Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Kieli, koulutus ja politiikka nivoutuvat yhteen 

  Jänis, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Venäjää farmaseuteille : erityisalan kielitaitoa alkeista 

  Mäkäläinen, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Yliopistojen kielikeskuksissa ns. harvinaisia kieliä opiskellaan tyypillisesti heterogeenisissä, eri tiedekunnan opiskelijoista koostuvissa ryhmissä. Opiskelijan alan huomioiminen opetuksessa voi erityisesti alemmilla ...
 • Edetään Espoossa : omankielistä samanaikaisopetusta ja tukea oppilaille koulupolun eri vaiheissa 

  Hussein, Maryan; Voipio-Huovinen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Espoon runsas muuttovoitto perustuu kokonaan vieraskielisiin muuttajaperheisiin ja koulujen osalta heidän lapsiinsa. Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia monikielisiä oppilaita, joiden äidinkieli on Väestörekisterin mukaan ...
 • Integraatiota ja inkluusiota : valmistavan opetuksen hyvät käytänteet 

  Naukkarinen, Heidi; Tiermas, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään kunnissa eri tavoin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla alkuopetusikäisten valmistavaa opetusta on ryhdytty järjestämään inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmässä. Tarvitaan ...
 • Näkökulmia opetuksen ja koulutuksen uudistamiseen 

  Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Ammatillinen koulutus - kielitietoisuuteen heräämässä 

  Vaarala, Heidi; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Got access? : how to improve language education for all in Nordic compulsory education 

  Ennser-Kananen, Johanna; Riuttanen, Sanna; Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  What are barriers to high-quality language education? How do we increase the variety in languages students learn? How do we promote, support, and foster multilingual, multicultural and other kinds of diversities? These and ...
 • Perustaidoilla arjen osallisuutta ja hyvinvointia 

  Tammelin-Laine, Taina; Riuttanen, Sanna; Kyckling, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Venäjän ääntämisen sietämätön helppous 

  Ullakonoja, Riikka; Erlin, Anni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Venäjän kieli herättää monissa kieltä osaamattomissa usein kaksi mielleyhtymää: kyrilliset aakkoset ja ässät. Nämä ovat myös ne syyt, miksi monet pitävät kieltä jotenkin erityisen vaikeana oppia. Tämän artikkelin tavoitteena ...
 • Perustaitojen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 

  Ratia, Anna-Maria; Mölsä, Erja; Niemi, Pauliina; Oksanen, Tuuli; Seppä, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien perustaitojen kirjo on hyvin laaja. On heitä, jotka pärjäävät ja omaksuvat helposti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia taitoja, mutta toisaalta on myös heitä, joiden taidot ...
 • Aikuisten maahanmuuttajien oppimisen tuen kehittäminen 

  Kemi, Kristina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Aikuisena Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien kieli-, koulutus- ja työllistämispalvelut ovat omaleimaisia ja laaja-alaisia kysymyksiä. Erityisopettajan työssäni kohtaan paljon rajanvetoa suomen kielen taidon ja erityisen ...
 • Sanat haltuun -hanke vei lukutaitoa ammattikouluihin 

  Jäkkö, Emmi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Sanat haltuun -työpajat ovat saaneet noin 5000 huonosti lukevaa suomalaista nuorta kiinnostumaan kirjoittamisesta ja ymmärtämään lukutaidon merkityksen. Työpajat innostavat heikot lukijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. ...
 • Aikuiset suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi 

  Kananen, Laura (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Elämme voimakkaasti kirjallisia taitoja korostavassa yhteiskunnassa, jonka toimintaan aktiivisesti osallistuminen edellyttää monenlaista kirjallista osaamista. Mitä tämä tarkoittaa lukemiseen ja kirjoittamiseen harjaantumattoman ...
 • Finska vägar till vuxnas litteracitetsundervisning 

  Nissilä, Leena (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Monet aikuiset tarvitsevat tukea perustaitojensa kehittämiseen 

  Mäkinen, Maarit; Sihvonen, Mika
  Aikuisten ongelmat perustaidoissa ovat viime aikoina herättäneet keskustelua. Suomessa arvioidaan olevan satoja tuhansia työikäisiä, joiden perustaidot eivät ole riittäviä nykyajan arjessa toimimiseksi. Muutaman vuoden ...
 • Älypuhelimet aikuisten lukutaito-oppijoiden vapaa-ajalla 

  Vaarala, Heidi; Bogdanoff, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Aikuiset lukutaito-oppijat käyttävät älypuhelimia näppärästi ja ovat erilaisten sovellusten keskellä kuin kotonaan. Mitä nämä opiskelijat kertovat puhelimen käytöstään vapaa-ajalla? Entä miten tätä tietoa ja taitoa voisi ...
 • LUKILOKI : virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen 

  Aalto, Eija; Heikkilä, Riikka; Järvenoja, Marjaana; Kuosmanen, Merja; Lehtinen, Auli; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Luokomaa, Sanna; Mononen, Susanna; Mustonen, Sanna; Nousiainen, Tuula; Raittila, Tiia-Liina; Saario, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  “Mukavaa, kun tässä koulutuksessa tutkimus kohtaa arjen”, tiivisti LUKILOKI-koulutuksen osallistuja kokemuksiaan. Valtakunnallisen, 1600 opettajaa tavoittavan LUKILOKI-täydennyskoulutuksen tavoitteena on tarjota ...
 • Kielilähettiläät tuovat tarinoillaan inspiraatiota ja motivaatiota oppitunneille 

  Siitonen, Jan (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  ”Miksi joudun istumaan ruotsin tunneilla?” on kysymys, jonka varmasti kaikki ruotsinopettajat ovat kuulleet ainakin kerran uransa aikana. Opettajilla saattaa mennä iso osa energiasta oppilaidensa motivointiin. Samalla ...
 • Sulautuva oppiminen ja yhteisöllisyys : bloggausta, kielen oppimista ja yhteistyötä kahdella mantereella 

  Muhonen, Anu; Teerenhovi, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Vlogataan ja blogataan Torontossa ja Helsingissä -projektin keskeisenä ajatuksena oli yhdistää samassa vaiheessa suomen kielen opintojaan olevat kielen opiskelijat oppimaan yhdessä ja toisiltaan internetin ja sosiaalisen ...
 • Monensuuntaista kotoutumista lukupiirissä : opettajaopiskelijat ja korkeakoulutetut maahanmuuttajaopiskelijat oppimassa vuorovaikutuksessa 

  Mustonen, Sanna; Lehtonen, Tuija; Saario, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)

View more