Show simple item record

dc.contributor.authorHöylä, Marja-Leena
dc.date.accessioned2011-02-25T06:23:17Z
dc.date.available2011-02-25T06:23:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26597
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli perehtyä lähetteen ja hoitopalautteen kehi-tysvaiheisiin paperilomakkeista sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin. Tämän lisäksi työssä käsiteltiin terveydenhuollon organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa käytettyjä standardeja ja eriteltiin tiedonsiirtoon liittyviä erityis-haasteita ja niiden ratkaisuja. Lisäksi työssä vertailtiin Suomen ja Saksan lähete-asiakirjojen sähköistymisen kehitysvaiheita, standardeja ja haasteita. Pääasialli-sena tutkimusmenetelmänä käytettiin kartoittavaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla perehdyttiin aihetta käsitteleviin artikkeleihin, tutkimuksiin, raportteihin sekä määrittelyihin. Tutkimus osoitti, että lähete ja hoitopalaute ovat terveydenhuollossa tärkeitä asiakirjoja, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua sekä lisätä tuottavuut-ta ja vähentää kustannuksia. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tie-don yhteensopivuus on merkittävässä asemassa organisaatioiden välisessä säh-köisessä tiedonsiirrossa. Aina kun on kysymys usean tietojärjestelmän ja moni-en organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta, tarvitaan yhteisesti määriteltyä, mielellään kansallisen tason kokonaisarkkitehtuuria ja keskitettyä ohjausta. Tutkimuksen aikana vahvistui käsitys siitä, että terveydenhuollon tietojärjes-telmiä kehitettäessä standardien lisäksi tarvitaan myös tietosisältöä koskevien asioiden semanttista ja ontologista yhteensovittamista. Kiinnostava jatkotutki-muksen aihe olisi sen tutkiminen, miten nämä asiat on otettu huomioon EU-alueen terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeissa ja mitä sellaista tutkimusta aiheesta jo on, jota voisi hyödyntää kehitettäessä terveydenhuollon kansallisia tiedonhallintapalveluja.en
dc.language.isofin
dc.subject.otherkokonaisarkkitehtuurien
dc.subject.otherliittymäten
dc.subject.otherstandarditen
dc.subject.otherterveydenhuoltoen
dc.subject.othertie-donsiirto – organisaatioten
dc.subject.othertietojärjestelmäten
dc.subject.otherXMLen
dc.titleLähetteen kehitysvaiheet paperista biteiksi : muutosvaiheet, standardit ja haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102241813
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record