Show simple item record

dc.contributor.authorMoilanen, Laura-Kristiina
dc.date.accessioned2008-11-07T10:27:13Z
dc.date.available2008-11-07T10:27:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-951-39-3399-9
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1072876
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19135
dc.description.abstractLaura-Kristiina Moilanen tarkasteli väitöskirjassaan talonpoikaisia elämänmalleja ja arvomaailmaa. Tutkimuksessa hahmottui käsitys talonpoikaisesta identiteetistä, jolle suomalaisuus nykyäänkin rakentuu.- Suomalaisiksi mainitut erityispiirteet ovat johdettavissa talonpoikaisissa kyläyhteisöissä vallinneisiin yleisiin arvostuksiin, Moilanen toteaa.Talonpoikaisista arvoista merkittävin oli työ. Se toistui kertomuksesta toiseen: ihanteellinen suomalainen saavutti elämässä tärkeät asiat omalla työllään. Toistuva kertomusrakenne oli köyhän ja ahkeran työntekijän matka vauraaksi ja kaikkien kunnioittamaksi isännäksi. Edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva työn arvostus pohjautuu vahvasti aiempien vuosisatojen yhteiskuntajärjestelmään, jossa talonpoikaissäädyn osa oli työnteko. Kertomukset välittivät säädyllisen elämän ihanteita eli kertoivat niistä tavoista, joilla kyläyhteisöjen arvostusten mukaan oli kunniallista elää. Kunniallisuutta oli säädynmukaisen elämän eläminen siten kuin ennenkin oli eletty. - Kertomusten talonpoikaisuus rakentui vahvasti suhteessa sääty-yhteiskunnan ylempiin kerroksiin: virkamiehiin ja pappeihin eli herroihin. Herrat olivat kaikkea sitä mitä talonpoikaiset ihmiset eivät olleet, eli kansan pahin vastustaja, Moilanen tulkitsee.Talonpoikaissäädyn positiivinen omakuva rakentui kyvystä selvitä lähes missä tahansa olosuhteissa. Talonpoikainen suomalainen oli itsestään ja omista ominaisuuksistaan positiivisella tavalla ylpeä.Suomalaiseen elämänmalliin kuului itsestään selvänä avioituminen. Talonpoikaisen avioliiton solmimisessa oli merkityksellistä kyläyhteisön hyväksyntä. Avioliiton solmiminen oli yhteisön edellyttämä elämänvaihe. Kertomuksissa korostui koko ajan enemmän rakkaus avioliiton solmimisperusteena pitkään hallinneiden taloudellisten näkökohtien sijaan. Ihanteellisten puolisoiden hyviksi ominaisuuksiksi hahmottuivat työkyky ja ahkeruus. Käsityksiin avioliiton työnjaosta vaikuttivat vahvasti katekismuksessa esitetyt vanhan kristillisen arvomaailman mukaiset miehen ja naisen roolit.Kirjallisuudella oli varsinkin 1800-luvun lopulla suuri merkitys kulttuurielämässä. Kyse oli tietoisesta suomalaisen identiteetin rakentamisesta, jossa kirjallisuuden luomilla käsityksillä oli merkittävä sija. Kirjallisuuden tuli kertoa suomalaisten ominaisuuksista ja hahmottaa nousevan kansakunnan kunniakasta talonpoikaista menneisyyttä. Suomalaisuuden rakentamisessa oli vahva menneisyyden ulottuvuus. Vaikka kirjallisuudella julkisuudessa oli kansallinen leima, kertoi se samalla myös suomalaisesta elämänmuodosta talonpoikaisyhteisöissä. - Kirjoina julkaistut kertomukset ovat kuin osa talonpoikaista kertomaperinnettä ja heijastavat aikansa ihmisten käsityksiä ja ajattelutapoja, Moilanen tiivistää.Väitöskirjassa tutkituista kirjoittajista osa on nykyään tunnustettuja kirjailijoita kuten Aleksis Kivi, Ilmari Kianto ja Maila Talvio. Lisäksi mukana on lukuisia kertomuksia nykyään vähemmän tunnetuilta kirjoittajilta. Molempien säätyryhmien kirjoittajat jakoivat yhteisen sääty-yhteiskunnan rakenteisiin kiinnittyneen ajattelutavan, jossa keskeistä oli ajatus kunkin säädyn omista tehtävistä. Käsitys piti yhteiskuntaa staattisuuden tilassa.fi
dc.description.abstractThis thesis deals with the peasant and Finnish identity constructed through the Finnish prose of writers who had experienced life in local communities. The study puts forward a method of using literature as source material by taking advantage of the ideas of narrativity and narration. The fictional stories consulted in this study provide rich material through which conceptions, values and ways of thinking can be studied and the social reality of local communities (particularly those of the late nineteenth century) can be reconstructed. The concepts of nation and the people were important in the formation of the Finnish nation and influential in Finnish politics. Literature had an important role in the construction of what it meant to be a Finn and the values which could be described as particularly Finnish.These values had their roots firmly planted in the peasant worldview and values. Fictional stories emphasised conceptions of the morally acceptable way of living in the eyes of both the local community and the estate society, at the same time as they constructed the ideal characteristics of Finns. Capacity to work was of paramount importance and everything had to be earned through hard work. The stories also constructed the peasant identity through their description of the other, namely the gentlefolk (herrat). Notably, within the texts members of the nascent middle class were assigned less than flattering characteristics. The stories also portrayed the ideal marriage, husband, wife and emotions. A good marriage could not be a misalliance. Love was increasingly seen as the most important factor when undertaking marriage in a peasant community.en
dc.format.extent207 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in humanities
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-3329-6
dc.titleTalonpoikaisuus, säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielisen proosan kertomana
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-3399-9
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.relation.issn1459-4331
dc.relation.numberinseries105
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.yso1800-luku
dc.subject.yso1900-luku
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysokertomakirjallisuus
dc.subject.ysokaunokirjallisuus
dc.subject.ysosuomalaisuus
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysotalonpoikaiskulttuuri
dc.subject.ysokuvaus
dc.subject.ysosääty-yhteiskunta
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysosuomenkielinen kirjallisuus
dc.subject.ysovuosisadan vaihde
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokulttuurihistoria
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record