Taakka vai voimavara? : kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salmelainen, Lea
dc.date.accessioned 2012-11-26T19:39:07Z
dc.date.available 2012-11-26T19:39:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239072
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40436
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211263077 en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on valottaa myönteisenä tai kielteisenä koetun uskonnollisen kotikasvatuksen kokemusta ja sen koettuja vaikutuksia. Kertomuksia tarkasteltiin taakka-voimavara-asetelmassa: ovatko kokemukset ja vaikutukset olleet ihmisen mielestä voimavara elämää varten vai elämää raskauttava taakka. Aineistosta pyrittiin erittelemään keskeisimmät myönteisiksi tai kielteisiksi luonnehditut kokemukset ja vaikutukset sekä niiden taustalla olevia kotikasvatuksen piirteitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johon aineisto kerättiin Keski-Suomalainen- ja Opettaja-lehdissä julkaistujen aineistopyyntöjen perusteella saapuneista vapaamuotoisista kirjoitelmista. Tutkittavat määrittelivät itsensä tutkimusjoukkoon kuuluviksi vastaamalla aineistopyyntöön ja uskonnollinen kotikasvatus käsitteenä määriteltiin aineistosta käsin. Aineisto koostuu 25 kirjoitelmasta, joista 16 sisältää ainoastaan tai pääsääntöisesti myönteisiä uskonnollisen kotikasvatuksen kokemuksia ja koettuja vaikutuksia, 5 sekä myönteisiä että kielteisiä ja 4 pelkästään kielteisiä kokemuksia ja vaikutuksia. Aineiston analyysi perustui sekä teoriaohjaavaan että aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimuksen perusteella uskonnollinen kotikasvatus voidaan kokea joko taakaksi tai voimavaraksi elämälle tai osittain sekä taakaksi että voimavaraksi. Olennaisiksi tekijöiksi tutkittavien kertomuksissa muodostuivat kodin arvomaailman aitouteen, vanhempien kasvatustietoisuuteen ja valtaan kasvatuksessa liittyvät seikat. Yhteistä myönteisille kertomuksille oli turvallisuuden kokeminen suhteessa kotiin ja jossain määrin myös uskonnon vapaaehtoisuus. Kielteisissä kokemuksissa korostuivat pelon, ahdistuksen ja syyllisyyden kokeminen sekä uskonnollisen osallistumisen pakko.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kasvatustietoisuus
dc.title Taakka vai voimavara? : kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta
dc.title.alternative Kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211263077
dc.subject.ysa kotikasvatus
dc.subject.ysa uskonnollisuus
dc.subject.ysa kristillinen kasvatus
dc.subject.ysa arvot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-11-26T19:39:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record