Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoimessa verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta julkaistaan artikkeleja ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri osa-alueilta. Lehti tarjoaa julkaisukanavan muun muassa kokeilujen ja hankkeiden kokemuksista, käynnissä olevien tutkimushankkeiden alustavista tuloksista, ja kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. ISSN 1799-0181. Lisätietoa lehden kotisivuilta.

Yhteisön alayhteisöt

Uusimmat aineistot

 • Viittomakielen merkitys eheän identiteetin rakentamisessa 

  Salonen, Juhana; Syväoja, Sisko-Margit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Esittelemme tässä artikkelissa toisen kirjoittajan, Juhana Salosen, elämää autoetnografisesta näkökulmasta. Salonen on viittomakielinen kuuro, joka on kärsinyt nuoruudessaan vakavista psyykkisistä ongelmista epävarman ...
 • Quo vadis, kirjoittamisen opetus? 

  Kallionpää, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Lukeminen ja kirjoittaminen ovat siirtyneet yhä laajemmin uusiin, erilaisiin mediaympäristöihin. Tämä on muuttanut erityisesti kirjoitustaidon käsitettä. Peruskirjoitustaidon lisäksi nykyaikainen kirjoitustaito sisältääkin ...
 • Monikielisyys ja viestintätaidot : työelämään siirtyneet diplomi-insinöörit ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijat kielten oppijoina ja käyttäjinä 

  Räisänen, Tiina; Karjalainen, Marianna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Miten tekniikan alan ammattilaisten tulisi osata viestiä työelämässä, ja mitä kieliä heidän tulisi osata? Millaista monikielisyyttä he todellisuudessa kohtaavat työssään? Tässä artikkelissa etsimme vastauksia näihin ...
 • Moninaisia taitoja monella kielellä - pysyykö koulutus perässä? 

  Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
 • Monilukutaidon pedagogiikan juurilla 

  Kulju, Pirjo; Kupiainen, Reijo; Jyrkiäinen, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Tässä artikkelissa pyrimme esimerkkien kautta jäsentämään ja mallintamaan monilukutaidon pedagogiikkaa. Siihen liittyy keskeisesti oppilaan aktiivinen toimijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oppilaan kulttuuriset ja ...
 • Tradenomit tarvitsevat monipuolista kielitaitoa – ruotsin ja saksan opiskelua ammattikorkeakoulussa 

  Seppälä, Päivi; Stenbacka, Tuula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Teimme noin 70:lle Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneelle tradenomille keväällä 2017 pienimuotoisen selvityksen, jossa kysyimme heidän näkemyksiään liiketalouden yksikön ruotsin ...
 • Ei joko−tai vaan sekä−että: kaikille kielille on tilaa ja tarvetta 

  Latomaa, Sirkku (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Monikielisen henkilön elämässä olevia kieliä ei ole syytä asettaa vastakkain. Perinteisesti Suomessa ei olekaan pyritty siihen, että muualta Suomeen muuttaneet tai Suomessa maahanmuuttajaperheisiin syntyneet lapset ...
 • Bantukieliä ja portugalia Suomen tuella – kaksikielinen perusopetus Mosambikissa 

  Piippo, Jarna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Afrikka on ainoa maanosa, missä suurin osa lapsista aloittaa koulun vieraalla kielellä. Mosambikissa ensimmäinen äidinkieleen perustuva kaksikielisen perusopetuksen kokeiluhanke alkoi vuonna 1993. Kaksikielistä opetusta ...
 • Valmentaako moniammatillinen kielten ja viestinnän opiskelu tulevaisuuden työelämätarpeisiin? 

  Pollari, Pirkko; Kotikoski, Tuula-Harriet (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Ammattikorkeakouluissa kielten ja viestinnän opetus on hyvin käytännönläheistä, ja sillä on vahva työelämäyhteys. Kieltenopetukselle on tyypillistä myös se, että sitä toteutetaan ammattialakohtaisissa ryhmissä ja usein ...
 • Ruotsin kielen osaamisvaatimuksista vapauttaminen korkeakouluissa 

  Juurakko-Paavola, Taina; Åberg, Anne-Maj (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Artikkelin tarkoituksena on selvittää, millä perusteilla opiskelija voi saada vapautuksen osaamisvaatimuksesta ruotsissa toisena kotimaisena kielenä osana korkeakoulututkintoa sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. ...
 • Luokanopettajien kokemuksia ruotsin opettamisesta 

  Maijala, Minna; Kylänpää, Susan (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Vuonna 2016 voimaan astunut uusi perusopetuksen opetussuunnitelma toi muutoksia ruotsin kielen opetukseen. Ruotsin B1-oppimäärä siirtyi alkamaan jo alakoulun kuudennella luokalla. Lukuvuosi 2016–2017 oli ensimmäinen, jolloin ...
 • Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä? 

  Lilja, Niina; Tapaninen, Terhi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Maahanmuuttajien kotoutumista koskevassa julkisessa puheessa ja päätöksenteossa on turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä korostunut ajatus nopean työllistymisen tärkeydestä. Aikuisten kotoutumiskoulutukseen on kehitetty ...
 • Ranskankielistä sarjakuvaa yläkoululaisille Turun kaupungin Elämyspolulla 

  Filppa, Liisi; Luodonpää-Manni, Milla (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Ranskassa sarjakuvaa arvostetaan yhdeksäntenä taiteenmuotona (Le 9ème Art), ja menestyksen taustalla on mm. kirjakauppojen, kustantamojen sekä yleisön arvostus yksittäisiä sarjakuvataiteilijoita ja heidän kynänjälkeään ...
 • Kuka pelkää ruotsinopetusta? Täydennyskoulutus tukee ruotsin oppimista ja opetusta alakoulussa 

  Ottavainen-Nurkkala, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Ruotsin kielen opetus siirtyi alkamaan 6. luokalta uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä. Keskustelua ovat aiheuttaneet esimerkiksi tuntijako, opettajien kielitaito ja ruotsin opetuksen pedagogiikka alakoulussa. ...
 • ”On ollut etuoikeus opiskella ruotsia”: yliopisto-opiskelijat pohtivat ruotsin kieltä ja sen opiskelua 

  Huhtala, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Artikkelissa esitellään narratiivista tutkimusta, jossa tarkastellaan ruotsia toisena kotimaisena kielenä opiskelevien suomenkielisten ja kaksikielisten yliopisto-opiskelijoiden pohdintoja ruotsin kielestä ja sen opiskelusta. ...
 • Näkökulmia monilukutaitoon: opettajuus ja situationaaliset lukutaidot 

  Mertala, Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Viime vuosina toteutetut opetussuunnitelmauudistukset (Opetushallitus 2014a, 2104b, 2015, 2016) ovat tuoneet kotimaiselle koulutuskentälle koko joukon uusia käsitteitä. Yksi keskeisimmistä, mutta samalla vaikeimmin ...
 • Kielten ja kulttuurien moninaisuutta eteläisellä Pohjanmaalla 

  Salomaa, Pirjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Kirja-arvio teoksesta: Mattila, Markku & Anglé, Jaana 2017: Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla. Julkaisuja 9. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.
 • An immigrant mother’s thoughts on the use of Finnish in English workbooks 

  Háhn, Judit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  I moved to Finland with my family three and a half years ago from Hungary. My older son (aged 11 then) spent a year in a Finnish preparatory class before he continued his studies in the 5th grade. He chose English as his ...
 • Viiden O:n malli vieraiden kielten eriyttämiseen 

  Roiha, Anssi; Polso, Jerker (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Jokaisella oppilaalla on koulussa oikeus saada tasolleen sopivaa opetusta ja edetä tarvittaessa opinnoissaan yksilöllisesti. Tämä edellyttää opetuksen eriyttämistä, jota myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ...
 • Monikielisyydestä subjektiivisesti koettuna : tutkittua vuosien varrelta 

  Kalaja, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Artikkeli tarkastelee monikielisyyttä subjektiivisesti koettuna ja esittelee joitakin tutkimuksia, jotka on tehty tälläisesta lähtökohdasta Jyväskylän yliopiston Kielikampuksella.

Näytä lisää