Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Kuurot maahanmuuttajaopiskelijat Suomen kotoutumiskoulutuksessa 

  Sivunen, Nina; Juva, Petra (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Käsittelemme artikkelissa kuurojen maahanmuuttajien opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä haasteita Suomessa. Artikkelimme pohjautuu Sivusen väitöskirjatutkimukseen, jossa hän tutkii kuurojen turvapaikanhakijoiden kokemuksia ...
 • Kieli demokratiakasvatuksen ytimessä : silta ylitettäväksi 

  Inha, Karoliina; Honkala, Satu; Kuukka, Katri; Mattila, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Demokratia voi hyvin tai huonosti kielen varassa. Monet demokratiaa rapauttavat ilmiöt rikkovat vuorovaikutusta, jota tuotetaan kielellä. Silti kieli- ja demokratiataitojen edistäminen kulkee erillisiä polkuja, erillisten ...
 • Miksi korkeakoulutettu maahanmuuttanut ei pääse yliopistoon? : yhdenvertaisuutta etsimässä 

  Virtanen, Aija; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Eri tulkinnat yhdenvertaisuudesta ja sen täyttymisestä vaikuttavat siihen, kenellä on pääsy yliopisto-opintoihin. Samaa kaikille -ajattelu rajoittaa tukitoimien kohdentamista tietylle ryhmälle ja sysää vastuun hakukelpoisuuden ...
 • Kolmas sektori sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikielisyyden tukipilarina : Paremmin Yhdessä ry tukemassa opettajaopiskelijoiden valmiuksia 

  Cordoba, Piia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielisiä opiskelijoita on Suomessa yhä enemmän, ja opettajankoulutuksen tulisi vastata tähän ilmiöön antamalla opettajaksi opiskeleville valmiudet monikielisten oppijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen heidän tarpeidensa ...
 • Kieli-ideologiat ovat läsnä koulussakin 

  Niemelä, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tutkin väitöskirjassani, miten koululaiset ja luokanopettajaksi opiskelevat kuvaavat suomea eli millaisia kieli-ideologioita heillä on suomen kielestä. Olen hyödyntänyt tutkimusaineistona heidän tekemiään piirustuksia, ...
 • Multilingual Native Language Lesson, a Pilot Project in Tuusula, Finland 

  Airto, Pipsa; Aksinovits, Larissa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  The article concentrates on the instruction of native languages in Finland. First, a general overview and a brief history are presented. In the second part, the focus is on a pilot project of multilingual native language ...
 • Monikielinen pedagogiikka sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä – käytännön ideoita opettajille 

  Alisaari, Jenni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielinen pedagogiikka on tärkeä osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista koulumaailmassa (García, 2009). Suomessa monikielinen pedagogiikka on kuitenkin vasta kehityksensä alkuvaiheessa: opettajilla on pääosin ...
 • Racial Trauma, Language Use and Biases : A Reflection on Harmful Practices in Education 

  Heywood, Renée (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  There is an African proverb that says if a child is not embraced by its community, it will burn it down to feel its warmth. The lives of people of color are often depicted based on racial and linguistic stereotypes creating ...
 • Nothing just-is. The depiction of socio-economic (in)justice in ELT coursebooks and its implications for young learners 

  Alter, Grit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  One of my fields of research is coursebook analysis. I consider coursebooks to be much more than only teaching materials for specific subjects. Coursebooks also represent what a society considers to be worthy of being ...
 • Suomalaisen viittomakielen täydennyskoulutusta kehittämässä 

  Kronqvist, Antti; Jantunen, Tommi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskus toteutti vuosina 2018–2020 OKM-rahoitteisen Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin täydennyskoulutusta viittomakielen ...
 • Näkökulmia nuorten monikielisyyteen ja Suomen kielivarantoon 

  Kalliokoski, Jyrki; Lehtimaja, Inkeri; Nissilä, Leena; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Kohti sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa? : 10 kysymystä maahan muuttaneista ja koulutuksesta 

  Kilpeläinen, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen varhennetussa kieltenopetuksessa 

  Roiha, Anssi; Mäntylä, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Varhennettu kieltenopetus on yleistynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opetus aloitetaan nykyisin viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Opetuksen ensisijaisena ...
 • Elements of success : Finding good practices of integration for teachers with refugee backgrounds 

  Yli-Jokipii, Maija; Zavrtanik, Lucija; Haswell, Nicholas; Pinto-Bello, Raquel (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  In this paper we present some key results of our EU project EMERGenCeS Erasmus+ which aims to find best practices in helping teachers with refugee backgrounds integrate into European Union countries. We collected data about ...
 • Avoimet oppimateriaalit – vihdoin yhdessä paikassa 

  Lehto, Olli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Avoimet oppimateriaalit ovat avoimella lisenssillä lisensoituja digitaalisia oppimateriaaleja, joita voi käyttää maksutta omassa opetuksessa ja oppimisessa. OKM ja OPH julkaisivat maaliskuussa 2020 Avointen oppimateriaalien ...
 • Kielikylpyoppilaat lähisukukielen äärellä – kuinka luontuu tanskan lukeminen? 

  Nyqvist, Eeva-Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Suomalaisten kielitaidon ja sen myötä kansallisen kielivarannon kapenemisesta on oltu maassamme huolissaan jo pitkään. Esittelen tässä artikkelissa pilottitutkimustani, jossa 15-vuotiaat kielikylpyoppilaat yhtäältä arvioivat ...
 • Kielten kirjo haasteena Namibian kouluissa 

  Norro, Soili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Opetuskielen merkitys oppimiselle on suuri, sillä se vaikuttaa sekä työtapoihin että oppimistuloksiin. Muuttoliike ja kolonialismi ovat kuitenkin luoneet tilanteita, joissa lähes puolella maailman väestöstä ei ole ...
 • Kielenoppija tarvitsee mediaation taitoja ja avaran käsityksen kääntämisestä 

  Kinnunen, Tuija; Koskinen, Kaisa; Koponen, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Pohdimme kirjoituksessamme, mitkä ajatukset kääntämisestä olisivat tärkeitä kieltenopettajille ja kielenoppijoille. Tarkastelemme käännöstieteen näkökulmasta, miksi mediaatio on tärkeä osa eurooppalaista viitekehystä ...
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden osaamista arvioimassa : tasapainoilua oppimisen tavoitteiden ja osaamisen kriteereiden välillä 

  Kauppinen, Merja; Hellgren, Jan (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Artikkelissa tarkastellaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden (Opetushallitus 2014) tulkintaa ja arviointikriteerien soveltamista kansallisessa oppimistulosarvioinnissa. Päättöarvioinnin hyvän osaamisen ...
 • Oppimista, osaamista ja opetusta arvioimassa : mikä meitä puhuttaa juuri nyt? 

  Härmälä, Marita; Kauppinen, Merja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)

View more