Tietojärjestelmien kehittämismenetelmien kehityskulku

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seppänen, Ville
dc.contributor.author Kuitunen, Suvi
dc.date.accessioned 2017-09-13T18:01:04Z
dc.date.available 2017-09-13T18:01:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/55360
dc.description.abstract Tämän kirjallisuuskatsauksena tehdyn tutkielman tarkoitus on tehdä katsausta tietojärjestelmien kehittämismenetelmiin. Tutkielmassa selvitetään mitä yhtäläisyyksiä ja eroja eri menetelmillä on keskenään. Menetelmäkehitys auttaa kehittämään ja parantamaan tietojärjestelmien kehittämismenetelmiä. Sen viitekehyksen avulla voi arvioida eri kehittämismenetelmien soveltuvuutta eri kehitysprojekteihin. Suunnitelmalähtöisistä kehittämismenetelmistä ovat esiteltyinä vesiputousmalli, spiraalimalli ja V-malli. Ketteristä menetelmistä esitellään DSDM, XP ja Scrum. Tutkielmassa selvisi, että tietojärjestelmien kehittämismenetelmien väliset erot eivät ole loppujen lopuksi kovin suuria. Tutkielmassa esitellyistä suunnitelmalähtöisistä kehittämismenetelmistä sekä vesiputousmalli että spiraalimalli ovat iteratiivisia, vaikka suunnitelmalähtöisiä kehittämismenetelmiä monesti moititaan iteratiivisuuden puutteesta. Samoin tutkielmassa selvisi, että esimerkiksi suunnitelmalähtöisellä spiraalimallilla ja ketterällä Scrumilla on hyvinkin paljon yhteistä. Molempien kehitysmenetelmien perusidea on sama, Scrum toimii vain nopeammin. Suurimmat erot eri kehittämismenetelmien välillä ovatkin lähinnä työtavoissa ja tavassa dokumentoida työn vaiheet. fi
dc.description.abstract The Development of Information Systems Development Methods. The purpose of this bachelor’s thesis is to review the information systems development methods. The bachelor’s thesis explains what kind of similarities and differences different development methods have. Method engineering helps to develop and improve development methods. The method engineering has a shell model for assessing the suitability of different development methods for different development projects. The Waterfall model, The Spiral model and The V-model are plan-driven methods which are presented in this bachelor’s thesis. DSDM, XP and Scrum are agile methods which are presented in this bachelor’s thesis. After all the differences between the information systems development methods are not very large. Both the Waterfall model and the Spiral model are iterative even though they are plan-driven development methods that are often criticized for the lack of iterative. Likewise for example plan-driven development method Spiral model and agile method Scrum are very similar. The basic idea for both development methods is the same, Scrum only works faster. The main differences between the different development methods are mainly in the work methods and the ways to document the steps of the work. en
dc.format.extent 31
dc.language.iso fin
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tietojärjestelmät
dc.subject.other kehittäminen
dc.subject.other suunnitelmalähtöiset menetelmät
dc.subject.other ketterät menetelmät
dc.subject.other vesiputousmalli
dc.subject.other Scrum
dc.subject.other XP
dc.subject.other information systems development
dc.subject.other plan-driven development
dc.subject.other agile software development
dc.subject.other waterfall model
dc.subject.other v-model
dc.title Tietojärjestelmien kehittämismenetelmien kehityskulku
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201709133731
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.date.updated 2017-09-13T18:01:05Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record