Show simple item record

dc.contributor.authorSirainen, Sanna
dc.date.accessioned2010-09-14T10:33:58Z
dc.date.available2010-09-14T10:33:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1135760
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24995
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella työssä olevien naisliikunnanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaisia piirteitä näiden taitojen käyttöön koulun arjessa liittyy. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja sen tieteenfilosofisena lähtökohtana oli fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa. Tutkimusaineisto kerättiin viiden naisliikunnanopettajan teemahaastattelulla tammi-helmikuussa 2009. Haastateltavat olivat iältään 31–34-vuotiaita, ja työssäolovuosia heille oli kertynyt neljästä seitsemään. Haastattelut kestivät 54–80 minuuttia ja litteroitua tekstiä niistä kertyi yhteensä 99 sivua. Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin Eskolan ja Vastamäen (2007) vaiheittain etenevän analyysin mukaisesti. Tutkimuksessa tarkasteltuja, Saloveyn ja Mayerin (1990) määrittelyyn pohjautuvia, tunnetaitoja olivat omien ja toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen sekä omien tunteiden säätely. Tutkimuksessa käsitellyt vuorovaikutustaidot perustuivat puolestaan Gordonin (1979) esittelemään toimivien ihmissuhteiden malliin. Näitä taitoja olivat eläytyvä kuuntelu, minäviestit ja ongelmanratkaisumenetelmät. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat olivat opiskelleet edellä mainittuja tunne- ja vuorovaikutustaitoja järjestelmällisesti liikunnan aineenopettajakoulutukseen kuuluvalla kurssilla vuonna 2001. Tutkimus osoitti, että naisliikunnanopettajat näkivät tunne- ja vuorovaikutustaidot tärkeänä osana liikunnanopettajan ammattitaitoa, sillä ne esimerkiksi paransivat heidän valmiuksiaan toimia ongelmallisissa vuorovaikutustilanteissa. Ajan ja omien voimavarojen puute sekä huoli auktoriteettiaseman heikkenemisestä vähensivät kuitenkin tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttöä liikunnanopettajien arjessa. Liikunnanopettajat olivat myös kohdanneet tilanteita, joissa esimerkiksi minäviestit eivät toimineet. Opiskeluaikaisen tunne- ja vuorovaikutuskurssin ansiosta liikunnanopettajat olivat tietoisia taidoista ja työelämän myötä he olivat konkreettisesti huomanneet tarvitsevansa niitä. Tässä tutkimuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytölle ominaiseksi piirteeksi osoittautuikin juuri tiedostaminen, mikä viittaa taitojen oppimisprosessin keskeneräisyyteen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot eivät siis olleet vielä jäsentyneet luontevaksi osaksi liikunnanopettajien vuorovaikutuskäyttäytymistä. Tietoisuus taidoista synnytti liikunnanopettajille mahdollisuuden valita oma toimintatapa kussakin vuorovaikutustilanteessa. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen onnistunut soveltaminen käytäntöön herätti heissä tyytyväisyyden tunteita. Osa liikunnanopettajista koki syyllisyyden kaltaisia tunteita silloin, kun ei kyennyt hyödyntämään taitoja esimerkiksi kiireen tai stressin vuoksi.
dc.format.extent104 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertunnetaidot
dc.titleNaisliikunnanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä työelämässä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009142566
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodLaadullinen tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoammattitaito
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record