Voimaharjoitteluun yhdistetyn ravitsemusohjauksen vaikutus ikääntyvien naisten kehon koostumukseen ja voimantuottoon

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sillanpää, Elina
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:17:51Z
dc.date.available 2008-01-08T08:17:51Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:950655
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004950655 en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004950655
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9270
dc.description.abstract Elina Sillanpää. 2004. Voimaharjoitteluun yhdistetyn ravitsemusohjauksen vaikutus ikääntyvien naisten kehon koostumukseen ja voimantuottoon. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. 66 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voimaharjoitteluun yhdistetyn ravitsemusohjauksen vaikutusta keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten lihas- ja rasvamassan määrään sekä ylä- ja alaraajojen maksimaaliseen voimantuottoon ja toimintakykyyn. Koehenkilöt (n=50) satunnaistettiin voimaharjoitteluryhmään (VH, n=25) ja voimaharjoittelu+ravitsemusohjausryhmään (RO+VH, n=25). Koehenkilöt harjoittelivat ohjatusti 21 viikon ajan. RO+VH-ryhmä sai ravitsemusohjausta tutkimuksen alussa ja puolessa välissä. Koehenkilöiden ravinnonsaantia arvioitiin ruokapäiväkirjojen avulla. Kehonkoostumusmittaukset suoritettiin tutkimuksen alussa, puolessa välissä ja lopussa. Nelipäisen reisilihaksen poikkipinta-ala määritettiin magneettikuvauksella (0 ja 21 vko), rasvaprosentti bioimpedanssilla ja yläraajan ojentajalihaksen lihas- ja rasvapaksuus ultraäänimittauksella. Alaraajoista mitattiin maksimaalinen dynaaminen ojennusvoima ja yläraajoista maksimaalinen isometrinen ojennusvoima. Ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin kovarianssianalyysillä ja ryhmän sisäisiä muutoksia toistomittausten varianssianalyysillä. Harjoittelujakson aikana molempien ryhmien energiansaanti lisääntyi. RO+VH-ryhmän proteiinien saanti lisääntyi 8.2 %:a (p=0.050) ja rasvojen saanti väheni 4.8 %:a (p=0.049). Ryhmät erosivat proteiinien saannin muutoksessa merkitsevästi (p=0.048). 21 viikon harjoittelun jälkeen nelipäisen reisilihaksen poikkipinta-ala oli kasvanut RO+VH-ryhmällä keskimäärin 9.5±4.1 %:a (p<0.001) ja VH-ryhmällä 6.8±3.5 %:a (p<0.001). Ryhmien välinen ero lähestyi tilastollista merkitsevyyttä (p=0.052). Kun tarkasteltiin erikseen keski- ikäisten ja ikääntyvien naisten ryhmiä havaittiin, että ravitsemusohjauksen vaikutus poikkipinta-alan kasvuun näkyi suuntaa antavana vain iäkkäiden naisten ryhmässä (p=0.063). Keski-ikäisten reisilihaksen poikkipinta-alan kasvuun ei ravitsemusohjauksella ollut vaikutusta (p=0.559). 21 viikossa RO+VH-ryhmän rasvaprosentti pieneni 4.4±8.0 %:a (p=0.058) ja VH-ryhmän 6.9±7.7 %:a (p=0.001). Ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa rasvaprosentin muutoksessa. Alaraajojen maksimaalinen ojennusvoima kasvoi RO+VH-ryhmällä keskimäärin 26.1±6.9 (p<0.001) ja VH-ryhmällä 16.7±18.1 %:a (p<0.001). Johtopäätöksinä voidaan todeta, että voimaharjoitteluun yhdistetyllä ravitsemusohjauksella voidaan lisätä keski- ikäisten ja ikääntyvien naisten proteiinien saantia. Lisääntynyt proteiinien saanti saattaa tehostaa lihasten poikkipinta-alan kasvua iäkkäimmillä naisilla, sen sijaan keski- ikäisillä naisilla proteiinien saannin lisääntyminen ei vaikuttanut lihasten poikkipinta-alan kasvuun. fi
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kehonkoostumus
dc.title Voimaharjoitteluun yhdistetyn ravitsemusohjauksen vaikutus ikääntyvien naisten kehon koostumukseen ja voimantuottoon
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2004950655
dc.subject.ysa voimaharjoittelu
dc.subject.ysa ravitsemus
dc.subject.ysa ravitsemusneuvonta
dc.subject.ysa proteiinit
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa naiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record