Ikääntymisen vaikutukset lihaksen ja jänteen suhteelliseen venymään passiivisen venytyksen aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Romppainen, Matti
dc.date.accessioned 2012-12-10T11:57:54Z
dc.date.available 2012-12-10T11:57:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239874
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212103324 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40554
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkasteli ikääntymisen vaikutuksia sisemmän kaksoiskantalihaksen, leveän kantalihaksen ja etummaisen säärilihaksen mekaanisiin ominaisuuksiin passiivisen venytyksen aikana. Oletusta ikääntymisen aiheuttamasta muutoksesta lihaksen ja jänteen suhteellisessa venymässä tutkittiin ultraäänen avulla. Lisäksi tarkasteltiin, miten pitkäaikainen liikunnan harrastaminen vaikuttaa ikääntyneen lihas-jännekompleksin ominaisuuksiin. Koehenkilöryhmät olivat nuoret (N=12; 27,8 ± 3,2 v), ikääntyneet (N=15; 69,4 ± 5,3 v) ja veteraaniurheilijat (N16; 73,3 ± 2,8 v). Mittausasetelmassa koehenkilöiden oikea jalka kiinnitettiin jalkadynamometriin, jossa säären lihaksia venytettiin nilkkakulmaa muuttamalla. Ultraäänianturin avulla tarkasteltiin lihassolukimppujen pituuden muutoksia passiivisen venytyksen aikana. Passiivisten venytysten lisäksi lihassolukimppujen pituuden muutoksia tarkasteltiin maksimaalisen isometrisen lihassupistuksen aikana. Ultraäänidatasta lihassolukimppujen pituuden muutokset saatiin automatisoidun seurantaohjelmiston (Cronin ym. 2011) avulla. Koko lihas-jännekompleksin pituudet määritettiin Hawkins ja Hull (1990) mallia apuna käyttäen. Jänne-aponeuroosikompleksin pituuden muutokset laskettiin vähentämällä lihas-jännekompleksin kokonaispituudesta supistuvan komponentin pituus. Lihas-jännekompleksien eri komponenttien pituuden muutoksia vertailtiin eri ryhmien välillä. Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä lihaksen ja jänteen suhteellisissa venymäosuuksissa lihas-jännekompleksin toiminnallisella alueella. Leveässä kantalihaksessa ikääntyneillä lihaksen suhteellinen venymäosuus oli selvästi muita ryhmiä suurempi passiivisen venytyksen aikana. Tilastollisesti merkitseviä eroja (p<0,05) oli leveässä kantalihaksessa lihaksen ja jänteen venymissä ikääntyneiden (67,6 ± 20,4 %, 34,3 ± 19,8 %) ja veteraaniurheilijoiden (54,1 ± 13,6 %, 47,0 ± 13,2 %) välillä, myös nuorten venymäosuudet (56,0 ± 14,7 %, 45,7 ± 13,2 %) erosivat selvästi ikääntyneistä, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Lihas-jännekompleksien suhteellisissa venymäosuuksissa oli havaittavissa yhtäläisyyksiä nuorten ja veteraaniurheilijoiden välillä myös etummaisessa säärilihaksessa. Maksimaalisen isometrisen lihassupistuksen aikana kaksoiskantalihaksen pituuden muutos oli suurempi nuorilla (31,1 ± 7,2 %) kuin iäkkäillä (25,2 ± 7,5 %) (p<0,05). Myös lihassupistuksen aikaiset voimantuottotasot erosivat ryhmien välillä (p<0,05), ikääntyneiden voimantuoton ollessa selvästi pienempi kuin muilla ryhmillä. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että pitkäaikaisen ja säännöllisen liikunnan avulla voidaan ylläpitää lihas-jännekompleksin ominaisuuksia. Lisäksi tulosten perus-teella voidaan varauksella sanoa, että ikääntyminen vaikuttaa enemmän lihaksen passiivisiin ominaisuuksiin. fi
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other isometrinen lihassupistus
dc.subject.other lihas-jännekompleksi
dc.title Ikääntymisen vaikutukset lihaksen ja jänteen suhteelliseen venymään passiivisen venytyksen aikana
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212103324
dc.subject.ysa lihakset
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa venyttely
dc.subject.ysa ultraääni
dc.subject.ysa sääret
dc.subject.ysa pohkeet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en
dc.date.updated 2012-12-10T11:57:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record