Kuluttajan vaihtokäyttäytymistä estävät tekijät teknologiatuotteiden ja –palveluiden kontekstissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Makkonen, Pekka
dc.contributor.author Arvio, Joni
dc.date.accessioned 2017-09-13T16:23:23Z
dc.date.available 2017-09-13T16:23:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/55359
dc.description.abstract Tämä kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkielma pyrki löytämään tekijöitä, jotka estävät kuluttajan vaihtokäyttäytymisen teknologiatuotteiden ja -palveluiden kontekstissa. Teknologian omaksuminen on yksi tutkituimmista aiheista tietojärjestelmätieteen alalla, kun taas vaihtokäyttäytyminen on saanut vähemmän huomiota osakseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös keskittyneet pääsääntöisesti omaksumista ja käyttöä edistäviin tekijöihin. Täten tämän tutkielman keskiössä ovat tekijät, jotka estävät vaihtokäyttäytymistä. Teknologian omaksumisen tutkimuksissa ei suoranaisesti huomioida nykyistä käytössä olevaa teknologiaa, jolloin aikaisemmat teknologian omaksumisen tutkimusmallit eivät kuvaa kattavasti vaihtokäyttäytymistä, koska vaihto tapahtuu nykyisestä teknologiasta korvaavaan teknologiaan. Tutkielmassa esitetyn muuttoliiketutkimuksista peräisin olevan Push-Pull-Mooring-viitekehyksen huomattiin tarjoavan kattavan mallin kuvaamaan kuluttajanvaihtokäyttäytymistä. Kirjallisuuskatsauksessa läpikäytyjen aikaisempien tutkimuksien pohjalta tutkimustuloksena voidaan todeta, että kuluttajan vaihtokäyttäytymistä estäviä tekijöitä ovat tyytyväisyys, lojaalisuus, inertia, tottumus, vähäinen turvallisuus ja yksityisyys, luottamus, koettu hyödyllisyys, vaihtokustannukset, koettu nautinnollisuus, flow-kokemus, sosiaalinen vaikutus ja henkilökohtaiset piirteet, kuten esimerkiksi vähäinen aikaisempi vaihtokokemus. fi
dc.description.abstract The purpose of this literature review based thesis was to identify factors that inhibit consumers’ switching behavior in the context of technology products and services. Technology adoption is one of the most widely researched topics in information systems research, whereas switching behavior has received less attention. Prior studies have focused mainly on the positive enabling factors that promote adoption and usage. Due to the relative scarce amount of research focusing on negative and inhibiting factors, the focus of this thesis was on factors that inhibit consumers’ switching behavior. Technology adoption research does not consider the presence of incumbent technology. Therefore, technology adoption research cannot be applied per se to explain switching behavior, because switching occurs from an incumbent technology to a substitute. Push- Pull-Mooring framework was found to be a good fit for explaining major factors that affect consumers’ switching behavior. Based on the literature review carried out, it was revealed that satisfaction, loyalty, inertia, habit, low security and privacy, trust, perceived usefulness, switching costs, perceived enjoyment, flow experience, social influence and personal traits such as low variety seeking are factors that inhibit customer switching behavior in the context of technology products and services. en
dc.format.extent 44
dc.language.iso fin
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other teknologia
dc.subject.other omaksuminen
dc.subject.other käyttökokemukset
dc.subject.other tyytyväisyys
dc.subject.other kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.other vaihtokäyttäytyminen
dc.subject.other push-pull-mooring
dc.subject.other switching behavior
dc.subject.other PPM framework
dc.subject.other PPM model
dc.subject.other inhibitor
dc.subject.other barrier
dc.title Kuluttajan vaihtokäyttäytymistä estävät tekijät teknologiatuotteiden ja –palveluiden kontekstissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201709133730
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.date.updated 2017-09-13T16:23:23Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record