L'hypercorrection dans les dialogues de bandes dessinées

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marin, Jaana
dc.date.accessioned 2012-12-03T20:01:50Z
dc.date.available 2012-12-03T20:01:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239634
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40517
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212033289 en
dc.description.abstract Tutkielmani keskittyy hyperkorrektiudeksi kutsuttuun sosiolingvistiseen ilmiöön. Hyperkorrektiutta esiintyy kirjoitetussa, mutta ennen kaikkea puhutussa kielessä, ja siihen päädytään kielenkäyttötilanteissa, joissa puhuja tuntee epävarmuutta omasta kielitaidostaan yhteiskunnassa vallalla olevaan hyvän kielen normiin nähden. Hyperkorrektiuden lähtökohtana on siis se, että yhteiskunnassa oletetaan pidettävän normina tiettyä kielen varianttia tai rekisteriä, jonka mielletään olevan muihin kielen variantteihin ja rekistereihin nähden ”oikeampaa” tai ”parempaa”. Kun kielen puhuja, olipa kyseessä sitten kieltä äidinkielenään tai vieraana kielenä puhuva, joutuu tilanteeseen, jossa hänen tulisi mielestään käyttää tämän ”paremman” normin mukaista kieltä, mutta jonka rakenteista tai muodoista hän ei välttämättä ole tarpeeksi tietoinen, hän saattaa sortua hyperkorrektiuteen käyttäessään kyseisen normin mukaisia muotoja väärin tai väärässä tilanteessa. Tutkielmassani hyperkorretismit jaetaan ”objektiivisiin” ja ”subjektiivisiin” sen mukaan, onko kyseessä hyperkorrektiudesta johtuva selkeä kielioppivirhe, vai samasta syystä aiheutunut kontekstiinsa sopimaton sana- tai rakennevalinta. Tämän tutkielman aiheena on hyperkorrektiuden esiintyminen kirjallisissa dialogeissa, joista esimerkkinä olen valinnut sarjakuvien dialogit. Tutkin hyperkorrektiutta neljän eri tekijän kahdeksassa eri sarjakuva-albumissa, joiden julkaisuajankohdat ovat vuodesta 1970 aina vuoteen 2000 asti. Kolme teoksista kuuluu Edgar P. Jacobsin sarjaan Blake et Mortimer, kaksi albumia kuuluu Jacques Martinin Lefranc-sarjaan, kaksi albumia Roger Leloup'n sarjaan Yoko Tsuno, ja yksi albumi on Yves Senteltä, sen aiheena on myöskin Blake et Mortimer. Vaikka hyperkorrektiutta esiintyy erityisesti puhutussa kielessä, oli mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon sen vaikutus näkyy myös kirjallisuudessa, kun on tarkoitus kuvata puhetta. Sarjakuvat valitsin tutkimusaiheeksi juuri siksi, että niissä esiintyy paljon dialogeja. Tutkielmassani esittelen ensin hyperkorrektiuden käsitettä yhtäältä kieliopillisena, toisaalta sosiolingvistisenä ilmiönä. Lisäksi erittelen analyysini kannalta tärkeän jaon ”objektiivisiin” ja ”subjektiivisiin” hyperkorrektismeihin. Tätä teoriaosuutta seuraa lyhyt kielioppikatsaus, jossa esittelen ne kielen osa-alueet, joissa esiintyviä hyperkorrektismeja tässä tutkielmassa analysoidaan. Tähän tutkielmaan olen valinnut hyperkorrektismit kysymyslauseissa sekä vaihtelussa pronominien cela ja ça välillä. Lopuksi tutkielmassani analysoidaan tutkittavina olevien albumien hyperkorrektismeja alkuosan teorioiden pohjalta. fi
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiolingvistiikka
dc.subject.other kielentutkimus
dc.subject.other ranskan kieli
dc.subject.other puhekieli
dc.title L'hypercorrection dans les dialogues de bandes dessinées
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212033289
dc.subject.ysa sosiolingvistiikka
dc.subject.ysa kielentutkimus
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa puhekieli
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en
dc.date.updated 2012-12-03T20:01:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record