Kanban: periaatteita ja kokemuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koski, Timo
dc.date.accessioned 2012-12-13T06:40:57Z
dc.date.available 2012-12-13T06:40:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40566
dc.description.abstract Koski, Timo Kanban: periaatteita ja kokemuksia Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 49 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja(t): Leppänen, Mauri Markkinat asettavat ohjelmistoliiketoiminnalle yhä kasvavia haasteita. Erityi-sesti markkinoille tulon nopeus (time-to-market) on noussut liiketoiminnan kannalta hyvin tärkeäksi. Ohjelmistoliiketoiminta on omaksunut ketterät kehit-tämismenetelmät osaksi sen ydintä, mutta niidenkin käytössä on havaittu tiet-tyjä rajoitteita ja ongelmia. Kanban on uusi, toisen sukupolven ketterän kehittämisen tapa, joka tuo Lean-periaatteet ohjelmistokehitykseen. Kanbanin avulla ohjelmistokehitys pyrkii voittamaan ongelmat, jotka ensimmäisen sukupolven ketterissä menetelmissä on havaittu ja vastaamaan markkinoiden sille asettamiin haasteisiin. Tässä tutkimuksessa esitellään aluksi ensimmäisen sukupolven ketterien mene-telmien keskeisiä periaatteita ja pohditaan niiden ongelmia. Tämän jälkeen pe-rehdytään tarkemmin Kanbanista esitettyihin tulkintoihin ja pyritään muodos-tamaan niistä kattava synteesi. Lopuksi kerrotaan Kanbanin käyttöstä kolmen tapaustutkimuksen avulla ja eritellään käytöstä saatuja hyötyjä. Tämän tutkimuksen perusteella Kanbanin keskeiset periaatteet ovat työnkulun visualisointi, käynnissä olevien töiden määrän rajoittaminen ja prosessin jatku-va kehittäminen. Tutkimuksessa läpikäytävien tapaustutkimusten perusteella Kanbanin käytöstä voidaan myös erottaa selkeitä hyötyjä. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kanban fi
dc.subject.other Kanbanin periaatteet fi
dc.subject.other ketterä kehittäminen fi
dc.title Kanban: periaatteita ja kokemuksia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212133339
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record