A key to Hong Kong's future? : the transfer of sovereignty over Hong Kong in the British parliamentary debates of 1988-1990

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rautio, Aino
dc.date.accessioned 2012-11-21T13:12:41Z
dc.date.available 2012-11-21T13:12:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1238373
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211213051 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40398
dc.description.abstract Hongkongin vallansiirto (1997) asetti Iso-Britannian ja Kiinan haasteelliseen tilanteeseen, jossa kahden kulttuurisesti ja poliittisesti hyvin erilaisen maan tiiytyi tehdä yhteistyota alueen vaurauden siiilyttämiseksi sekh 1980-luvun alussa alkaneen siirtymakauden aikana että tulevan kiinalaishallinnon alla. Tilannetta väritti historiallinen painolasti; erityisesti keisarillisen Kiinan 1800-luvun puolivalin oopiumisodissa kokemat tappiot, joiden seurauksena Hongkong päätyi brittilaisen imperiumin haltuun. Tämä Kilnan kommunistiseen vallankurnoukseen (1949) saakka kestänyt aika, joka tunnetaan Kiinassa nimellh “noyryytyksen vuosisata”, hankaloitti sii rtymäkauden yhteistyOti. Tämä tutkimus keskittyy siirtymhkauden puolivhliin, I 980—90-lukujen taitteeseen, jolloin tehtiin Hongkongin kannalta olennaisia poliittisia ja lainsäidännöl1isiä ratkaisuja. Näitä olivat muun muassa Hongkongin tulevan “perustuslain” säätäminen, demokraattisen reformin paalinjojen asettaminen sekä muutokset Iso-Britannian kansalaisuusjärjestelmaan. Ajankobdan merkittävyytta Iisiisi myös osaltaan sekä Kiinan että Iso-Britannian sisäiset poliittiset kehitykset; Kiinan taloudellinen (sekä osittain poliittinen) reformi ja Margaret Thatcherin paäministerikauden päiittyminen vuosikymmeneri taitteeseen. Yksittäisista tapahtumista Iso-Britannian ja Kiinan suhteeseen vaikutti erityisesti kiinalaisen opiskelijaliikkeen tukahduttaminen 1989 ja sitä seurannut konservatiivinen käänne Kiinan sisapolitiikassa. Tutkimuksessani tarkastelen Iänsimaisen ja kiinalaisen poliittisen yhteistyon haasteita Britannian parlamentin puheenvuorojen kautta. Tarkoituksena on selvittää, millaiset kulttuuriset konventiot vaikuttivat maiden suhteeseen sekä parlamentaarikkojen puheeseen Kiinasta ja Hongkongista. Vaikka tutkimuksessani keskeistä on länsirnaalainen näkökulma ja siihen Iiittyvät ajatusmallit, pyrin myös syventämään tilanteen syy-seuraussuhteita valottamalla Kiinan ja kiinalaisten suhtautumista Hongkongiin ja Iso-Britanniaan tutkimuskirjallisuuden kautta. Metodologisesti lähestymistapani keskittyy paitsi parlamentin sisäiseen dynamiikkaan myos toiseuden merkitykseen poliittisessa puheessa. Olennaista on Quentin Skinnerin teoria puheesta poliittisena tekona j a intentiosta sen takana, parlamentaarisen puheen yleisosuhde sekä kulttuuristen konventioiden vaikutus poliittiseen puheeseen. fi
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Iso-Britannia
dc.subject.other parlamenttihistoria
dc.subject.other puheteko
dc.subject.other Kiina
dc.subject.other Hongkong
dc.subject.other länsimaalaisuus
dc.subject.other poliittinen kulttuuri
dc.title A key to Hong Kong's future? : the transfer of sovereignty over Hong Kong in the British parliamentary debates of 1988-1990
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211213051
dc.subject.ysa poliittinen kulttuuri
dc.subject.ysa parlamentit
dc.subject.ysa puheet
dc.subject.ysa Iso-Britannia
dc.subject.ysa Kiina
dc.subject.ysa Hongkong
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yleinen historia fi
dc.contributor.oppiaine General History en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-21T13:12:41Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record