Show simple item record

dc.contributor.authorAlenius, Johanna
dc.contributor.authorOhtonen, Taija
dc.date.accessioned2010-12-17T10:49:15Z
dc.date.available2010-12-17T10:49:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145263
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25708
dc.description.abstractTutkimuksemme on osa ”Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella”- hanketta ja se toteutettiin ”Valmis tutkinto työelämävalttina”-hankkeessa. Tutkimuksemme kohdejoukkona on hankkeessa toteutettu maantieteen opiskelijoille suunnattu uraohjausryhmä. Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata uraohjausryhmää yliopisto-opiskelijoiden ammatillisen identiteetin tukijana. Ensinnäkin tarkastelimme, miten opiskelijat kuvaavat kokemustaan uraohjausryhmästä ja toiseksi sitä, miten he kuvaavat ammatillista identiteettiään. Näihin kysymyksiin vastaamalla muodostimme synteesin, jonka kautta saimme vastauksen päätutkimuskysymykseen: ”Miten uraohjausryhmä voi tukea yliopistoopiskelijoiden ammatillista identiteettiä?”. Käsittelemme tutkimuksemme teoriaosuudessa uraohjausryhmää sekä uraohjauksen että ryhmäohjauksen näkökulmista, sillä tutkimassamme uraohjausryhmässä toteutettiin uraohjausta ryhmäohjauksen keinoin. Toinen keskeinen teema on ammatillinen identiteetti, jota lähestymme niin koulutuksen kuin työelämän näkökulmasta. Tutkimuksemme toteutimme käyttäen aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Teemahaastattelu mahdollistaa toisaalta sen, että tutkittavat saavat avoimesti kuvata kokemuksiaan ja toisaalta sen, että kaikkien haastateltavien kanssa käydään läpi tietyt aihepiirit. Analyysiprosessissa etenimme systemaattisesti ja aineistolähtöisesti grounded theory-lähestymistavan mukaisesti. Opiskelijoiden kuvatessa kokemustaan uraohjausryhmästä näyttäytyi se toisaalta voimavaraistavana ja toisaalta merkityksettömänä. Opiskelijat toivat esiin toisaalta uraohjausryhmässä tapahtuneen konkreettisen toiminnan ja omat lähtökohtansa, toisaalta erilaiset kokemukset uraohjausryhmään liittyen. Opiskelijoiden kuvatessa ammatillista identiteettiään korostuu sen monimuotoisuus. Opiskelijat kuvasivat identiteettiään eri piirteiden kautta: itsetuntemus, ammatillinen varmuus, ymmärrys alalle hakeutumisesta, suhde alan opiskeluun, tulevaisuusorientaatio, käsitys maantieteen alasta, oikean alan löytyminen sekä näkemykset työelämästä. Näissä piirteissä esiintyi huomattavaa vaihtelua, joten uraohjausryhmään osallistuneilla opiskelijoilla voidaan nähdä olevan hyvin heterogeeninen ammatillinen identiteetti. Tämä asettaa haasteita ohjauksen toteuttamiselle. Lopuksi vertaillessamme uraohjausryhmästä ja ammatillisesta identiteetistä saamiamme tuloksia kävi ilmi, että opiskelijat kokivat saaneensa uraohjausryhmästä sellaisia valmiuksia, joiden voi nähdä tukevan heidän ammatillisen identiteetin eri piirteitä. Toisaalta uraohjausryhmä voidaan kokea myös merkityksettömänä, jolloin sen hyöty ammatillisen identiteetin kannalta jää vähäisemmäksi.
dc.format.extent121 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherGrounded theory
dc.titleOmaa polkua etsimässä : uraohjausryhmä yliopisto-opiskelijoiden ammatillisen identiteetin tukijana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012173189
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysopienryhmät
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysourasuunnittelu
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysogrounded theory


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record