Suomi toisena kielenä -oppijoiden sanaston kehittyminen taitotasolta toiselle siirryttäessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malin, Essi
dc.date.accessioned 2012-11-22T16:27:47Z
dc.date.available 2012-11-22T16:27:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1238428
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40415
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka sanaston käyttö kehittyy suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Tarkastelun kohteena on sanavaraston rikkaus eli leksikaalinen diversiteetti. Aineistona on 1197 aikuisten ja koululaisten eri tekstilajeja edustavaa kirjoitusta, jotka on arvioitu valmiiksi Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisille taitotasoille. Työ on osa Suomen Akatemian ja Jyväskylän yliopiston vuosina 2007-2009 rahoittamaa Cefling hanketta, jonka tehtävänä on selvittää, millaista kielitaito on kullakin Eurooppalaisessa viitekehyksessä kuvatulla kuudella taitotasolla. Tavoitteena on myös selvittää, onko aikuisten ja koululaisten kielenoppimisessa eroja. Keskeisimmät teoreettiset taustaajatukset tulevat Cefling-hankkeen lisäksi sanaston tutkimuksen perinteestä ja erityisesti sanaston määrällisen tutkimuksen lähtökohdista. Perinteisten menetelmien ja mittareiden lisäksi työ esittelee nykyaikaisia sanastollisen diversiteetin mittaamiseen kehitettyjä, entistä parempia tunnuslukuja, joita ei ole aikaisemmin sovellettu suomenkieliseen aineistoon. Tutkimuksessa käytetyistä uusista tunnusluvuista erityisesti MTLD, sanojen monipuolisuusluku, on osoittautunut luotettavaksi ja otoskoosta riippumattomaksi keinoksi mitata sanaston monimuotoisuutta. Toinen yhtä luotettava tunnusluku on Shannonin indeksi. Aineiston sanastoa on verrattu tunnuslukujen avulla myös Suomen sanomalehtikielen taajuussanastoon, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan oppijan kielessä esiintyvien sanojen yleisyys tai harvinaisuus kertoo osaltaan kielenkäyttäjän sanastollisesta osaamisesta. Tutkimus osoittaa, että suomi toisena kielenä -oppijan sanasto kehittyy taitotasojen myötä. Erityisen selkeä harppaus sanaston kehittymisessä tapahtuu MTLD-tunnusluvun ja Shannonin indeksillä laskettujen tulosten mukaan taitotasolta B2 taitotasolle C1 siirryttäessä. Alemmilla tasoilla (A1 ja A2) sanaston kehittymisessä ei tapahdu ratkaisevia askelia, vaan sanaston rikkaus ja monipuolisuus alkavat kehittyä vasta myöhemmin. Johtopäätöstä tukee myös aineistosta laskettujen TTR-arvojen vertailu. Sen sijaan tutkimuksessa mukana olevien tekstilajien välille ei synny niin suuria eroja, että niistä olisi mahdollista tehdä päätelmiä eri tekstilajien osaamisesta. Aineiston yleisimpien lekseemien tarkastelu paljastaa, että mitä ylempää taitotasoa tekstit edustavat, sitä pienemmäksi yleisimpien lekseemien kattavuus teksteissä laskee. Korkeimmilla taitotasoilla yleisimmätkään lekseemit eivät kata enää prosentuaalisesti yhtä suurta osaa kaikista tekstien saneista kuin alemmilla tasoilla. Tämä kertoo osaltaan suomi toisena kielenä -oppijoiden sanaston monipuolistumisesta kielitaidon kehittyessä.
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Cefling-hanke
dc.title Suomi toisena kielenä -oppijoiden sanaston kehittyminen taitotasolta toiselle siirryttäessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211223060
dc.subject.ysa suomi toisena kielenä
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.subject.ysa leksikologia
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-11-22T16:27:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record