Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKangas, Topi
dc.contributor.authorKyllönen, Jyri
dc.date.accessioned2011-04-28T10:17:03Z
dc.date.available2011-04-28T10:17:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1157565
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26828
dc.description.abstractKangas, T. & Kyllönen, J. 2011. Opettajaopiskelijoiden arvot liikunnanopetuk-sessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 90 sivua. Tutkimuksessa selvitettiin opettajaopiskelijoiden liikunnanopetukseen liittämiä arvoja ja yleisiä elämänarvoja. Lisäksi tarkasteltiin liikunnanopetuksen arvojen yhteyksiä taustamuuttujiin, joita olivat sukupuoli, koulutusohjelma, sivuainesuuntautuneisuus, työkokemus koulusta, aiempi ammatillinen koulutus ja ikä. Tutkimukseen osallistui 78 kasvatustieteen perusopintojen kurssille osallistuvaa opettajaopiskelijaa, jotka olivat Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoita ja erityispedagogiikan opiskelijoita. Internetin kautta täytettävä kysely sisälsi arviointeja liikunnanopetuksen arvoista (68 osiota arvioituna 5-portaisella asteikolla), avoimia kysymyksiä liikunnanopetuksen arvoista ja yleisistä elämänarvoista sekä taustatietoja koskevia kysymyksiä. Tulosten mukaan opettajaopiskelijat kokivat tärkeimmiksi liikunnanopetuksen arvoluokiksi liikunnan ilon, liikunnallisen elämäntavan ja sosiaalisuuden ja su-vaitsevaisuuden ja vähiten tärkeäksi arvoksi kilpailun. Liikunnanopetuksen ar-vot olivat yhteydessä taustamuuttujiin seuraavalla tavalla: naiset pitivät miehiä tärkeämpinä liikunnanopetuksenarvoina elämyksellisyyttä, perinteitä ja au-tonomiaa, ja yli 26-vuotiaat pitivät nuorempia vastaajia tärkeämpinä liikunnan-opetuksen arvoina tasa-arvoa, terveyttä, turvallisuutta ja käyttäytymistä. Opet-tajaopiskelijat, joilla oli aiempi ammatillinen koulutus, pitivät liikunnanopetuksen arvoina tasa-arvoa, turvallisuutta, käyttäytymistä, perinteitä, liikunnallista elämäntapaa ja elämyksellisyyttä tärkeämpinä kuin opiskelijat, joilla ei ollut aiempaa ammatillista koulutusta. Lisäksi havaittiin, että opettajaopiskelijat, jotka olivat kiinnostuneita valitsemaan opettajatutkintonsa sivuaineeksi liikunnan, korostivat muita opiskelijoita enemmän liikunnanopetuksen arvoina liikunnallista elämäntapaa ja liikunnan iloa. Avointen kysymysten tarkastelu toi täydentävää tietoa opettajaopiskeli-joiden arvoista. Tutkimuksen keskeisenä havaintona oli, että opettajaopintojaan aloittavien opiskelijoiden näkemyksen mukaan liikunnanopetuksen tärkeimpiä arvoja ovat liikunnan ilo ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja ko-keminen.
dc.format.extent90 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikunnanopetus
dc.subject.otherarvot
dc.subject.otheropettajaopiskelijat.
dc.titleOpettajaopiskelijoiden arvot liikunnanopetuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011042810694
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoopiskelijat


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot