5. ja 8. luokkalaisten koululaisten fyysinen toimintakyky : sukupuolten ja luokka-asteiden väliset erot sekä testien väliset yhteydet fyysistä toimintakykyä mittaavissa testeissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hautala, Tuomas
dc.contributor.author Hiltunen, Janne
dc.date.accessioned 2012-11-27T08:03:06Z
dc.date.available 2012-11-27T08:03:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239116
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40440
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211273080 en
dc.description.abstract Hautala, Tuomas & Hiltunen, Janne 2012. 5. ja 8. luokkalaisten koululaisten fyysinen toimintakyky: Sukupuolten ja luokka-asteiden väliset erot sekä testien väliset yhteydet fyysistä toimintakykyä mittaavissa testeissä. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 106 s. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, esiintyykö tyttöjen ja poikien tai viides- ja kahdeksasluokkalaisten oppilaiden testitulosten välillä eroja fyysistä toimintakykyä mittaavissa liikuntatesteissä. Lisäksi selvitimme, esiintyykö eri toimintakykytestien tulosten välillä yhteyksiä viides- ja kahdeksasluokkalaisilla tytöillä ja pojilla. Sukupuolieroja tarkastelimme erikseen viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä viides- ja kahdeksasluokkalaisten välisiä eroja tytöillä ja pojilla. Testien tulosten välisiä yhteyksiä selvitettiin erikseen sekä viidennen että kahdeksannen luokan tytöillä ja pojilla. Tutkimuksen kohteena olivat kuuden keskisuomalaisen ja neljän kainuulaisen koulun oppilaat (N= 468). Mukana oli 239 viides- ja 229 kahdeksasluokkalaista oppilasta. Aineisto kerättiin kohdejoukolta kahdenkymmenen fyysistä toimintakykyä mittaavan liiketehtävän avulla. Mittaukset tehtiin kouluissa tutkimussuunnittelijan johdolla ja oppilaiden testaamisesta vastasi 5–10 tehtäviin koulutettua tutkimusapulaista. Jokaisessa koulussa mittaukset tehtiin koulun liikuntasalissa kahden erillisen 90 minuutin mittaisen liikuntatunnin aikana. Sukupuolten sekä luokka-asteiden välisiä keskiarvoeroja selvitettiin riippumattomien otosten t-testin avulla ja tilastollisen merkitsevyyden mielekkyyttä ilmaistiin Cohenin d -kertoimella. Testien tulosten välisiä yhteyksiä analysoitiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että sekä viidennellä että kahdeksannella luokalla sukupuolten välillä esiintyi tilastollisesti merkitseviä eroja seitsemässä toimintakykytestissä. Molemmilla luokka-asteilla pojat saavuttivat tyttöjä parempia tuloksia neljässä testissä, kun taas tyttöjen tulokset olivat parempia kolmessa testissä. Viidennen ja kahdeksannen luokan välillä esiintyi tilastollisesti merkitseviä eroja pojilla kahdeksassa ja tytöillä yhdeksässä testissä. Kahdeksasluokkalaiset olivat viidesluokkalaisia parempia kaikissa testeissä, joissa tilastollisesti merkitseviä eroja muodostui. Testien tulosten väliset korrelaatiot vaihtelivat hyvin alhaisesta erittäin voimakkaaseen sekä viidennellä että kahdeksannella luokalla. Säännöllisimmin korkeita korrelaatioita havaittiin vauhdittoman 5-loikan ja vauhdittoman pituushypyn, oikean ja vasemman lonkan liikkuvuustestien sekä oikean ja vasemman jalan flamingoseisontojen välillä. Tutkimuksen tulosten perusteella on tärkeää, että liikunnanopetuksessa ja -ohjauksessa huomioidaan sukupuolten sekä eri-ikäisten oppilaiden väliset erot fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueilla. Testien tulosten välisten yhteyksien tarkastelu voi puolestaan auttaa valitsemaan kuntotestaustilanteissa tarkoituksenmukainen testi mittaamaan haluttua ominaisuutta.
dc.format.extent 106 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fyysinen toimintakyky
dc.subject.other fyysinen kunto
dc.subject.other motoriset perustaidot
dc.subject.other kuntotestaus
dc.subject.other lapset
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other koulu
dc.title 5. ja 8. luokkalaisten koululaisten fyysinen toimintakyky : sukupuolten ja luokka-asteiden väliset erot sekä testien väliset yhteydet fyysistä toimintakykyä mittaavissa testeissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211273080
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa motoriset taidot
dc.subject.ysa kuntotestit
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa koulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-11-27T08:03:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record