Lähestymisnopeuden vaikutus käännöksen voimantuottoon ja nopeuteen vapaauinnissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malvela, Marko
dc.date.accessioned 2008-01-08T06:53:56Z
dc.date.available 2008-01-08T06:53:56Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:903285
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2003903285
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7209
dc.description.abstract Marko Tapani Malvela, 2003. Lähestymisnopeuden vaikutus käännöksen voimantuottoon ja nopeuteen vapaauinnissa. Biomekaniikan pro gradu –työ, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän Yliopisto, 73 sivua. Käännöksellä on vaikutusta kilpauintisuorituksen kokonaisaikaan. Sen suhteellinen vaikutus kasvaa uintimatkan lyhentyessä. Lyhyillä vapaauintimatkoilla, 25 metrin altaalla, käännöksen merkitys k okonaisajasta on jopa 20 - 36 % (Thayer & Hay, 1984). Tämä seikka nostaa käännöksen harjoi ttelun yhdeksi tärkeäksi kokonaisuudeksi startti- ja uintitekniikkaharjoittelun rinnalle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää uimarin lähestymisnopeuden vaikutuksia käännöksen nopeuteen ja voimantuottoon kansainvälisen (kv)- ja kansallisen (kans.) tason uimareilla. Uimarit (n=9) suorittivat viisi valojänisohjattua käännöstä, joista ensimmäinen suoritettiin 55 %:n tasolla 50 metrin ennätyksestä ja loput kumuloituvasti 15 %:a suuremmilla nopeuksilla. Käännösponnistuksen aikaisia kineettisiä muuttujia mitattiin käännöspäätyyn kiinnitetyn voimalevyn (2d) avulla (voima, vastusvoima, impulssi) ja kinemaattisia muuttujia videoanalyysin (50hz) avulla (nopeudet, kulmat, kontaktien kestot). Voimat analysoitiin codas -ohjelmalla ja videootokset swimex-ohjelmalla. Tulosten perusteella voitiin todeta käännösponnistuksen nopeutuvan (2.61-2.72m*s-1, p<.05), voimatasojen (keskiarvoinen voima 407 N - 442 N) ja käännösetäisyyden kasvavan (polvikulma 57 -61.8°) lähestymisnopeuden kasvamisen seurauksena. Ponnistusvoimataso nousi aluksi lähestymisnopeuden kasvun myötä, mutta kääntyi laskuun lähestyttäessä 100 %:n nopeuksia. Vertailtaessa kv- ja kans. tason uimareita toisiinsa havaittiin kv tason uimare iden saavuttavan suurempia voimia ja nopeuksia kans. tason uimareih in verrattuna. Käännösponnistuksen kv tason uimarit suorittivat suoraviivaisesti ilman kiertoliikettä. Sen sijaan kans. tason uimarit kiertyivät voimakkaasti ponnistuksen aikana. Kv tason uimareiden voima-aikakäyrä muistutti Bounching ball- tyyppistä käyrää (Horita ym. 2002) symmetrisen muotonsa ansiosta, kans. tason uimareilla käyrän muodon vaihdellessa. Lähestymisnopeuden kasvaminen nopeutti käännöstä kaikilla koehenkilöillä. Uimarin kyky tuottaa ponnistusvoimaa ei kuitenkaan täysin selitä hyvää käännösnopeutta. Siihen vaikuttavat mm. käännösetäisyys seinästä sekä suurilla nopeuksilla taito liukua läpi vastustavien vesimassojen. Kansainvälisen tason uimari ponnistaa suoraviivaisesti ulos seinästä. Kansallisen tason uimari kiertyy pituusakselinsa ympäri ponnistuksen aikana. Tämä tutkimus vahvistaa hypoteesin, jonka mukaan kansainvälisen tason uimari on parempi kääntyjä verrattuna kansallisen tason uimariin. Käännökset ja uimarit ovat kuitenkin erilaisia, eikä kansainvälisen uimarin käännös ole välttämättä aina optimaalinen. fi
dc.format.extent 74 lehteä.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vastusvoima
dc.subject.other vastusimpulssi
dc.subject.other ponnistusvoima
dc.title Lähestymisnopeuden vaikutus käännöksen voimantuottoon ja nopeuteen vapaauinnissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2003903285
dc.subject.ysa uinti
dc.subject.ysa käännökset
dc.subject.ysa nopeus
dc.subject.ysa biomekaniikka
dc.subject.ysa vapaauinti
dc.subject.ysa voimantuotto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record