Show simple item record

dc.contributor.authorHytönen, Tuukka
dc.contributor.authorJoru, Sami
dc.date.accessioned2010-09-08T13:55:30Z
dc.date.available2010-09-08T13:55:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1135573
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24963
dc.description.abstractHytönen, T. & Joru, S. 2010. TUTKIVA VALMENTAJA – Tietokonepohjaisen lii-kunnanopetuksen tarkkailu- ja analysointisysteemin (LOTAS 2.0) soveltuvuus valmen-nustapahtuman analysointiin. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.81s. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella tietokonepohjaisen liikunnanopetuksen tarkkailu- ja analysointisysteemin (LOTAS 2.0) toimivuutta urheiluvalmennuksessa sekä sen vaikutusmahdollisuuksia valmennuskäyttäytymisen muuttamiseen. Erityisesti pyrimme tutkimuksellamme kuvaamaan, millaista valmentajan toiminta oli ensimmäi-sellä valmennuskerralla ja LOTAS 2.0 -tietokoneohjelmaan perustuvaa palautetta seu-ranneella toisella valmennuskerralla, ja selvittämään valmentajan kokemuksia ohjel-man käytöstä, sekä muutostavoitteiden toteutumista. LOTAS 2.0 -tietokoneohjelma on alun perin opettajakoulutuksen tarpeisiin suunniteltu liikunnanopetuksen tarkkailu-ja analysointijärjestelmä, joka soveltuu videonauhalle tallennetun liikuntatunnin havain-nointiin. Menetelmä perustuu tapahtumien keston rekisteröintiin. Tutkimusta voidaan luonnehtia tapaustutkimukseksi, jossa tutkittavana oli Helsingissä toimiva ammattitennisvalmentaja ja hänen neljän 10–14-vuotiaan pelaajan valmennus-ryhmänsä. Tutkimusaineisto kerättiin kahdesti elokuussa 2009. Tutkimusmenetelminä käytettiin tietokonepohjaisen LOTAS 2.0 – tietokoneohjelman avulla tehtyjä havain-nointeja videolta sekä valmentajan välittömiä valmennuskokemuksia selvitteleviä kyse-lylomakkeita. Aineiston käsittelyssä hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia me-netelmiä. Tulokset osoittivat videopalautteen ja havainnoinnin lisänneen valmentajan tietoisuutta omasta valmennuskäyttäytymisestään. Molemmilla valmennuskerroilla valmentaja käytti eniten aikaa valmennettavien tarkkailuun (43 % ja 23 %) ja palautteen antoon (21 % ja 20 %). Valmentajan itsensä asettamat muutostavoitteet toiselle valmennusker-ralle olivat palautteenanto, yksittäiseen pelaajaan keskittyminen aiempaa enemmän ja pelaajien toiminnan intensiteetin lisääminen. Toinen valmennuskerta osoitti, että val-mentaja pystyi kehittämään valmennustaan useimmissa asettamissaan muutostavoit-teissaan. Valmentaja keskittyi toisella valmennuskerralla yksittäiseen pelaajaan pelaa-malla vuorotellen jokaisen pelaajan kanssa. Valmentajan antama myönteinen palaute lisääntyi toisella valmennuskerralla. Yksityiskohtainen palaute väheni toisella valmen-nuskerralla. Valmentaja antoi myönteisen arvion LOTAS 2.0 -tietokoneohjelman so-veltuvuudesta valmennuksen havainnointiin. Hän tarkasteli ohjelman avulla omaa val-mennustaan kriittisesti eri näkökulmista ja piti videon ja erilaisten havainnointimene-telmien kautta saatua palautemateriaalia kattavana. Valmentajan mielestä LOTAS 2.0 -tietokoneohjelman käyttöönotto valmentajakoulutuksessa voisi kehittää valmentajien pedagogisia taitoja.
dc.format.extent81 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherurheiluvalmennus
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.subject.otherhavainnointi
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othertennis
dc.titleTutkiva valmentaja : tietokonepohjaisen liikunnanopetuksen tarkkailu- ja analysointisysteemin (LOTAS 2.0) soveltuvuus valmennustapahtuman analysointiin
dc.title.alternativeTietokonepohjaisen liikunnanopetuksen tarkkailu- ja analysointisysteemin (LOTAS 2.0) soveltuvuus valmennustapahtuman analysointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009082540
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
jyx.includeIn.OAItrue
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotennis
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysohavainnointi
dc.subject.ysoLOTAS
dc.subject.ysoatk-ohjelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record