Ortostaattinen sykevaihtelu, mieliala ja hormonipitoisuudet uimareilla eri harjoituskausilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Linnakylä, Katja
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:17:42Z
dc.date.available 2008-01-08T08:17:42Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:947945
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004947945
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9255
dc.description.abstract Katja Linnakylä. 2004. Ortostaattinen sykevaihtelu, mieliala ja hormonipitoisuudet uimareilla eri harjoituskausilla. Liikuntafysiologian Pro-Gradu –tutkielma. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. Autonomisen hermoston sympaattinen osa hallitsee sydämen toimintaa rasituksen aikana ja parasympaattinen osa levon aikana. Liiallisen fyysisen rasituksen seurauksena elimistö saattaa ajautua ylirasitustilaan, johon liittyy autonomisen säätelyn muutoksia. Tätä voidaan arvioida sydämen sykevaihtelulla (HRV = englannin kielen termi heart rate variability). Tässä menetelmässä yhtäjaksoisesta syketallenteesta analysoidaan peräkkäisten sykevälien pituuksia, joiden vaihteluun vaikuttaa autonomisen hermoston toiminta. Suuri sykevaihtelu osoittaa korkeaa parasympaattista ja alhaista sympaattista aktiivisuutta. Urheilijoilla on todettu olevan suurempi HRV kuin urheilua harrastamattomilla ihmisillä, mutta ylirasitustilassa se saattaa mahdollisesti vähentyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uimareiden sykevaihtelun, stressihormonien ja mielialan muutoksia sekä arvioida näiden avulla autonomisen hermoston toimintaa eri harjoituskausilla. Mittausjaksoina oli määrällisesti paljon harjoittelua sisältävä peruskuntokausi (PKK) sekä tehollisesti kovaa harjoittelua sisältävä kilpailuun valmistava kausi (KVK). Koehenkilöinä oli yhdeksän kansallisen tason uimaria. Koehenkilöt tekivät mittausjaksoilla joka aamu ortostaattisen testin, josta analysoitiin useita eri muuttujia sisältävä HRV (kts. seuraava sivu). Harjoittelun kuormittavuus laskettiin jokaiselta päivältä erityisesti uintiohjelmia varten tehdyllä mallilla. Suorituskyky mitattiin sadan metrin maksimaalisella uinnilla kummankin mittausjakson alussa ja lopussa. Katekolamiinien ja kortisolin eritys mitattiin yöllisestä 12 tunnin virtsakeräyksestä PKK:n alussa ja KVK:n lopussa. Koehenkilöt täyttivät mielialakyselyn jokaisen mittauspäivän aamuna sekä aina iltaharjoitusten jälkeen. KVK:lla makuulla mitatut RRImax (p=0.045), RRIka (p=0.008) ja RRImin (p=0.004) sekä RMSSD (p=0.002) ja HFP (p=0.000) olivat korkeammat sekä LF/HF –suhde (p=0.001) matalampi kuin PKK:lla. Seisomaan nousun aikana mitatut RRImax (p=0.034), RRIka (p=0.001) ja RRImin (p=0.001) sekä seisoma-asennossa mitatut RRIka (p=0.028) ja RRImin (p=0.000) olivat myös korkeammat KVK:lla kuin PKK:lla. Seisoma-asennossa syke (p=0.008), sykevaste (p=0.007), SD (p=0.038) ja RMSSD (p=0.039) olivat alhaisemmat KVK:lla kuin PKK:lla. PKK:lla useammat HRV muuttujat korreloivat harjoittelun kuormittavuuden kanssa kuin KVK:lla, kun taas osa mielialakyselyn muuttujista korreloi tämän kanssa KVK:lla mutta ei PKK:lla. Katekolamiinien ja kortisolin yöpitoisuuksissa ei ollut merkitseviä eroja eri mittausjaksoilla. Saadut sykevaihtelumuuttujien tulokset viittaavat vahvasti siihen, että parasympaattisen hermoston toiminta oli suurempaa kilpailuun valmistavalla kaudella kuin peruskuntokaudella. Lisäksi peruskuntokaudella osaa ortostaattisen testin seisoma-asennossa mitatuista muuttujista sekä kilpailuun valmistavalla kaudella seisomaan nousun aikaisista muuttujista voitaisiin tämän tutkimuksen perusteella käyttää kehon rasitustilan päivittäisessä arvioinnissa. fi
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sykevaihtelu
dc.title Ortostaattinen sykevaihtelu, mieliala ja hormonipitoisuudet uimareilla eri harjoituskausilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2004947945
dc.subject.ysa uinti
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.subject.ysa kilpaurheilu
dc.subject.ysa autonominen hermosto
dc.subject.ysa parasympaattinen hermosto
dc.subject.ysa hermosto
dc.subject.ysa mieliala
dc.subject.ysa vaihtelu
dc.subject.ysa muutos
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa hormonit
dc.subject.ysa tunteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record