Show simple item record

dc.contributor.authorIkonen, Pasi
dc.date.accessioned2010-08-06T06:18:36Z
dc.date.available2010-08-06T06:18:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24759
dc.description.abstractIkonen, Pasi Päiviö 2010. Hunajaperusteisen urheilujuoman siedettävyys, käyttäjäkokemukset ja fysiologiset vaikutukset juoksu- ja polkupyöräergometrikuormituksissa. Liikuntafysiologian kandidaatin tutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto. 57s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fruktoosia ja glukoosia sisältävän hunajaperusteisen urheilujuoman siedettävyyttä, käyttäjäkokemuksia ja fysiologisia vaikutuksia juoksu- ja polkupyöräergometrikuormituksissa suhteessa kaupalliseen, pelkästään glukoosia sisältävään urheilujuomaan ja veteen. Koehenkilöinä juoksuryhmässä oli juoksun harrastajia (n=8), joista naisia oli kuusi ja miehiä kaksi. Pyöräilyryhmässä koehenkilöinä oli pyöräilyn harrastajia (n=10), joista miehiä oli kahdeksan ja naisia kaksi. Molemmissa ryhmissä koehenkilöt suorittivat kolme kestävyyskuormitusta (juoksu 90 min ja pyöräily 75 min) kahden viikon aikana ja jokaisella kerralla juotiin satunnaistetusti eri juomaa. Siedettävyyttä (ei ongelmia paljon ongelmia) ja käyttäjäkokemuksia (huono hyvä) selvitettiin kyselylomakkeella jokaisen kuormituskerran jälkeen asteikolla 0-10. Myös koettu rasituksen tunne (RPE) selvitettiin molemmissa ryhmissä. Juoksukuormituksissa mitattiin fysiologisista muuttujista sykkeen, veren glukoosi- ja insuliinipitoisuuksien sekä plasmatilavuuden muutokset kuormituksen aikana. Pyöräilykuormituksissa mitattiin syke ja hengityskaasujen perusteella arvioitiin energiankulutus sekä energianlähteiden käyttö. Mittaustulosten analysointi suoritettiin käyttäen SPSS- ja Excel-ohjelmistoja käyttäen. Varianssianalyysien (ANOVA) ja t-testien kautta tarkasteltiin muuttujien merkitsevyyksiä ryhmien välillä. Hunajaperusteinen urheilujuoma aiheutti juoksukuormituksissa vähemmän pahoinvointituntemuksia kuin kaupallinen urheilujuoma (0.82 ± 1.76 vs. 2.07 ± 2.86, p = 0.05) ja vesi aiheutti merkitsevästi vähemmän pahoinvointituntemuksia kuin urheilujuomat (0.43 ± 1.12, p = 0.036 ja p = 0.003). Käyttäjäkokemuksissa vesi koettiin tilastollisesti merkitsevästi miellyttävimmäksi nauttia (9.05 ± 1.87 vs. 7.30 ± 1.68 ja 6.88 ± 2.44). Pyöräilykuormituksissa ei havaittu eroja eri juomien välillä pahoinvointituntemuksissa eikä käyttäjäkokemuksissa. Juoksukuormituksien glukoosipitoisuuden mittauksissa urheilujuomat nostivat glukoosipitoisuutta veteen nähden merkitsevästi. Vettä juotaessa energianlähteiden käyttö pyöräilykuormituksessa erosi urheilujuomista ja viimeisen 30 min aikana hiilihydraattien käyttö energiaksi laski merkitsevästi (82.2 % vs. 77.1 %). Tutkimuksen johtopäätöksenä on että fruktoosia ja glukoosia sisältävä urheilujuoma oli siedettävyydeltään parempi kuin pelkkää glukoosia sisältävä urheilujuoma ja fysiologisilta vaikutuksiltaan urheilujuomat eivät eronneet toisistaan. Vesi koettiin miellyttävämmäksi nauttia kuin urheilujuomat, mutta fysiologisesti vesi ei takaa veren glukoosipitoisuuden ylläpitoa eikä hiilihydraattien oksidaatiota yhtä hyvin kuin urheilujuomat. Näin ollen, erityisesti juoksusuorituksen onnistumisen kannalta olisi oleellista löytää juoma, joka tarjoaa sekä lisäenergiaa että aiheuttaa vähän pahoinvointituntemuksia.     en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfysiologiset vaikutukseten
dc.subject.othersiedettävyysen
dc.subject.otherglukoosien
dc.subject.otherfruktoosien
dc.subject.otherhunajaen
dc.titleHunajaperusteisen urheilujuoman siedettävyys, käyttäjäkokemukset ja fysiologiset vaikutukset juoksu- ja polkupyöräergometrikuormituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201008062404
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record