Viimeistelyharjoittelun kuormittavuuden mittaaminen seerumin hormonipitoisuuksien ja ortostaattisen kokeen avulla suomalaisilla huippupainijoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virtanen, Juha
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:18:03Z
dc.date.available 2008-01-08T08:18:03Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:838955
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2000838955 en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2000838955
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9291
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mitata painin viimeistelyharjoittelun kuormittavuutta eritasoisilla huippupainijoilla. Mittausmenetelminä pitkittäistutkimuksessa käytettiin seerumin hormonipitoisuuksia (vapaa testosteroni, testosteroni, SHBG) ja autonomisen hermoston toimintaa kuvaavaa ortostaattista mittausta. Lisäksi lajinomaiset testit (nukketesti, rullaussimulaattori) sekä subjektiivisten tuntemusten selvittäminen olivat osana mittausmenetelmiä. Koehenkilöinä oli kahdeksan (n = 8) maajoukkuetason painijaa. Painijat jaettiin kahteen ryhmään kilpailumenestyksen ja leirityksessä oloajan perusteella. Ryhmiä tarkasteltiin sekä kokonaisena joukkona että kahtena erillisenä ryhmänä (kokeneet ja uudet). EM-kilpailuihin valmistavien leirien yhteydessä oli kuukauden aikana viisi mittauskertaa. Laitteiden testaus ja lähtötasomittaukset suoritettiin ensimmäisellä mittauskerralla. Toisella ja kolmannella kerralla mitattiin intensiivisen leirin ja viimeisillä mittauksilla kontrolliotteluleirin vaikutuksia koehenkilöihin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kokeneemmat olivat uusla painijoita keskimäärin 4.5 vuotta vanhempia (p<0.05). Verinäytemuuttujista kreatiinikinaasi nousi koko testausjakson aikana koko joukolla (p < 0.01) sekä molemmilla ryhmillä (p < 0.001) intensiivisen leirin aikana. S-urea nousi (p < 0.05) kokeneiden ryhmässä intensiivisellä leirillä. Koko joukolla tapahtui tutkimusjaksolla nousua kreatiniinissa (p < 0.05). Hormonimuuttujissa ei tapahtunut tilastollisia muutoksia. Seisomasyke nousi koko joukolla (p < 0.05) ,ja siinä tuli myös ryhmien välille tutkimuksen aikana ero (p < 0.05). Subjektiivisissa tuntemuksissa pitkä leiri aiheutti kuntotuntemuksessa ryhmien välille eron (p < 0.05). Koko ryhmällä laski myös palautunut muuttuja (p < 0.05). Kevennyshyppy ei muuttunut tilastollisesti edes melkein merkitsevästi. Nukketestissä oli eroja ryhmien välillä ensimmäisten tehojaksojen keskiarvossa (p<0.05), koska kokeneemmat suoriutuivat alkutestauksessa keskimäärin 2.6 sekuntia uusia painijoita nopeammin. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien avulla ei havaittu viimeistelyharjoittelun olevan liian kuormittavaa. Testosteronin, kreatiinikinaasin ja ortostaattisen mittauksen avulla voidaan arvioida urheilijan rasitustasoa. Tätä tutkimusta olisi hyvä jatkaa seuraamalla eri harjoituskausilla tapahtuvia hermostollisia ja hormonaalisia muutoksia. fi
dc.format.extent 61 lehteä.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other rasituskokeet
dc.subject.other huippu-urheilijat
dc.subject.other viimeistelyharjoittelu
dc.title Viimeistelyharjoittelun kuormittavuuden mittaaminen seerumin hormonipitoisuuksien ja ortostaattisen kokeen avulla suomalaisilla huippupainijoilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2000838955
dc.subject.ysa paini
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.subject.ysa kuormitus
dc.subject.ysa huippu-urheilu
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record