Show simple item record

dc.contributor.authorLaine, Jenni
dc.date.accessioned2010-05-27T11:59:43Z
dc.date.available2010-05-27T11:59:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1130024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23815
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Pro gradu -työssä kuvataan, millaisia manuaalisia eli viitottuja diskurssimerkitsimiä viittoja käyttää luennoidessaan suomalaisella viittomakielellä ja analysoidaan luennoitsijan käyttämien merkitsimien tehtäviä luennossa. Merkitsimien analyysi on rajattu yhtenäisen aiheen muodostaman viitotun jakson, eli episodin, alkuun ja loppuun. Suomalaisen viittomakielen diskurssimerkitsimiä ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tutkielman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen viittomakielen luentokielen diskurssirakenteesta. Työn viitekehyksenä on diskurssianalyysin alle sijoittuva vuorovaikutuksellinen sosiolingvistiikka. Vuorovaikutuksellisessa sosiolingvistiikassa painotetaan sitä, että kielenkäyttö on tilannesidonnaista sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkittavassa kielenkäyttötilanteessa osapuolien toiminta, kielenkäyttö ja itse tilanne vaikuttavat tilanteessa olijoihin. Tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten natiivi viittoja luennoidessaan käyttää tekstuaalisia, kognitiivisia, ekspressiivisiä ja sosiaalisia merkitsimiä. Työssä analysoidaan, miten viittoja aloittaa tai päättää tekstuaalisella merkitsimellä viitotun jakson ja linkittää jaksoja toisiinsa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten yleisö saa kognitiivisten merkitsimien avulla tietoa luennoitsijan ajatuksista ja mielipiteistä. Kolmanneksi tarkastelun kohteena on, miten luennoitsija pukee ekspressiivisillä merkitsimillä tekoja sanoiksi eli esimerkiksi aloittaa suhteessa edelliseen vastakohtaisen tai painollisen jakson. Neljänneksi työssä tutkitaan, mitkä merkitsimet luovat vuorovaikutuksellisen kontaktin luennoitsijan ja yleisön välille. Aineistona tutkielmassa on 50 minuutin pituinen seminaariluento, jonka viittomakielinen nuorehko nainen viittoo yhtäjaksoisesti. Runsaslukuinen yleisö koostuu pääasiassa suomalaisista viittomakielen tulkeista. Aineisto kuvattiin kansainvälisessä viittomakielialan seminaarissa Suomessa. Seminaarissa oli tulkkaus suomeksi ja englanniksi. Aineistosta löytyi 25 diskurssimerkitsintä, joista on tekstuaalisia 16, ekspressiivisiä 6 ja kognitiivisia 3. 25:stä merkitsimestä 17 merkitsimeen liittyi vuorovaikutus yleisön tai tulkkien kanssa, jolloin ne luettiin sosiaalisiksi. Esimerkki tekstuaalisesta merkitsimestä on viittoma NYT, jota luennoitsija käyttää uuden pääaiheen alun merkitsemisessä. Ekspressiivinen MUTTA-merkitsin erottaa vastakkaiset näkökulmat toisistaan ja kognitiivinen JOO merkitsee uuden episodin alkua sekä ajatusten keräämistä. Kaikista merkitsimistä manuaalisia on 17. Johtopäätöksenä voi todeta, että tässä aineistossa luentokielessä esiintyy runsaasti manuaalisia, tekstuaalisia ja vuorovaikutteisia merkitsimiä. Työn lopussa on esimerkkeinä esitelty myös 4 spatiaalista ja 1 non-manuaalinen merkitsin sekä kaksi merkitsimenä toimivaa taukoa ja toiston käyttö merkitsimenä.
dc.format.extent117 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdiskurssimerkitsin
dc.titleDiskurssimerkitsimet tulkatussa suomalaisella viittomakielellä pidetyssä luennossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005271951
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomalainen viittomakielifi
dc.contributor.oppiaineFinnish Sign Languageen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi317
dc.subject.ysosuomalainen viittomakieli
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysokielenkäyttö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record