Show simple item record

dc.contributor.authorPiikki, Sanna
dc.date.accessioned2010-10-08T14:55:49Z
dc.date.available2010-10-08T14:55:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1137679
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25466
dc.description.abstractTämä kuvaileva tutkimus pyrkii selvittämään toimintaterapeutin toteuttaman toimintamahdollisuuksien arvioinnin nykykäytäntöjä Suomessa nuorten mielenterveystyötä parissa. Tutkimuksessa pyritään kuvailemaan arvioinnin tämän hetkistä sisältöä, arviointikäytäntöjä sekä niissä esille tulevia eroja ja yhteneväisyyksiä. Tutkimuksen tarkoitus on hahmottaa arvioinnin nykytilaa ja osoittaa sen rakenteita. Tutkimuksen avulla nuorten mielenterveystyössä työskentelevien toimintaterapeuttien on mahdollista arvioida omaa työtään suhteessa valitsevaan nykytilaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus mahdollistaa keskustelu toimintaterapeuttien tekemän arvioinnin nykytilasta ja muutostarpeesta ja näin kehittää toimintaterapian käytäntöjä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, jonka tutkimuksen tiedonantajat saivat sähköpostitse. Tutkimuksen tiedonantajat (n=30) ovat näyte tutkimuksen kohdejoukosta ja tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty soveltaen aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tämän tutkimuksen mukaan toimintaterapeuttien arviointikäytännöt kohdejoukon osalta ovat vaihtelevia. Tärkeimpinä arvioinnin tavoitteina pidettiin asiakkaan toiminnallisen tilanteen selvittämistä ja toimintamahdollisuuksia rajoittavien tekijöiden nimeämistä. Etusijan nuorten arvioinnissa mielenterveystyön piirissä nykypäivänä saavat toiminnalliset taidot ja valmiudet ja niiden suhde ikätasoon. Pääsääntöisesti arviointi koostui haastattelusta, tehtävätyöskentelystä, itsearviointitehtävistä, mittareista ja toiminnallisten tilanteiden havainnoinnista. Tuloksissa huomioitavaa on se, että yksilön eli tässä tapauksessa nuorten omat dynaamiset näkemykset ja kokemukset merkityksellisiin toimintoihin osallistumisesta otettiin arvioinnissa vahvasti esille ympäristöä unohtamatta. Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia voidaan todeta, että nuorten mielenterveystyössä toimintaterapeutit sisällyttävät arviointiinsa niin yksilöön, ympäristöön kuin merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä eli arvioivat toiminnallista suoriutumisen eri osa alueita. Kliinisen työn tueksi vaaditaan yhä enenevissä määrin näyttöä ja tieteellisiä perusteluita. Lisäksi nuorten mielenterveystyössä työskentelevät toimintaterapeutit kohtaavat jatkuvasti vaateen nopeasta arvioinnista laatua unohtamatta. Tämä vaade syntyy lyhenevistä hoitoajoista ja hoitoa tarvitsevien kasvavasta määrästä.
dc.format.extent77 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoimintaterapia
dc.subject.othernuoret
dc.subject.othertoimintamahdollisuuksien arviointi
dc.subject.othertoiminnallinen suoriutuminen
dc.titleToimintamahdollisuuksien arvioinnin nykykäytännöt Suomessa nuorten mielenterveystyössä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201010082970
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50424
dc.subject.ysotoimintaterapia
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysomielenterveystyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record