Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMantsinen, Christina
dc.date.accessioned2010-11-29T13:29:12Z
dc.date.available2010-11-29T13:29:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1143602
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25641
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yläkoulun terveystiedon opettajien ja kouluterveyden-hoitajien välistä yhteistyötä kouluyhteisössä. Tavoitteena oli selvittää millaista terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan välinen yhteistyö on ja millaista sen toivottaisiin olevan sekä selvittää yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja tutkimuskohdetta lähestyttiin sosiaalisen konstruktio-nismin näkökulmasta. Tutkimushenkilöinä toimi viisi keskisuomalaista yläkoulun kouluter-veydenhoitajaa sekä viisi terveystiedon opettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin tee-mahaastatteluja, jotka toteutettiin yksilöllisesti kunkin haastateltavan työpaikalla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyötä kuvaavat terveystiedon opetuk-sen suunnittelu, toteutus ja arviointi, terveyden edistäminen, terveyskasvatuksen asiantunti-juuden kehittäminen ja yhteistyöhön vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tulosten mukaan terveystiedon opettajat ja kouluterveydenhoitajat tekivät terve-ystieto-oppiaineessa, koulun terveyden edistämistyössä ja terveyskasvatuksen asiantuntijuu-den kehittämisessä yhteistyötä vaihtelevasti. Opettajat ja terveydenhoitajat eivät tienneet, minkälaisia asioita toinen osapuoli odotti yhteistyöltä. Yhteistyöhön vaikuttivat useat yksilöis-tä sekä kouluyhteisöstä ja yhteiskunnasta riippuvat tekijät. Tutkimuksen tulokset haastavat opettajat ja terveydenhoitajat sekä kouluyhteisön arvioimaan yhteistyön toteutumista sekä siihen kohdistuvia odotuksia. Tulokset asettavat vaatimuksen myös koulun yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseen. Tulokset haasta-vat edelleen molempien ammattikuntien yhteistyövalmiuksien kehittämiseen jo koulutuksen aikana.
dc.format.extent122 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherterveystieto
dc.subject.otherterveyskasvatus
dc.subject.otherterveyden edistäminen
dc.subject.otheroppilashuolto
dc.subject.otherterveystiedon opettaja
dc.subject.otherkouluterveydenhoitaja
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.subject.othersisällön analyysi
dc.title"Että oltais samassa veneessä" : terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö yläkoulussa
dc.title.alternativeTerveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö yläkoulussa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201011293123
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysoterveyskasvatus
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoterveydenhoitajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysokoulu


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot