21 viikon voima-, kestävyys- ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutus kestävyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä keski-ikäisillä miehillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhonen, Janne
dc.date.accessioned 2008-01-08T06:53:55Z
dc.date.available 2008-01-08T06:53:55Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1001494
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006611
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7206
dc.description.abstract Korhonen, Janne 2006. 21 viikon voima-, kestävyys- ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutus kestävyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä kes-ki-ikäisillä miehillä. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 66 s. Voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä pidetään ongelmallisena johtuen niiden eroavista harjoitusadaptaatiomekanismeista. Keski- ikäisillä miehillä on voimaharjoitte-lun havaittu parantavan fyysistä toimintakykyä mutta kestävyysharjoittelun lisääminen on heikentänyt voimaominaisuuksien kehittymistä. Toimintakyvyn säilymisen kannalta tarvitaan hyvän aerobisen kapasiteetin lisäksi hyvää hermo-lihasjärjestelmän toimintaa varsinkin raskaampia tehtäviä suoritettaessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli sel-vittää 21-viikon voima-, kestävyys-ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutuksia kestä-vyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä keski-ikäisillä miehillä. 41 ikääntyvää miestä jaettin tasavertaisiin ryhmiin voima- (VO, n=10), kestä-vyys- (KE, n=11), yhdistelmäharjoittelu- (VO+KE, n=11) ja kontrolliryhmään (KO, n=9). Voima- ja kestävyysryhmät harjoittelivat kaksi kertaa viikossa ja yhdistelmäryh-mä 4 kertaa viikossa. Suoritteilla tähdättiin koko kehon harjoittamiseen. Yhdistelmähar-joittelu pyrittiin suoritettamaan harjoitteita vuorottelemalla. Chtara ym. (2005) ja Häk-kisen ym. (2003) mukaan edellä mainitun kaltaiset harjoittelumäärät mahdollistivat voima- ja kestävyysominaisuuksien kehittymisen. Sekä alku- että loppumittauksissa kaikilta koehenkilöiltä mitattiin antropometrisiä muuttujia, kestävyyssuorituskykyä ja hermo-lihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksia. Tutkimuksessa koehenkilön kes-tävyysominaisuuksia testattiin juoksumatolla tehdyllä uupumukseen asti suoritettavalla kävelyllä. Kävellessä koehenkilö kantoi käsissään 10 kg kasseja, joilla nostettiin suori-tuksen vaativuutta. Voimaharjoittelu koostui useilla laitteilla ja vapailla painoilla suori-tetuista dynaamisista suorituksista siten, että harjoittelun intensiteetti kasvoi 40 % - 90 %:iin ja viimeiset kolme viikkoa ennen loppumittauksia olivat palauttelevia. Kestä-vyysharjoitteet olivat sykevalvottuja alkutesteihin perustuen ja toteutettiin pääosin pol-kupyöräergometrillä. Voimaharjoitteluryhmällä isometrinen maksimaalinen pol-venojennus voima nousi tilastollisesti merkitsevästi kävelyn jälkeen (16.6 % ± 29.7, p<0.05) sekä harjoittelun ansiosta kävely taloudellistui (VO2submax putosi 6.7 ± 9.7 %, p<0.05). Myös kävelyn kokonaisaika kasvoi VO-ryhmällä(10 % ± 2.5, p<0.05). KE-ryhmällä kävelyn jälkeinen maksimivoima oli (6.4 % ±16.3, n.s.), kävely ei taloudellis-tunut (VO2submax putosi 4.0 ± 12.6 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaikaan harjoittelun vaiku- tus oli (2.5 % ± 4.3, n.s.).VO-KE-ryhmän tulokset olivat maksimivoiman osalta harjoit-telun ja kävelyn jälkeen (5.1 ± 9.6 %, n.s.), kävely ei taloudellistunut (VO2submax putosi 0.6 ± 17.9 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaikaan yhdistelmäharjoittelun vaikutus oli (8 % ± 3.1, p<0.05). Harjoittelemattomuus aiheutti suurempaa väsymyksen kokemista kävelyn jälkeen (-2.9 % ± 9.3, n.s.), submaksimaalisella kuormalla harjoittelemattomuudesta aiheutuva muutos oli (VO2submax putosi 3.8 ± 10.6 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaika pu-tosi (8.5 ± 7.1 %, p<0.05). Tutkimuksen päätulokset harjoitteluryhmille olivat, että voi-maharjoittelun jälkeen kävelystä aiheutuva väsymys pudotti maksimivoimaa huomatta-vasti vähemmän kuin harjoittelemattomuus ja myös submaksimaalinen kestävyys para-nee, joka mahdollistaa suorituksen pidemmän keston. Kuntoilun kannalta tulokset ovat melko selkeitä. Kaksi kertaa viikossa tapahtuva kestävyysharjoittelu ei riitä aikaan saa-maan parannuksia fyysisessä toimintakyvyssä tai hermo-lihasjärjestelmän voimaomi-naisuuksissa keski-ikäisillä miehillä. fi
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title 21 viikon voima-, kestävyys- ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutus kestävyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä keski-ikäisillä miehillä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2006611
dc.subject.ysa voimaharjoittelu
dc.subject.ysa kestävyysharjoittelu
dc.subject.ysa keski-ikäiset
dc.subject.ysa miehet
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa kävely
dc.subject.ysa testit
dc.subject.ysa hermo-lihastoiminta
dc.subject.ysa hermo-lihasjärjestelmän suorituskyky
dc.subject.ysa voimantuotto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record