Kunnes kuolema meidät erottaa : maakuntalehden tulevaisuus 1980-luvulla syntyneiden toimittajien silmin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Toikka, Virvamaria
dc.date.accessioned 2014-09-25T13:48:32Z
dc.date.available 2014-09-25T13:48:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1446067
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44333
dc.description.abstract Journalismin murros, teknologian kehittyminen ja talouden taantuma ovat muuttaneet koko suomalaista mediakenttää. Vahvimmin nämä tekijät ovat vaikuttaneet lehdistöön. Vaikka jo 1990-luvun laman myötä maakuntalehdet menettivät paljon tilaajia, se ei vaatinut tuotteen täydellistä uudistamista. Tällä kertaa murroskausi on laittanut valtaa pitävät poh-timaan maakuntalehtien tulevaisuutta ja toimintaedellytyksiä. Siinä päätöksenteossa tavallisen rivitoimittajan on vai-kea saada ääntään kuuluviin. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena 1980-luvulla syntyneet toimittajat näkevät maakuntalehden tulevaisuuden. Työssä on otettu selvää myös siitä, miten maakuntalehdissä on vastattu meneillään olevaan muutokseen ja arvioitu näiden ratkaisujen onnistumista. Lisäksi on kerätty yhteen erilaisia ratkaisu- ja rahoi-tusmalleja, joiden nähtäisiin olevan vastaus maakuntalehden ongelmiin ja niitä on verrattu jo olemassa olevaan tutki-mukseen. Tutkimukseni aineisto koostuu 14 teemahaastattelusta, joihin on osallistunut Aamulehden, Ilkan, Pohjalaisen, Kalevan, Keskisuomalaisen ja Turun Sanomien 1980-luvulla syntyneitä toimittajia. Tutkielman teoriaosuudessa paneudun niihin seikkoihin, jotka ovat vahvimmin vaikuttaneet viime vuosina maakunta-lehtiin, ja Y-sukupolveen, jonka uskotaan työelämää käsittelevän tutkimuksen mukaan muuttavan työn ja työpaikat. Tutkielmani tulokset osoittavat maakuntalehtien painiskelevan samojen ongelmien kanssa koosta tai sijainnista huoli-matta. Paperilehden uskotaan väistyvän verkko- ja digijulkaisuiden tieltä. Maakuntalehti nähdään tulevaisuudessa laa-dukkaiden taustoittavien juttujen sekä pikasähkeiden monimediaportaalina, jonka toimittajat tekevät työtä kelloon katsomatta välineellä kuin välineellä. Miten maakuntalehdet selviytyvät meneillään olevasta murroksesta, on kuitenkin täysin kiinni niiden hallitusten ja omistajien tekemistä ratkaisuista. fi
dc.format.extent 1 verkkoaineisto (160 sivua)
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other maakuntalehti
dc.subject.other journalismin murros
dc.subject.other printtilehti
dc.subject.other Y-sukupolvi
dc.subject.other tulevaisuus
dc.subject.other toimittajat
dc.subject.other nuoret toimittajat
dc.subject.other teemahaastattelu
dc.title Kunnes kuolema meidät erottaa : maakuntalehden tulevaisuus 1980-luvulla syntyneiden toimittajien silmin
dc.title.alternative Maakuntalehden tulevaisuus 1980-luvulla syntyneiden toimittajien silmin
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201409252866
dc.subject.ysa maakuntalehdet
dc.subject.ysa sanomalehdet
dc.subject.ysa journalismi
dc.subject.ysa y-sukupolvi
dc.subject.ysa tulevaisuus
dc.subject.ysa toimittajat
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine journalistiikka fi
dc.contributor.oppiaine Journalism en
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.date.updated 2014-09-25T13:48:33Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record