen myös vieraan kielen ja/tai toisen kotimaisen kielen kokeen. Kokeiden painoarvo korkeakouluvalinnoissa ...
 • DigiTala – Miten automaattinen palaute voi tukea puhumisen harjoittelua? 

  von Zansen, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Artikkelissa esittelen DigiTala-tutkimushankkeen kehittämän sovelluksen, jonka avulla suomen ja ruotsin oppijat voivat harjoitella puheen tuottamista. Automaattiseen puheentunnistukseen, arviointiin ja palautteeseen ...
 • "Jokainen opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa" : lukion vieraiden kielten opettajien käytänteitä ja käsityksiä eriyttävästä arvioinnista 

  Roiha, Anssi; Nieminen, Juuso; Mäntylä, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Tarkastelimme lukion kieltenopettajien käsityksiä ja käytäntöjä eriyttävästä arvioinnista. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n=48) sekä neljän opettajan yksilöhaastatteluilla. Opettajat käyttivät laajasti erilaisia ...
 • Virhe ei ole kirosana, vai onko? : opettajien käsityksiä virheestä 

  Ahola, Sari; Tossavainen, Henna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Meistä monet ehkä muistavat, miten opettaja oli merkinnyt virheet punakynällä kirjoitelmiin ja koepapereihin. Virheiden määrä tavallisesti vaikutti siihen, minkä arvosanan tai pistemäärän suorituksesta sai. Kirjoittamisen ...
 • Language assessment in different disciplines : uses of mediation in university English courses 

  Liontou, Magdalini; Braidwood, Eva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  The CEFR Companion Volume (CV) (2020) has reshaped our understanding of the foreign language student when it advocates the view of the learner as a 'social agent' who uses language(s) to interact with others. To support ...
 • Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi kielen asemaa tukemassa 

  Kanto, Laura; Kronqvist, Antti; Syrjälä, Henna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Lasten kielitaidon ja kielen kehityksen arviointi ja seuranta on tärkeää monesta eri syystä niin yksittäisen lapsen ja perheen kuin laajemmin kieliyhteisön ja kielen tutkimuksen kannalta. Tässä artikkelissa tarkastellaan ...
 • Ainun kielen kielikoulutuksen ja kielitaidon arvioinnin haasteet 

  Ijas, Silja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Ainut ovat pääasiassa Japanin pohjoisosissa asuva alkuperäiskansa, joiden puhuma ainun kieli ajautui uhanalaiseen asemaan, kun japanilaiset valloittivat 1800-luvun puolivälin jälkeen ainujen asuinalueet ja alkoivat sulauttaa ...
 • A2, C1 ja YKI 3 – opiskelijatyö murtamassa koodeja ja tukemassa työnantajia kielitaidon arvioinnissa 

  Hatzitoliou, Jenni; Kauppinen, Niina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Millainen olisi työkalu, jolla työelämän vaatimaa kielitaitoa voitaisiin tunnistaa helpommin? Mistä löytyisi keino arvioida sekä työntekijän kielitaitoa että työnantajan kielitaitotarpeita ilman suurempaa perehtyneisyyttä ...
 • Yleisten kielitutkintojen digitaalisen kirjoittamisen pilottitestin ensituloksia 

  Honko, Mari; Hirvelä, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Kirjoittaminen on 2000-luvun aikana muuttunut voimakkaasti eritoten digitalisaation myötä. Samalla on syntynyt tarve arvioida uudelleen sitä, millaista kirjoitustaitoa Suomessa asuva aikuinen tarvitsee ja miten kirjoitustaitoa ...
 • Yleisten kielitutkintojen osallistujien monet kasvot 

  Hirvelä, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Yleisten kielitutkintojen (Yki) suomen kielen keskitason tutkinnossa kävi keskimäärin 7000 osallistujaa vuosittain vuosina 2012–2021. Artikkelissa kuvataan Yki-tutkinnon osallistujien pitkittäisaineistoon (n=68 460) ...

View more