Show simple item record

dc.contributor.authorOjala, Kristiina
dc.contributor.authorVälimaa, Raili
dc.contributor.authorVillberg, Jari
dc.contributor.authorTynjälä, Jorma
dc.contributor.authorKannas, Lasse
dc.date.accessioned2011-04-07T08:16:32Z
dc.date.available2011-04-07T08:16:32Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationOjala, K., Välimaa, R., Villberg, J., Tynjälä, J. & Kannas, L. (2003). Tyttöjen painonpudottaminen, painonhallintakeinot ja liikunta-aktiivisuus. Liikunta & Tiede, 40 (5-6/2003), 66-73.
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26743
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin, kuinka yleisesti 13- ja 15-vuotiaat suomalaistytöt ilmoittavat pudottavansa painoaan, millaisena he kokevat painonsa ja millaisia painonhallintakeinoja he ilmoittavat käyttävänsä. Lisäksi tutkittiin, eroavatko aktiivisesti liikkuvat tytöt painoindeksin, painon kokemisen, painonpudottamisen tai painonhallintakeinojen suhteen vähemmän liikuntaa harrastavista. Tutkimuksen aineisto on koottu WHO-Koululaistutkimuksen vuoden 2002 kyselystä, jonka otos edustaa koko Suomen seitsemäs- (N = 853) ja yhdeksäsluokkalaisia (N = 875) tyttöjä. Ylipainoisiksi luokiteltiin tytöt, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai suurempi kuin ikäspesifin painoindeksijakauman 85. persentiilin arvo. Alipainoisina pidettiin tyttöjä, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai pienempi kuin 15. persentiilin arvo. Koetun painon ryhmät muodostettiin itseään liian laihoina, sopivina ja liian lihavina pitävistä. Tytöt jaettiin vapaa-ajan liikuntakertojen perusteella aktiivisesti (4 kertaa viikossa tai useammin), kohtalaisesti (2–3 kertaa viikossa) ja passiivisesti (kerran viikossa tai vähemmän) liikkuviin. Ryhmien välisiä painonpudottamisen yleisyyden eroja arvioitiin χ2 -testien ja varianssianalyysien avulla. Liikunta-aktiivisuusryhmien todennäköisyyksiä käyttää erilaisia painonhallintakeinoja tutkittiin logistisella regressioanalyysillä. Monimuuttujamalliin lisättiin painonhallintakeinoja selittäviksi tekijöiksi liikunta- aktiivisuuden lisäksi koettu paino ja ikäryhmä. Nämä tekijät eivät aiheuttaneet muutoksia liikunta-aktiivisuuden ja painonhallintakeinojen välisiin suhteisiin. Kyselyhetkellä painoaan yritti pudottaa 13-vuotiaista tytöistä 12 % ja 15-vuotiaista tytöistä 16 %. Noin puolet tytöistä oli ollut laihdutuskuurilla, muuttanut ruokatottumuksiaan tai jollakin muulla tavoin pyrkinyt hallitsemaan painoaan kyselyä edeltäneitten 12 kuukauden aikana. Painonpudottaminen oli yleisempää vähintään 4 kertaa viikossa liikuntaa harrastavilla kuin vähemmän liikkuvilla tytöillä. Tyttöjen painonhallintakeinot olivat pääosin terveellisiä, mutta keinoina mainittiin paastoamista ja oksentamista. Liikunta-aktiivisuus näytti olevan yhteydessä terveellisempiin painonhallintakeinoihin, kuten kuntoiluun, sokerin ja rasvan välttämiseen sekä vihannesten ja/tai hedelmien syömisen lisäämiseen. Vähän liikkuvilla tytöillä oli kolminkertainen todennäköisyys käyttää tupakoinnin lisäämistä painonhallintakeinona kuin aktiivisesti liikkuvilla tytöillä.en
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura - Finnish Society of Sport Sciences
dc.relation.ispartofseriesLiikunta & Tiede
dc.relation.urihttp://www.lts.fi/?sid=11
dc.subject.othertytöten
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuusen
dc.subject.otherpainoindeksien
dc.subject.otherpainonhallintaen
dc.subject.otherpainon kokeminenen
dc.subject.otherpainonpudottaminenen
dc.titleTyttöjen painonpudottaminen, painonhallintakeinot ja liikunta-aktiivisuus
dc.typeArticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011040710604
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn0358-7010
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record