Digitalisering - hot eller möjlighet? : svensklärares erfarenheter av digitaliseringen på gymnasiet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuronen, Mikko.
dc.contributor.author Mörsky, Elsi
dc.date.accessioned 2017-04-20T15:42:57Z
dc.date.available 2017-04-20T15:42:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1695343
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/53640
dc.description.abstract Uudet opetussuunnitelmat otettiin sekä Suomen peruskouluissa että lukioissa vaiheittain käyttöön syksystä 2016 lähtien. Niiden aikaansaama keskustelu on ollut vilkasta, ja kaiken kaikkiaan opetuksen muutokset ovat yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä olleet erittäin yleinen puheenaihe. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähköistymisen vaikutuksia lukion opetukseen ruotsinopettajan näkökulmasta. Tavoitteena oli kartoittaa opettajien omia näkemyksiä ja kokemuksia sähköistymisestä sekä opetuksen sisällön muuttumisesta sähköistymisen ja uuden opetussuunnitelman myötä. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastattelun avulla. Haastateltavana oli kolme ruotsinopettajaa, joilla on kokemusta lukion opettajan työstä useiden vuosien ajalta. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena ei ole antaa yleistettäviä tuloksia, vaan tarjota näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Saadut tulokset on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin periaatteisiin pohjautuen. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että sähköistymisestä on tullut osa opettajien arkea lähivuosien aikana. Mahdollisuus jakaa materiaalia, tehdä yhteistyötä sekä kollegoiden että opiskelijoiden kanssa paikasta riippumatta sekä oppitunneille erilaisten oppimateriaalien ja työskentelytapojen avulla saatu vaihtelu ovat esimerkkejä digitalisaation mukanaan tuomista hyvistä piirteistä. Huonoina puolina esille tulevat opiskelijoiden näkökulmasta mm. sosiaalisten taitojen heikentyminen, fyysiset ongelmat ja ruutuajan lisääntyminen sekä opettajalle kerääntyvät paineet teknisten taitojen riittävyydestä. Esteenä opettajan kehittymiselle nähdään esimerkiksi ajan, koulutuksen ja toimivien laitteiden puute. Muutoksia opetuksen sisältöön on tuonut lähivuosien aikana eniten itse sähköistyminen, kun taas uusien opetussuunnitelmien vaikutus näkyy tällä hetkellä esim. arvioinnin kehittämisessä. Tutkimukseni mukaan sekä opettajan että opiskelijan mielenkiinto opetettavaa tai opiskeltavaa asiaa kohtaan säilyy parhaiten, mikäli sähköisen ja ns. perinteisemmän sisällön välillä vallitsee tasapaino. fi
dc.format.extent 1 verkkoaineisto (40 sivua)
dc.language.iso swe
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other digitalisering
dc.subject.other svensklärare
dc.subject.other språklärare
dc.subject.other gymnasium
dc.subject.other läroplanen
dc.title Digitalisering - hot eller möjlighet? : svensklärares erfarenheter av digitaliseringen på gymnasiet
dc.title.alternative Svensklärares erfarenheter av digitaliseringen på gymnasiet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201704202032
dc.subject.ysa digitalisaatio
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.date.updated 2017-04-20T15:42:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record