Show simple item record

dc.contributor.authorHalonen, Anu
dc.contributor.authorJuvonen-Sorri, Virpi
dc.date.accessioned2010-03-16T10:16:41Z
dc.date.available2010-03-16T10:16:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1125121
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23035
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sensorisen integraation intervention vaikutuksia lasten toimintaterapiassa, koota ja päivittää tietoa sekä tuoda esille tutkimustulosten kliinistä merkitystä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemoitua kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaku tehtiin sähköisistä tietokannoista Medline, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cinahl ja PsycINFO ajalta 1996–2008. Lisäksi tehtiin viitehaku valintakriteerit täyttävistä artikkeleista sekä aikaisemmista systemoiduista katsauksista. Tutkimusten valinnassa käytettiin tutkimusjoukkoon, interventioon, tulokseen ja tutkimusasetelmaan liittyviä sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Tutkimusten valinnan ja tiedonpurun suoritti kaksi itsenäistä tutkijaa. Aineiston analyysissa käytettiin kuvailevaa synteesiä, jonka tavoitteena oli koota ja järjestää aineisto uuteen muotoon. Alkuperäistutkimusten laatua tarkasteltiin Law ym. (1998) kvantitatiivisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin kaavakkeen pohjalta sekä tutkimusasetelman soveltuvuuden ja harhan lähteiden näkökulmasta. Tutkimusaineistosta nousi selkeästi esille viisi kohderyhmää: laaja-alaiset kehityshäiriöt, keskittymisvaikeudet, aistisäätelyhäiriöt, kehityksellinen koordinaatiohäiriö ja oppimisvaikeudet. Miller ym. (2007) tutkimuksessa tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia saatiin aistisäätelyhäiriöiden osalta keskittymiseen ja kognitiivisiin/sosiaalisiin taitoihin, kun sensorisen integraation terapiaa verrattiin toiseen interventioon tai ei terapiaa saaneiden ryhmään. Lisäksi SI-terapiaryhmä saavutti GAS-menetelmällä asetetut yksilölliset tavoitteensa tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin vertailuryhmät. Pfeiffer ym. (2008) tutkimuksessa interventiolla saavutettiin tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia käyttäytymisen säätelyyn ja metakognitiivisiin taitoihin kontrolliryhmään verrattuna. Kohderyhmänä olivat lapset, joilla oli keskittymisvaikeuksia ja interventiona oli aktiivityynyn käyttäminen koulutyöskentelyn aikana. Leemrijse ym. (2000) tutkimuksessa todettiin Le Bon Depart-terapia tilastollisesti vaikuttavammaksi motoriseen suoriutumiseen kuin SI-terapia ja vanhempien arviointiin perustuen terapiat yhtä vaikuttaviksi, kun kohderyhmänä oli kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Esikokeellisissa tutkimusasetelmissa positiivista muutosta saavutettiin tarkkaavaisuuteen, toimintaan sitoutumiseen, adaptiiviseen käyttäytymiseen, motoriikkaan ja käyttäytymisen säätelyyn eri kohderyhmillä. Sensorisen integraation intervention vaikuttavuustutkimuksen haasteita ovat tutkimusasetelman valinta ja tutkimusten metodologinen laatu. Tämän systemoidun katsauksen perusteella tutkimusnäyttö SI-intervention vaikuttavuudesta on suuntaa antava. Näyttöön perustuvaan työskentelyyn tarvitaan tutkimusnäytön lisäksi ammatillista kokemusta ja asiakkaan näkökulman huomioimista.
dc.format.extent57 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersensorisen integraation terapia
dc.subject.othervaikuttavuus
dc.subject.otherkirjallisuuskatsaukset
dc.subject.othertoimintaterapia
dc.titleSensorisen integraation intervention vaikutukset lasten toimintaterapiassa : systemoitu kirjallisuuskatsaus
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201003161323
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50424
dc.subject.ysosensorisen integraation terapia
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysotoimintaterapia
dc.subject.ysonäyttöön perustuva hoitotyö
dc.subject.ysolapset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record